Dokumenty

Postępowania o nadanie stopnia doktora w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN

Nadanie stopnia naukowego doktora może odbywać się w następujących trybach:

  • Tryb I – dotyczy kandydatów, którzy ukończyli kształcenie w szkole doktorskiej i ubiegają się o nadanie stopnia naukowego doktora
  • Tryb II – dotyczy kandydatów, którzy ubiegają się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym
  • Tryb III – dotyczy kandydatów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym nie otwarto przewodu doktorskiego przed 30 kwietnia 2019 r.
  • Tryb IV – dotyczy kandydatów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym otwarto przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z Art. 12 USTAWY z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw kandydaci, których dotyczy Tryb III lub Tryb IV tracą status doktoranta w dniu 31 grudnia 2024. Po tym terminie, postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora dotyczące tych kandydatów będą możliwe jedynie w trybie eksternistycznym (Tryb II).

Regulamin przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia doktora w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (dotyczy wszystkich trybów)

Wzory dokumentów do pobrania

Informacja dotycząca możliwości wydruku rozpraw doktorskich w IBB PAN

Rozprawy doktorskie, których obrona odbywa się przed Komisją ds. Doktoratów Rady Naukowej IBB PAN, mogą zostać nieodpłatnie wydrukowane i oprawione przez Kandydata w Bibliotece im. Józefa Hellera w IBB PAN. Wydruk i oprawienie pracy należy umówić z personelem Biblioteki. Ze względów technicznych w Bibliotece można oprawić prace o zdefiniowanym zakresie liczby stron. Prace, które nie mogą być oprawione w Bibliotece, należy oprawić na własny koszt, poza IBB PAN.

Rozporządzenia wewnętrzne

Uchwała Nr 9/2024 Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 15/2024 Dyrektora IBB PAN z dnia 28 lutego 2024 r.

Podstawy prawne dotyczące trybu I, II i III

Podstawy prawne dotyczące trybu IV