Dział Badań i Projektów Naukowych

Zadaniem Działu Badań i Projektów Naukowych jest wsparcie administracyjne badań prowadzonych przez Instytut samodzielnie i we współpracy z innymi placówkami krajowymi lub zagranicznymi. Do szczegółowych zadań Działu Badań i Projektów Naukowych należy:

 • sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji planów badań naukowych Instytutu na podstawie materiałów przekazywanych przez Kierowników Zakładów i Pracowni Naukowych,
 • przygotowanie i sporządzenie dokumentów koniecznych do przeprowadzenia oceny parametrycznej Instytutu,
 • wsparcie administracyjne prac Rady Naukowej Instytutu,
 • wsparcie administracyjne dla Studium Doktoranckiego – Szkoły Biologii Molekularnej i Szkół Doktorskich,
 • bieżąca aktualizacja planów badań,
 • opracowywanie założeń do planów finansowych,
 • administracyjny i finansowy nadzór realizacji projektów badawczych,
 • organizowanie odbioru prac naukowych wykonanych przez Instytut i jednostki współpracujące w ramach projektów badawczych,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji z realizacji projektów badawczych,
 • przygotowywanie umów o prace zlecone i o dzieło w zakresie prac związanych z realizacją planów badań naukowych,
 • organizacja zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych.

 

Kierownik:
Katarzyna Jagiełło-Wilgat
tel. 22 592 21 61
e-mail: kjw@ibb.waw.pl, sn@ibb.waw.pl
pokój 5, parter, budynek D

Zastępca Kierownika Działu:
Anna Płochocka-Youssef
tel. 22 592 21 61
e-mail: ankapl@ibb.waw.pl, sn@ibb.waw.pl
pokój 5, parter, budynek D

Anna Muniak
tel. 22 592 21 62
e-mail: amuniak@ibb.waw.pl
pokój 5, parter, budynek D

Dariusz Plaskota
tel. 22 592 21 62
e-mail: dplaskota@ibb.waw.pl
pokój 5, parter, budynek D

Dorota Święcicka (urlop macierzyński)
tel. 22 592 21 62
e-mail: dswiecicka@ibb.waw.pl

Monika Flis
tel. 22 592 21 63
e-mail: monikapiotrkowicz@ibb.waw.pl
pokój 5, parter, budynek D

Magdalena Mardowska
tel. 22 592 21 63
e-mail: mmardowska@ibb.waw.pl
pokój 5, parter, budynek D

Elżbieta Kołodziej
tel. 22 592 21 63
e-mail: ekolodziej@ibb.waw.pl
pokój 5, parter, budynek D

Magdalena Karońska
tel. 22 592 57 15
e-mail: magkar@ibb.waw.pl
pokój 105, I piętro, budynek F