Dokumenty

Dokumenty dotyczą doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r.

Dokumenty dotyczą uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, którym:
– nie wszczęto przewodu doktorskiego do 30.04.2019 r.
– wszczęto postępowanie o nadanie stopnia doktora po 30.09.2019 r.

Dokumenty dotyczą doktorantów Szkoły Doktorskiej

Przygotowanie rozprawy doktorskiej (dotyczy doktorantów Szkół Doktorskich i Studiów Doktoranckich)