Kompleks Fitotronowo-Szklarniowy

Kompleks Fitotronowo-Szklarniowy (KFS) zapewnia warunki do uprawy roślin i kultur in vitro – szklarniowej i w komorach fitotronowych.  KFS umożliwia uprawy roślin przez użytkowników w stabilnych warunkach temperatury i oświetlenia. Nasza jednostka zapewnia sterylizację podstawowych podłoży i materiałów do uprawy roślin, utylizację pozostałości biologicznych, podlewanie i nawożenie roślin, wykonywanie zabiegów fitosanitarnych, czyszczenie i sterylizację pomieszczeń po skończonych uprawach, przygotowanie pomieszczeń pod nowe uprawy, codzienną kontrolę warunków uprawy, obsługę oprogramowania SYNOPTA sterującego kompleksem, dozór techniczny nad całą infrastrukturą doświetlania, klimatyzacji, wentylacji, stacji uzdatniania wody, realizację zamówień na potrzeby KFS. Pracownicy KFS prowadzą również rozliczenie kosztów użytkowania pomieszczeń przez użytkowników oraz dozór techniczny nad komorami fitotronowymi.

Kontakt
Dr Krzysztof Kokoszka
email: koko@ibb.waw.pl
tel.: +48 22 592 57 10

Godziny pracy
poniedziałek – piątek 6.00 – 16.00

Lokalizacja
Parter, blok F, biuro, szklarnia, pomieszczenie do przygotowywania podłoży, pomieszczenie do utylizacji biologicznej
Poziom -1, blok F, hale fitotronowe, pomieszczenie fotograficzne, pomieszczenie laboratoryjne

Wyposażenie
• 7 boksów szklarniowych z czterema stołami zalewowymi, klimatyzowane, dodatkowe doświetlenie: 3 x 750W + kurtyny cieniujące
• 2 boksy szklarniowe do upraw roślin GMO, z 6 stołami zalewowymi, klimatyzowane, z dodatkowym doświetleniem 6 x 750W
• 1 boks szklarniowy do uprawy w warunkach krótkiego dnia z klimatyzacją i dodatkowym doświetleniem 2 x 450W, 2 stoły zalewowe + kurtyna zaciemniająca
• 6 fitotronów do upraw tradycyjnych i in vitro z regałami i świetlówkami LED, klimatyzowane + zamgławianie
• 5 fitotronów do upraw roślinnych z doświetleniem sodowym 6 x 450W, klimatyzowane + zamgławianie, stoły zalewowe
• Pomieszczenie laboratoryjne wyposażone w 2 komory laminarne.
• Pomieszczenie studyjne, fotograficzne do dokumentacji zdjęciowej roślin, wyposażone w profesjonalne oświetlenie fotograficzne, lustrzankę cyfrową z obiektywem macro i standardowym.
• Pomieszczenie laboratoryjne do pracy z patogenami roślinnymi wyposażone w strzelbę genową.
• Stanowisko z binokularem do wykonywania krzyżówek genetycznych.

Informacje dla użytkowników
Każdy użytkownik KFS przed pierwszorazowym eksperymentem proszony jest o skontaktowanie się z opiekunem kompleksu. Przed rozpoczęciem pracy w KFS wymagane jest zapoznanie się regulaminem KFS, dostępnym na miejscu, i jego przestrzeganie oraz odbycie szkolenia stanowiskowego na terenie kompleksu przez opiekuna KFS.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zespół KFS jest do Państwa dyspozycji, prosimy kontaktować się droga mailową.