Prace Dyplomowe i Praktyki

Nasza kadra ma duże doświadczenie w opiece nad studentami wykonującymi prace dyplomowe i staże. Chętnie przyjmujemy młodych studentów, którzy chcieliby wykonać pracę licencjacką, inżynieryjną, magisterską lub zdobyć doświadczenie w trakcie stażu/praktyk. Zachęcamy do zapoznania się z badaniami prowadzonymi przez poszczególne Pracownie i Zakłady Naukowe. Jeśli nie możesz zdecydować się, w której Pracowni lub Zakładzie chciałbyś uczestniczyć w badaniach napisz do nas o swoich zainteresowaniach i dołącz CV, a my pomożemy Ci w doborze opiekuna. Więcej informacji oraz dokumentację związaną z wykonywaniem pracy dyplomowej lub praktyk uzyskasz kontaktując się z Sekretariatem (secretariate@ibb.waw.pl).

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertami dostępnymi w dziale „Praca”

 

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty  w ramach projektu NCN POLONEZ BIS-3 pt. „Kotranslacyjne zwijanie się białek w świetle ewolucji rybosomów”, finansowanego na podstawie umowy nr UMO-2022/47/P/NZ1/03127 z dnia 13.03.2024:

Laureatem konkursu na stanowisko stypendysty finansowane w ramach projektu NCN nr UMO-2022/47/P/NZ1/03127 została Oktawia Korcz