Kontakt

Kierownik Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej:

Prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska

22 592 35 10

 

Sekretariat:

Katarzyna Jagiełło-Wilgat

Anna Płochocka-Youssef

e-mail: sbm@ibb.waw.pl

22 592 2141

Magdalena Mardowska – dłuższa nieobecność

22 592 21 42