Obrony

2023

mgr Hitha Gopalan Nair 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 06.06.2023 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Modulacja aktywności polimerazy RNA III i poziomu jej podjednostki POLR1D wpływa na właściwości nowotworowe komórek raka jelita grubego.”

Promotor:

Promotor: Dr hab. Elżbieta Speina, IBB PAN

Promotor pomocniczy:

Promotor pomocniczy: Dr Damian Graczyk, IBB PAN

Recenzenci:

Dr hab. Damian Gaweł – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dr hab. Dawid Walerych – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
dr hab. Ewa Grzybowska – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy

Rozprawa, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Katarzyna Banasiak

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 25.04.2023 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Identyfikacja sygnałów odpowiedzialnych za mięśniową egzofergenezę u Caenorhabditis elegans

Promotor:

Dr hab. Wojciech Pokrzywa, MIBMiK

Recenzenci:

dr hab. Grzegorz Sumara, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
dr Martin Denzel, Altos Labs Cambridge Institute of Science (UK)
dr Antonio Miranda-Vizuete, Institute of Biomedicine of Sevilla (Hiszpania)

Rozprawa, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Anna Stroynowska-Czerwińska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 23.03.2023 r., godz. 14:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Udział domen rozpoznających modyfikacje DNA i chromatyny w kierowaniu K-specyficznych metylotransferaz (KMT2/MLL) do regulowanych przez nie genów”

Promotor:

Prof. dr hab. Matthias Bochtler, MIBMiK/IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jolanta Jura, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Tatiana Kutateladze, University of Colorado School of Medicine

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Aniruddha Das

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 14.03.2023 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Mechanizm i funkcje synergicznej współpracy ligaz ubikwityny CHIP i UFD-2”

Promotor:

Dr hab. Wojciech Pokrzywa, MIBMiK

Recenzenci:

Prof. dr hab. Krzysztof Liberek, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UGd i GUMed
Dr hab. Grzegorz Sumara, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Dr Itay Koren, Bar‐Ilan University, Izrael

Rozprawa, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Sylwia Pilch

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 02.03.2023 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Funkcja AMPylazy Fmp40 w regulacji odpowiedzi komórki drożdży Saccharomycs cerevisiae na stres oksydacyjny”

Promotor:

dr hab. Róża Kucharczyk, prof. IBB, IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Ewa Obłąk, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


2022

mgr Jarosław Steciuk

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 15.12.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Ocena funkcji biologicznej podjednostki typu SNF5 kompleksu SWI/SNF u Arabidopsis thaliana z wykorzystaniem nowej linii insercyjnej z inaktywacją genu kodującego tę podjednostkę”

Promotor:

prof. dr hab. Tomasz Sarnowski, prof. IBB, IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jolanta Jura, Uniwersytet Jagiellońskiego
Dr hab. Jacek Kęsy, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Wacław Orczyk, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB

Rozprawa, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Anna Zawada

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 13.12.2022 r., godz. 13:30
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Wpływ zmienionych oddziaływań białkowych w obrębie replisomu na stabilność mikrosatelitarnych sekwencji DNA w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae

Promotor:

prof. dr hab. Iwona Fijałkowska, IBB PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Paweł Parniewski, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Renata Kuberska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 13.12.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Rola nukleazy Rad27 oraz polimerazy ζ w utrzymaniu stabilności genomu mitochondrialnego komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae

Promotor:

dr hab. Aneta Kaniak-Golik, IBB PAN

Recenzenci:

dr hab. Dorota Dziadkowiec, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Wojciech Strzałka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Marzena Nowacka

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 06.12.2022 r., godz. 13:30
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Badania strukturalne i biochemiczne odwrotnych transkryptaz wirusów pienistych”

Promotor:

dr hab. Elżbieta Nowak, MIBMiK

Recenzenci:

Dr hab. Krzysztof Brzeziński, IBCH PAN
Prof. dr hab. Grzegorz Dubin, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz, Politechnika Łódzka

Rozprawa, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Praveenraj Elancheliyan

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 29.11.2022 r., godz. 13:30
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Rola białek zawierających domenę immunoreaktywnego antygenu raka jajnika (OCIAD) w procesie składania białkowych kompleksów wewnętrznej błony mitochondrialnej”

Promotor:

prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, IMOL PAN

Promotor pomocniczy:

dr Michał Wasilewski, IMOL PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Hanna Kmita, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
prof. dr hab. Mariusz Więckowski, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
prof. dr hab. Marta Miączyńska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Rozprawa, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Marta Gapińska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 29.11.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Struktura i mechanizm bakteryjnych odwrotnych transkryptaz zaangażowanych w mechanizmy antyfagowe”

Promotor:

prof. dr hab. Marcin Nowotny, MIBMiK

Recenzenci:

dr hab. Miłosz Ruszkowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Joanna Trylska, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Rozprawa, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Paweł Ćwiek

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 22.11.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Identyfikacja nowych mechanizmów sygnałowych regulujących aktywność transkrypcyjną chromatyny u eukariontów”

Promotor:

dr hab. Tomasz Sarnowski, prof. IBB, IBB PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Marcin Filipecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Jolanta Jura, Uniwersytet Jagielloński

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Aleksandra Robak

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 17.11.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Określanie etiologii płynów opłucnowych z zastosowaniem proteomiki celowanej opartej na metodach spektrometrii mas”

Promotor:

prof. dr hab. Michał Dadlez, IBB PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Stefanowicz, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. n. med. Piotr Korczyński, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Monika Pietrowska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Rozprawa, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Milena Denkiewicz-Kruk

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 08.11.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Rola kompleksu GINS w utrzymaniu stabilności genomu w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae.”

Promotor:

prof. dr hab. Iwona Fijałkowska, IBB PAN

Promotor pomocniczy:

dr Michał Dmowski, IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Adam Jaworski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Uniwersytet Wrocławski

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Marlena Kisiała

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 03.11.2022 r., godz. 14:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Badania strukturalne endonukleaz restrykcyjnych AvaII i TagI”

Promotor:

prof. dr hab. Matthias Bochtler, IBB PAN/MIBMiK

Recenzenci:

Dr Barry Stoddard, Fred Hutchinson Cancer Center, Basic Sciences Division, SEATTLE, WA, USA
prof. dr hab. inż. Grzegorz Dariusz Bujacz, Politechnika Łódzka

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Izabela Rudzińska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 18.10.2022 r., godz. 13:30
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Rola białka Rbs1 w kontroli generalnej odpowiedzi na defekty biosyntezy tRNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae

Promotor:

prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta, IBB PAN

Recenzenci:

dr hab. Mikołaj Olejniczak, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Kamilla Grzywacz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
dr hab. Ewa Grzybowska, Narodowy Instytut Onkologii PIB w Warszawie

Rozprawa, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Monika Mitura

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 18.10.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Charakterystyka alfa-helikalnego białka KfrC – rola w stabilnym dziedziczeniu plazmidu RA3 z grupy niezgodności IncU”

Promotor:

prof. dr hab. Grażyna Jagura Burdzy, IBB PAN

Recenzenci:

prof. dr hab.Dagmara Jakimowicz, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Igor Konieczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Dominika Nowak

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 13.10.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Rola HopBF1, efektora podobnego do kinaz białkowych, w wirulencji chorobotwórczych bakterii.”

Promotor:

dr hab. Magdalena Krzymowska, prof. IBB, IBB PAN

Promotor pomocniczy:

dr Patrycja Zembek

Recenzenci:

Prof. dr hab. Dariusz Bartosik, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Robert Malinowski, Instytut Genetyki Roślin

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Paulina Oksińska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 11.10.2022 r., godz. 10:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Udział SWI3D – podjednostki kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w kontroli procesów regulacyjnych u Arabidopsis thaliana, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków transdukcji sygnału za pomocą hormonów”

Promotor:

dr hab. Tomasz Sarnowski, prof. IBB, IBB PAN

Promotor pomocniczy:

dr Szymon Kubala

Recenzenci:

prof. dr hab. Marcin Filipecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. ID PAN, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Damian Gaweł, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Rozprawę, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Aleksandra Głowacka-Rutkowska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 06.10.2022 r., godz. 13:30
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Wybrane właściwości obligatoryjnie litycznych bakteriofagów Staphylococcus aureus w kontekście badań nad potencjałem terapeutycznym bakteriofagów”

Promotor:

prof. dr hab. Małgorzata Łobocka

Recenzenci:

Dr hab. Bożena Nejman-Faleńczyk, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Łukasz Dziewit, Uniwersytet Warszawski

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Magdalena Polakowska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 29.09.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Plastyczność konformacyjna i reaktywność cystein w potranslacyjnej regulacji wielofunkcyjnych ludzkich białek S100A8 i S100A9”

Promotor:

prof. dr hab. Michał Dadlez, IBB PAN

Promotor pomocniczy:

dr Aleksandra Wysłouch-Cieszyńska

Recenzenci:

Dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr., Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Anna Filipek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Dr hab. Paulina Czaplewska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Przemysław Surowiecki

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 15.09.2022 r., godz. 13:30
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Charakterystyka wybranych cis-prenylotransferaz zaangażowanych w biosyntezę poliizoprenoidów u Arabidopsis thaliana

Promotor:

Dr hab. Liliana Surmacz, IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Mirosław Tyrka, Politechnika Rzeszowska
Dr hab. Anna Szakiel, prof ucz., Uniwersytet Warszawski

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Jakub Kwiatkowski

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 15.09.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Znaczenie poziomu wapnia dla struktury i funkcji HopQ1 – czynnika wirulencji fitopatogennych bakterii Pseudomonas syringae

Promotor:

Dr hab. Magdalena Krzymowska, prof. IBB PAN, IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Michał Jasiński, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr inż. Magdalena Chmielewska-Jeznach

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 13.09.2022 r., godz. 13:30
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Charakterystyka genomiczna i fizjologiczna bakteriofagów Lactococcus oraz analiza funkcjonalna elementów związanych z replikacją DNA”

Promotor:

prof. dr hab. Jacek Bardowski, IBB PAN

Promotor pomocniczy:

dr Agnieszka Szczepankowska, IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska‐Czerwińska, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Agnieszka Szalewska‐Pałasz, Uniwersytet Gdański

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Anna Znój

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 13.09.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Mikrobiota ryzosfery inwazyjnych i rodzimych roślin Magnoliophyta w Antarktyce”

Promotor:

dr hab. inż. Katarzyna Chwedorzewska, prof. SGGW

Promotor pomocniczy:

dr Jakub Grzesiak, IBB PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Agnieszka Niedziela, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Jakub Boreczek

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 06.09.2022 r., godz. 13:30
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Analiza różnorodności mikrobiologicznej zakwasów piekarskich w kierunku selekcji szczepów bakterii do kultur starterowych przeznaczonych do produkcji pieczywa pełnoziarnistego.”

Promotor:

dr hab. Magdalena Kowalczyk

Recenzenci:

dr hab. inż. Anna Elżbieta Diowksz, prof. PŁ, Politechnika Łódzka
dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Elżbieta Lewandowska-Gnatowska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 12.07.2022 r.
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Odpowiedź roślin na zranienia mechaniczne: rola kinaz białkowych zależnych od wapnia (CDPK) i metylacji DNA w szlakach sygnałowych stresu u kukurydzy i jęczmienia”

Promotor:

prof. dr hab. Grażyna Muszyńska

Recenzenci:

Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
Prof. dr hab. Agnieszka Ludwików (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Dominik Cysewski

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 23.06.2022 r.
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Synteza białek w synapsach – analiza proteomiczna”

Promotor:

prof. dr hab. Andrzej Dziembowski

Recenzenci:

Dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
Dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, prof. PW. (Politechnika Warszawska)

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Aleksandra Tymoszewska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 14.06.2022 r.
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM).

Tytuł rozprawy:

„Bakteriocyny klasy II bakterii Gram-dodatnich – oddziaływania z receptorem i rozwój oporności”

Promotor:

dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk

Recenzenci:

dr hab. Łukasz Dziewit (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz (Uniwersytet Gdański)

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Małgorzata Orłowska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 14.06.2022 r.
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM

Tytuł rozprawy:

„Różnorodność składu genomów starych ewolucyjnie grzybów”

Promotor:

dr hab. Anna Muszewska

Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Lidia Błaszczyk (Instytut Genetyki Roślin PAN)
prof. dr hab. Rafał Milanowski (Uniwersytet Warszawski)

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Dominik Rafalski

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 09.06.2022 r.
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Dioksygenazy Tet u kręgowców i bezkręgowców”

Promotor:

prof. dr hab. Matthias Bochtler

Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Bujacz (Politechnika Łódzka)
dr Ferdinand von Meyenn (Edigenossische Technische Hochschule Zuerich)

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Alicja Wysocka

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 09.06.2022 r.
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Charakterystyka biochemiczna przedstawicieli hydrolaz peptydoglikanowych z rodziny M23 i ich wykorzystanie w opatrunkach przeciwbakteryjnych”

Promotor:

dr hab. Izabela Sabała

Promotor pomocniczy:

dr Elżbieta Jagielska

Recenzenci:

dr hab. Ivo Gomperts Boneca (Institut Pasteur)
dr Simon Heilbronner (Eberhard Karls University Tubingen)
prof. dr hab. Jan Potempa (Uniwersytet Jagielloński)

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Magdalena Modrzejewska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 31.05.2022 r.
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Rola czynników transkrypcyjnych PA2121 i PA2577 w sieci regulacyjnej Pseudomonas aeruginosa

Promotor:

dr hab. Aneta Bartosik

Recenzenci:

prof. dr hab. Katarzyna Brzostek, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Iwona Mruk, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej PAN

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Małgorzata Jędrychowska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 31.05.2022 r.
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Wpływ kompleksu GINS na utrzymanie stabilności powtarzających się sekwencji DNA w komórkach Saccharomyces cerevisiae

Promotor:

prof. dr hab. Iwona Fijałkowska

Promotor pomocniczy:

dr Michał Dmowski

Recenzenci:

dr hab. Wojciech Strzałka, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Dorota Dziadkowiec, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Adam Jaworski, Uniwersytet Łódzki

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Łukasz Rymer

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 24.05.2022 r.
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Charakterystyka nowego szlaku importu białek do peroksysomów w drożdżach Saccharomyces cerevisiae z zastosowaniem katalazy A jako białka modelowego.”

Promotor:

dr hab. Marek Skoneczny

Recenzenci:

dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Paweł Mitkowski

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 19.05.2022 r.
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Charakterystyka strukturalna i biochemiczna domen: katalitycznej (M23) i wiążącej substrat (SH3b) występujących w hydrolazach peptydoglikanowych”

Promotor:

dr hab. Izabela Sabała

Promotor pomocniczy:

dr Elżbieta Jagielska

Recenzenci:

dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. inż. Piotr Szweda, Politechnika Gdańska
dr hab. Magdalena Płotka, Uniwersytet Gdański

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Radosław Kotuniak

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 22.03.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Kinetyka reakcji wiązania jonów miedzi z cząsteczkami transportowymi osocza krwi”

Promotor:

prof. dr hab. Wojciech Bal

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Brindell – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka – Uniwersytet Wrocławski

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Karolina Gościńska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 08.03.2022 r., godz. 13:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Identyfikacja molekularnego mechanizmu regulującego cytoplazmatyczną translację podczas dysfunkcji mitochondriów”

Promotor:

dr hab. Ulrike Topf

Recenzenci:

prof. dr hab. Katarzyna Tońska – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jarosław Marszałek – Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Hanna Jańska –  Uniwersytet Wrocławski

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Joanna Drabińska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 03.03.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Analiza funkcjonalna wybranych białek z rodziny Nudix oraz białka PA2504 – partnera hydrolazy Nudix RppH Pseudomonas aeruginosa

Promotor:

dr hab. Elżbieta Kraszewska

Recenzenci:

prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Maria Śladowska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 01.03.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Mechanizmy homeostazy białkowej w warunkach stresu mitochondrialnego w nicieniu Caenorhabditis elegans

Promotorzy:

prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, dr hab. Ulrike Topf

Recenzenci:

prof. dr hab. Adam Szewczyk – IBD PAN
prof. dr hab. Krzysztof Liberek, Uniwersytet Gdański

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Damian Garbicz

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 01.02.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Poszukiwanie związków o działaniu przeciwnowotworowym wśród stilbenów i oksepin oraz inhibitorów białek z rodziny ALKBH i HDAC”

Promotor:

prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk

Recenzenci:

prof. dr hab. Janusz Błasiak – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Janusz Siedlecki, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie, PIB

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Michał Marcinkowski

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 01.02.2022 r., godz. 13:15
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Biochemiczna i biofizyczna charakterystyka dioksygenazy FTO”

Promotor:

prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk

Recenzenci:

prof. dr hab. Janusz Błasiak – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Janusz Siedlecki, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie, PIB

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Karolina Kotecka

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 18.01.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„Analiza funkcjonalna regulatorów transkrypcji PA3027 i PA3458 z Pseudomonas aeruginosa

Promotor:

dr hab. Aneta Bartosik

Recenzenci:

dr hab. Paweł Stączek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Monika Janczarek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Karolina Wojciechowska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 11.01.2022 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:

„ESCRT-I depletion sensitizes cancer cells to TRAIL-induced apoptosis through accumulated TRAILR2”

Promotor:

prof. dr hab. Marta Miączyńska

Promotor pomocniczy:

dr Kamil Jastrzębski

Recenzenci:

prof. dr hab. Jarosław Czyż, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Michał Komorowski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

dr hab. Maria Rędowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Michał Krawczyk

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 11.01.2022 r., godz. 13:15
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Nowe mechanizmy angażujące białko Mms2 w kształtowaniu stabilności genetycznej komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae

Promotor:
prof. dr hab. Ewa Śledziewska-Gójska

Promotor pomocniczy:

dr Agnieszka Hałas

Recenzenci:

dr hab. Wojciech Strzałka, Uniwersytet Jagielloński

dr hab.  Dziadkowiec Dorota, Uniwersytet Wrocławski

Streszczenia oraz recenzje rozprawy znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


2021

mgr Agnieszka Fatalska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 17.12.2021 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Structural studies of core centriolar proteins and their complexes using hydrogen-deuterium exchange monitored by mass spectrometry”

Promotor:
prof. dr hab. Michał Dadlez, prof. David Glover

Recenzenci:
dr hab. Dorota Włoga, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Jarosław Marszałek, Uniwersytet Gdański

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Grzegorz Brzyżek

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 23.11.2021 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Identification and characterization of novel spliceosome related histone methyltransferase SDG45.”

Promotor:
dr hab. Szymon Świeżewski, prof. IBB PAN

Recenzenci:
dr hab. Paweł Sowiński, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.

 


mgr Ewa Lewicka

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 28.10.2021 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Ekspresja modułu stabilizacyjnego i rola jego składników w stabilnym utrzymywaniu sie plazmidu RA3 (IncU) w szerokim spektrum bakterii”
„Expression of the stability module and the role of its components in the stable maintenance of RA3 plasmid (IncU) in a wide range of bacterial hosts”

Promotor:
Prof. dr hab. Grażyna Jagura-Burdzy, IBB PAN

Recenzenci:
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, Uniwersytet Gdański
dr hab. Łukasz Dziewit, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.


mgr Joanna Klim

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 19.10.2021 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)
Tytuł rozprawy:
„Eksperymentalna ewolucja drożdży Saccharomyces cerevisiae. Badanie ewolucji i stabilności modułów funkcjonalnych”
„Experimental evolution of yeast Saccharomyces cerevisiae. A detailed analysis of the evolution and stability of the functional modules”

Promotor:
Dr hab. Szymon Kaczanowski, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Ryszard Korona, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Rafał Milanowski, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.


mgr Piotr Soczewka

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 28.09.2021 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)
Tytuł rozprawy:
„Wykorzystanie szczepu drożdży vps13Δ jako modelu pląsawicy-akantocytozy w celu poszukiwania supresorów genetycznych i chemicznych”
„Using yeast vps13Δ chorea-acanthocytosis model for genetic and chemical suppressor screens”

Promotor:
Dr hab. Joanna Kamińska, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Donata Wawrzycka, Uniwersytet Wrocławski

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.


mgr Aneta Jurkiewicz

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 21.09.2021 r., godz. 10:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)
Tytuł rozprawy:
„Regulacja polimerazy RNA III w makrofagach”
„Regulation of RNA polymerase III in macrophages ”

Promotor:
Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta, IBB PAN

Promotor pomocniczy:
dr Damian Graczyk, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Prof. dr hab. Joanna Kufel, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Aneta Kasza, Uniwersytet Jagielloński

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.


mgr Agata Malinowska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 25.05.2021 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym, (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)
Tytuł rozprawy:
„Problemy analizy i walidacji wyników uzyskanych z jakościowych i ilościowych wielkoskalowych eksperymentów proteomicznych, przeprowadzanych metodą spektrometrii mas”
„Challenges of analysis and validation of results derived from qualitative and quantitative high-throughput, mass spectrometry – based proteomics experiments”

Promotor:
Prof. dr hab. Michał Dadlez, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Monika Pietrowska, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – PIB oddział w Gliwicach
Prof. dr hab. Jakub Włodarczyk, IBD im M. Nenckiego PAN

Recenzje rozprawy oraz streszczenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.


mgr Deepshikha Malik

Obrona rozprawy doktorskiej dnia: 18.05.2021 r., godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)
Tytuł rozprawy:
„Mechanism of action of exonuclease REXO2 and noncanonical nucleotidyl transferase CutA in mRNA decay”

Promotor:
Prof. dr hab. Marcin Nowotny, MIBMIK

Recenzenci:
Prof. dr hab. Grzegorz Dubin, UJ
Dr hab. Krzysztof Brzeziński, IChB PAN
Dr hab. Michał Szymański, UGd

Rozprawa doktorska, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca jest również dostępna w bibliotece IBB PAN.


mgr Aleksandra Sobolewska

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 18.03.2021 o godz. 11:30
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Regulacja polimeraz DNA z rodziny Y, zdolnych do syntezy poprzez uszkodzenia matrycy, w cyklu komórkowym Saccharomyces cerevisiae” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Ewa Śledziewska-Gójska, IBB PAN

Promotor pomocniczy:
Dr Justyna McIntyre, IBB PAN

Recenzent:
Prof. dr hab. Adam Jaworski, UŁ – recenzja
Dr hab. Dorota Dziadkowiec, UWr – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN.


mgr Anton Slyvka

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 09.03.2021 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Specyficzne rozpoznawanie i przetwarzanie zmodyfikowanych zasad cytozyny w DNA” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Matthias BOCHTLER, IBB PAN/MIBMiK

Recenzent:
Prof. dr hab. Andrzej PIEKAROWICZ, Uniwersytet Warszawski – recenzja
Prof. Josef JIRICNY, ETH Zürich – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Michał SZALONEK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 16.02.2021 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Rola aneksyny 1 z ziemniaka (Solanum tuberosum L) w adaptacji roślin do suszy” – streszczenie

Promotor:
Dr hab. Dorota KONOPKA-POSTUPOLSKA, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Halina GABRYŚ, Uniwersytet Jagielloński – recenzja
Prof. dr hab. Marcin RAPACZ, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie- recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Marta Płonka

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 02.02.2021 o godz. 13:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Agregacja białka Rbs1 i jego wpływ na kontrolę cyklu komórkowego u drożdży Saccharomyces cerevisiae”
„Aggregation of Rbs1 protein and its effect on cell cycle control in yeast Saccharomyces cerevisiae” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubinska, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski – recenzja
Dr hab. Wojciech Pokrzywa, MIBMiK – recenzja

Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.


mgr Barbara KALENIK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 02.02.2021 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM):

Tytuł rozprawy: 
Tytuł rozprawy:”Profile transkryptomiczne śledzion kur immunizowanych szczepionkami przeciwko wirusowi grypy ptaków H5N1″ – streszczenie
„Spleen transcriptomic profiles of chickens immunized with vaccines against influenza virus H5N1”

Promotor:
Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna JAGUSZTYN-KRYNICKA, Uniwersytet Warszawski – recenzja
Prof. dr hab. Alina WIELICZKO, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

2020


mgr inż. Ewelina Stefaniak
Obrona rozprawy doktorskiej dnia 22.12.2020 o godz. 13:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Dystrybucja jonów miedzi pomiędzy peptydami amyloidu-β a biomolekułami obecnymi w szczelinie synaptycznej w chorobie Alzheimera” – streszczenie
„Distribution of copper ions between amyloid-β peptides and biomolecules present in the synaptic cleft in Alzheimer’s disease”

Promotor:
Prof. dr hab. Wojciech BAL, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Sylwia RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO, prof. UG, Uniwersytet Gdański – recenzja
Prof. dr hab. Grażyna STOCHEL,  Uniwersytet Jagielloński – recenzja

Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.


mgr inż. Karolina BOSSAK-AHMAD
Obrona rozprawy doktorskiej dnia 15.12.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Tworzenie kompleksów ternarnych przez peptydy zawierające His2 w obecności jonów Cu(II). Ilościowa analiza peptydów ludzkich i drożdżowych.” – streszczenie
„Ternary complex formation of His2 peptides in the presence of Cu(II) ions. A quantitative analysis of selected human and yeast peptides.”

Promotor:
Prof. dr hab. Wojciech BAL, IBB PAN

Promotor pomocniczy:
Dr Tomasz FRĄCZYK, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Teresa OLCZAK, Uniwersytet Wrocławski – recenzja
Prof. Matteo TEGONI, Universita di Parma – recenzja

Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.


mgr inż. Tomaš PILŽYS

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 10.12.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Aktywność białek z rodziny AlkB w warunkach homeostazy i stanach patologicznych”
„The activity of AlkB family proteins under homeostasis and pathological conditions” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Elżbieta GRZESIUK, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Janusz SIEDLECKI, Narodowy Instytut Onkologii – recenzja
Prof. dr hab. Janusz BŁASIAK, Uniwersytet Łódzki – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Łukasz KOWALSKI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 03.12.2020 o godz. 13:30
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Pozamitochondrialne czynniki wpływające na import i degradację białek mitochondrialnych”
„Extramitochondrial factors affecting import and degradation of mitochondrial proteins” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Agnieszka CHACIŃSKA, Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy:
Dr Piotr BRĄGOSZEWSKI, IBD PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Robert WYSOCKI, Uniwersytet Wrocławski – recenzja
Dr hab. Rafał DUTKIEWICZ, prof. UG, Uniwersytet Gdański – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Marta STĘPNIEWSKA-DZIUBIŃSKA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.11.2020 o godz. 13:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Wykorzystanie sieci neuronowych do przewidywania aktywności związków niskocząsteczkowych w układach ligand-receptor”
„Predicting binding affinity of small molecules in ligand-receptor systems using neural networks” – streszczenie

Promotor:
Dr hab. Paweł SIEDLECKI, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Grzegorz GRYNKIEWICZ, Instytut Farmaceutyczny Sieci Badawczej Łukasiewicza – recenzja
Dr hab. Maciej MACIEJCZYK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Justyna MASZKOWSKA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.11.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Identyfikacja białek fosforylowanych przez kinazy białkowe SnRK2 (SNF1-related protein kineases 2) niezależnie od kwasu abscysynowego w odpowiedzi rośliny na stres zasolenia”
„Identification of proteins phosphorylated by ABA-unresponsive SNF1-related protein kinases 2 (SnRK2s) in the plant response to salinity stress” – streszczenie

Promotor: 
Prof. dr hab. Grażyna DOBROWOLSKA, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr  hab. Marek Tchórzewski, Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie – recenzja
Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, UAM – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Bartosz BIESZCZAD

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 29.10.2020 o godz. 13:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Układy dibenzodiazocynowe jako dogodne struktury uprzywilejowane, użyteczne w projektowaniu związków aktywnych biologicznie” – streszczenie
“Dibenzodiazocine scaffolds as convenient privileged structures useful in the design of biologically active compounds”

Promotor:
Prof. dr hab. Wojciech BAL, IBB PAN

Promotor pomocniczy:
Dr Adam MIECZKOWSKI, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Katarzyna BŁAŻEWSKA, prof. uczelni, Politechnika Łódzka – recenzja
Prof. dr hab. Piotr STEFANOWICZ, Uniwersytet Wrocławski – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Aneta WIĘSYK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 20.10.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Analiza porównawcza transkrytomu Solanum lycopersicum w przebiegu łagodnej i ostrej infekcji wiroidem wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd)” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Robert MALINOWSKI, prof. IGR PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN – recenzja
Prof. dr hab. Marek FIGLEROWICZ, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Katarzyna POLESZAK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 13.10.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Charakterystyka  kompleksu  MLH1-MBD4,  tworzonego przez  białka  biorące  udział  w  naprawie  DNA” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Janusz BUJNICKI, MIBMiK

Recenzenci:
Prof. dr hab. Marcin DRĄG, Politechnika Wrocławska – recenzja
Prof. dr hab. Piotr KOZŁOWSKI, Uniwersytet Warszawski – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Dorota DZIUBAN-LECH

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 22.09.2020 o godz. 13:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Charakterystyka statusu redoks oraz profilu wybranych lipidów u myszy z deficytem białka naprawy DNA – ERCC1”
„Characterization of the redox status and selected lipid profile in mice deficient in DNA repair protein – ERCC1” – streszczenie

Promotor:
Dr hab. Elżbieta SPEINA, IBB PAN

Recenzenci:
Dr hab. Anna BIELAK-ŻMIJEWSKA, IBD PAN – recenzja
Prof. dr hab. Anna LANKOFF, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Damian KOŁAKOWSKI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 22.09.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Charakterystyka i funkcja wybranych domen i motywu FFAT drożdżowego białka Vps13 i ludzkiej choreiny.”
„Characterization and function of selected domains and the FFAT motif of yeast Vps13 protein and human chorein.” – streszczenie

Promotor:
Dr hab. Joanna KAMIŃSKA, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab. Marta MIĄCZYŃSKA, MIBMiK – recenzja
Prof. dr hab. Marek TCHÓRZEWSKI, UMCS w Lublinie – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr inż. Ewa LEŚNIEWSKA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 15.09.2020 o godz. 11:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Nowe aspekty regulacji transkrypcji tRNA – od składnia kompleksu polimerazy III RNA do jego degradacji”
„Novel layers of tRNA transcription regulation – from assembly of polymerase RNA III complex to its degradation” – streszczenie

Promotor:
Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta, IBB PAN

Recenzenci:
Prof. dr hab.  Artur JARMOŁOWSKI, UAM – recenzja
Dr Pierre CHYMKOWITCH, Oslo Univercity Hospital – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Anna KOTRYS

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 16.06.2020 o godz. 14:00
Obrona w trybie zdalnym (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM)

Tytuł rozprawy:
„Analiza funkcjonalna białka C6orf203, nowego czynnika zaangażowanego w metabolizm RNA w mitochondriach człowieka”
„Functional analysis of C6orf203 protein, a new factor involved in RNA metabolism in human mitochondria” – streszczenie

Promotor:
Dr hab. Roman SZCZĘSNY

Recenzenci:
Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, UAM – recenzja
Dr hab. Marta OLEJNICZAK, prof. ICHB PAN, ICHB PAN – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Sreedevi SUGUNAN

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 12.05.2020 o godz. 14:00
Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Tytuł rozprawy:
„Zlokalizowana translacja kodowanych jądrowo białek mitochondrialnych u Danio pręgowanego”
„Localized translation of nuclear encoded mitochondrial proteins in zebrafish” – streszczenie

Promotor: 
Prof. dr hab. Agnieszka CHACIŃSKA, Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy:
Dr Cecylia WINATA, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:
Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – recenzja
Dr hab. n med. Michał MIKULA, profesor Instytutu, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN.


mgr Ilona MARSZAŁEK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 12.05.2020 o godz. 11:00
Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Tytuł rozprawy:
„Kompleksy ternarne sensorów fluorescencyjnych dla jonów cynkowych” – streszczenie
„Ternary complexes of fluorescent sensors for zinc ions”

Promotor: 
Prof. dr hab. Wojciech BAL

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Paweł KAFARSKI, Politechnika Wrocławska – recenzja
Dr hab. inż. Borys OŚMIAŁOWSKI prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Błażej KEMPIŃSKI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 10.03.2020 o godz. 11:00

Tytuł rozprawy:
„Identyfikacja nowych sekwencji aminokwasowych kierujących białka do peroksysomów w drożdżach Saccharomyces cerevisiae”
„Identification of a new sequences  directing proteins to peroxisomes in yeast Saccharomyces cerevisiae” – streszczenie

Promotor:
Dr hab. Marek SKONECZNY

Recenzenci:
Dr hab. Renata ZADRĄG-TĘCZA prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski – recenzja
Dr hab. Anna BIELAK-ŻMIJEWSKA, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego – recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN.