Regulaminy i formularze

  • REGULAMINY

Regulamin Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej

Regulamin Wspólnej Szkoły Doktorskiej

Regulamin studiów doktoranckich Szkoły Biologii Molekularnej

  • WYZNACZENIE PROMOTORA

Wniosek o wyznaczenie Promotora/Promotorów

  • SPRAWOZDANIE ROCZNE

Formularz sprawozdania rocznego

Formularz sprawozdania rocznego – podsumowanie spotkania z recenzentami

Wniosek o stypendium (dotyczy tylko doktorantów studiów doktoranckich)

Formularz oceny sprawozdania przez promotora

Formularz oceny sprawozdania przez recenzenta

  • INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY

Formularz indywidualnego planu badawczego

Formularz oceny indywidualnego planu badawczego

Formularz sprawozdania śródokresowego

  • WNIOSKI I PODANIA

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Biologii Molekularnej

Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich dla doktorantów Szkoły Biologii Molekularnej

  • MINIGRANTY

Na podstawie Zarządzenie Dyrektora nr 15/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. ogłasza się konkurs na Minigranty badawcze dla doktorantów.
Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15 stycznia 2023 r. Wnioski, równocześnie w dwu formatach:  Word oraz pdf (skan podpisanego formularza), należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres sbm@ibb.waw.pl umieszczając w tytule wiadomości: Minigrant_imię_nazwisko_wnioskodawcy.
Całkowity budżet konkursu 100 000 zł.

Regulamin minigrantów

Wzór wniosku

Wzór umowy

Wzór raportu końcowego