IBB w konsorcjach

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN jest członkiem konsorcjów i sieci naukowych: