Obrony

2021


mgr Aneta Jurkiewicz

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 21.09.2021 r., godz. 10:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)
Tytuł rozprawy:
„Regulacja polimerazy RNA III w makrofagach”
„Regulation of RNA polymerase III in macrophages ”

Promotor:
Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta, IBB PAN

Promotor pomocniczy:
dr Damian Graczyk, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Prof. dr hab. Joanna Kufel, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Aneta Kasza, Uniwersytet Jagielloński

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.


mgr Agata Malinowska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 25.05.2021 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)
Tytuł rozprawy:
„Problemy analizy i walidacji wyników uzyskanych z jakościowych i ilościowych wielkoskalowych eksperymentów proteomicznych, przeprowadzanych metodą spektrometrii mas”
„Challenges of analysis and validation of results derived from qualitative and quantitative high-throughput, mass spectrometry – based proteomics experiments”

Promotor:
Prof. dr hab. Michał Dadlez, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Monika Pietrowska, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – PIB oddział w Gliwicach
Prof. dr hab. Jakub Włodarczyk, IBD im M. Nenckiego PAN

Recenzje rozprawy oraz streszczenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.


mgr Deepshikha Malik

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 18.05.2021 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)
Tytuł rozprawy:
„Mechanism of action of exonuclease REXO2 and noncanonical nucleotidyl transferase CutA in mRNA decay”

Promotor:
Prof. dr hab. Marcin Nowotny, MIBMIK

Recenzenci:
Prof. dr hab. Grzegorz Dubin, UJ
Dr hab. Krzysztof Brzeziński, IChB PAN
Dr hab. Michał Szymański, UGd

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca jest również dostępna w bibliotece IBB PAN.


mgr Aleksandra Sobolewska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 18.03.2021 o godz. 11:30
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM):

Tytuł rozprawy:
„Regulacja polimeraz DNA z rodziny Y, zdolnych do syntezy poprzez uszkodzenia matrycy, w cyklu komórkowym Saccharomyces cerevisiae” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Ewa Śledziewska-Gójska, IBB PAN

Promotor pomocniczy:
Dr Justyna McIntyre, IBB PAN

Recenzent:
Prof. dr hab. Adam Jaworski, UŁ – recenzja
Dr hab. Dorota Dziadkowiec, UWr – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN.


mgr Anton Slyvka

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 09.03.2021 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM):

Tytuł rozprawy:
„Specyficzne rozpoznawanie i przetwarzanie zmodyfikowanych zasad cytozyny w DNA” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Matthias BOCHTLER, IBB PAN/MIBMiK

Recenzent:
Prof. dr hab. Andrzej PIEKAROWICZ, Uniwersytet Warszawski – recenzja
Prof. Josef JIRICNY, ETH Zürich – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Michał SZALONEK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 16.02.2021 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM):

Tytuł rozprawy:
„Rola aneksyny 1 z ziemniaka (Solanum tuberosum L) w adaptacji roślin do suszy” – streszczenie

Promotor:
Dr hab. Dorota KONOPKA-POSTUPOLSKA, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Halina GABRYŚ, Uniwersytet Jagielloński – recenzja
Prof. dr hab. Marcin RAPACZ, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie- recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Marta Płonka

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 02.02.2021 o godz. 13:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Agregacja białka Rbs1 i jego wpływ na kontrolę cyklu komórkowego u drożdży Saccharomyces cerevisiae”
„Aggregation of Rbs1 protein and its effect on cell cycle control in yeast Saccharomyces cerevisiae” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubinska, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski – recenzja
Dr hab. Wojciech Pokrzywa, MIBMiK – recenzja

Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.


mgr Barbara KALENIK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 02.02.2021 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM):

Tytuł rozprawy: 
Tytuł rozprawy:”Profile transkryptomiczne śledzion kur immunizowanych szczepionkami przeciwko wirusowi grypy ptaków H5N1″ – streszczenie
„Spleen transcriptomic profiles of chickens immunized with vaccines against influenza virus H5N1”

Promotor:
Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna JAGUSZTYN-KRYNICKA, Uniwersytet Warszawski – recenzja
Prof. dr hab. Alina WIELICZKO, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

2020


mgr inż. Ewelina Stefaniak
Obrona rozprawy doktorskiej dnia 22.12.2020 o godz. 13:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Dystrybucja jonów miedzi pomiędzy peptydami amyloidu-β a biomolekułami obecnymi w szczelinie synaptycznej w chorobie Alzheimera” – streszczenie
„Distribution of copper ions between amyloid-β peptides and biomolecules present in the synaptic cleft in Alzheimer’s disease”

Promotor:
Prof. dr hab. Wojciech BAL, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Sylwia RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO, prof. UG, Uniwersytet Gdański – recenzja
Prof. dr hab. Grażyna STOCHEL,  Uniwersytet Jagielloński – recenzja

Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.


mgr inż. Karolina BOSSAK-AHMAD
Obrona rozprawy doktorskiej dnia 15.12.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Tworzenie kompleksów ternarnych przez peptydy zawierające His2 w obecności jonów Cu(II). Ilościowa analiza peptydów ludzkich i drożdżowych.” – streszczenie
„Ternary complex formation of His2 peptides in the presence of Cu(II) ions. A quantitative analysis of selected human and yeast peptides.”

Promotor:
Prof. dr hab. Wojciech BAL, IBB PAN

Promotor pomocniczy:
Dr Tomasz FRĄCZYK, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Teresa OLCZAK, Uniwersytet Wrocławski – recenzja
Prof. Matteo TEGONI, Universita di Parma – recenzja

Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.


mgr inż. Tomaš PILŽYS

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 10.12.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Aktywność białek z rodziny AlkB w warunkach homeostazy i stanach patologicznych”
„The activity of AlkB family proteins under homeostasis and pathological conditions” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Elżbieta GRZESIUK, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Janusz SIEDLECKI, Narodowy Instytut Onkologii – recenzja
Prof. dr hab. Janusz BŁASIAK, Uniwersytet Łódzki – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Łukasz KOWALSKI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 03.12.2020 o godz. 13:30
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Pozamitochondrialne czynniki wpływające na import i degradację białek mitochondrialnych”
„Extramitochondrial factors affecting import and degradation of mitochondrial proteins” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Agnieszka CHACIŃSKA, Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy:
Dr Piotr BRĄGOSZEWSKI, IBD PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Robert WYSOCKI, Uniwersytet Wrocławski – recenzja
Dr hab. Rafał DUTKIEWICZ, prof. UG, Uniwersytet Gdański – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Marta STĘPNIEWSKA-DZIUBIŃSKA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.11.2020 o godz. 13:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Wykorzystanie sieci neuronowych do przewidywania aktywności związków niskocząsteczkowych w układach ligand-receptor”
„Predicting binding affinity of small molecules in ligand-receptor systems using neural networks” – streszczenie

Promotor:
Dr hab. Paweł SIEDLECKI, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Grzegorz GRYNKIEWICZ, Instytut Farmaceutyczny Sieci Badawczej Łukasiewicza – recenzja
Dr hab. Maciej MACIEJCZYK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Justyna MASZKOWSKA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.11.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Identyfikacja białek fosforylowanych przez kinazy białkowe SnRK2 (SNF1-related protein kineases 2) niezależnie od kwasu abscysynowego w odpowiedzi rośliny na stres zasolenia”
„Identification of proteins phosphorylated by ABA-unresponsive SNF1-related protein kinases 2 (SnRK2s) in the plant response to salinity stress” – streszczenie

Promotor: 
Prof. dr hab. Grażyna DOBROWOLSKA, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr  hab. Marek Tchórzewski, Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie – recenzja
Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, UAM – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Bartosz BIESZCZAD

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 29.10.2020 o godz. 13:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Układy dibenzodiazocynowe jako dogodne struktury uprzywilejowane, użyteczne w projektowaniu związków aktywnych biologicznie” – streszczenie
“Dibenzodiazocine scaffolds as convenient privileged structures useful in the design of biologically active compounds”

Promotor:
Prof. dr hab. Wojciech BAL, IBB PAN

Promotor pomocniczy:
Dr Adam MIECZKOWSKI, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Katarzyna BŁAŻEWSKA, prof. uczelni, Politechnika Łódzka – recenzja
Prof. dr hab. Piotr STEFANOWICZ, Uniwersytet Wrocławski – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Aneta WIĘSYK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 20.10.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Analiza porównawcza transkrytomu Solanum lycopersicum w przebiegu łagodnej i ostrej infekcji wiroidem wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd)” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Robert MALINOWSKI, prof. IGR PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN – recenzja
Prof. dr hab. Marek FIGLEROWICZ, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Katarzyna POLESZAK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 13.10.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Charakterystyka  kompleksu  MLH1-MBD4,  tworzonego przez  białka  biorące  udział  w  naprawie  DNA” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Janusz BUJNICKI, MIBMiK

Recenzenci:
Prof. dr hab. Marcin DRĄG, Politechnika Wrocławska – recenzja
Prof. dr hab. Piotr KOZŁOWSKI, Uniwersytet Warszawski – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Dorota DZIUBAN-LECH

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 22.09.2020 o godz. 13:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Charakterystyka statusu redoks oraz profilu wybranych lipidów u myszy z deficytem białka naprawy DNA – ERCC1”
„Characterization of the redox status and selected lipid profile in mice deficient in DNA repair protein – ERCC1” – streszczenie

Promotor:
Dr hab. Elżbieta SPEINA, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Anna BIELAK-ŻMIJEWSKA, IBD PAN – recenzja
Prof. dr hab. Anna LANKOFF, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Damian KOŁAKOWSKI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 22.09.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Charakterystyka i funkcja wybranych domen i motywu FFAT drożdżowego białka Vps13 i ludzkiej choreiny.”
„Characterization and function of selected domains and the FFAT motif of yeast Vps13 protein and human chorein.” – streszczenie

Promotor:
Dr hab. Joanna KAMIŃSKA, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Marta MIĄCZYŃSKA, MIBMiK – recenzja
Prof. dr hab. Marek TCHÓRZEWSKI, UMCS w Lublinie – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr inż. Ewa LEŚNIEWSKA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 15.09.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Nowe aspekty regulacji transkrypcji tRNA – od składnia kompleksu polimerazy III RNA do jego degradacji”
„Novel layers of tRNA transcription regulation – from assembly of polymerase RNA III complex to its degradation” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab.  Artur JARMOŁOWSKI, UAM – recenzja
Dr Pierre CHYMKOWITCH, Oslo Univercity Hospital – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Anna KOTRYS

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 16.06.2020 o godz. 14:00
Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Analiza funkcjonalna białka C6orf203, nowego czynnika zaangażowanego w metabolizm RNA w mitochondriach człowieka”
„Functional analysis of C6orf203 protein, a new factor involved in RNA metabolism in human mitochondria” – streszczenie

Promotor:
Dr hab. Roman SZCZĘSNY

Recenzenci:
Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, UAM – recenzja
Dr hab. Marta OLEJNICZAK, prof. ICHB PAN, ICHB PAN – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Sreedevi SUGUNAN

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 12.05.2020 o godz. 14:00
Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Tytuł rozprawy:
„Zlokalizowana translacja kodowanych jądrowo białek mitochondrialnych u Danio pręgowanego”
„Localized translation of nuclear encoded mitochondrial proteins in zebrafish” – streszczenie

Promotor: 
Prof. dr hab. Agnieszka CHACIŃSKA, Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy:
Dr Cecylia WINATA, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:
Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – recenzja
Dr hab. n med. Michał MIKULA, profesor Instytutu, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN.


mgr Ilona MARSZAŁEK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 12.05.2020 o godz. 11:00
Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Tytuł rozprawy:
„Kompleksy ternarne sensorów fluorescencyjnych dla jonów cynkowych” – streszczenie
„Ternary complexes of fluorescent sensors for zinc ions”

Promotor: 
Prof. dr hab. Wojciech BAL

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Paweł KAFARSKI, Politechnika Wrocławska – recenzja
Dr hab. inż. Borys OŚMIAŁOWSKI prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Błażej KEMPIŃSKI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 10.03.2020 o godz. 11:00

Tytuł rozprawy:
„Identyfikacja nowych sekwencji aminokwasowych kierujących białka do peroksysomów w drożdżach Saccharomyces cerevisiae”
„Identification of a new sequences  directing proteins to peroxisomes in yeast Saccharomyces cerevisiae” – streszczenie

Promotor:
Dr hab. Marek SKONECZNY

Recenzenci:
Dr hab. Renata ZADRĄG-TĘCZA prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski – recenzja
Dr hab. Anna BIELAK-ŻMIJEWSKA, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN.