Kształcenie Doktorantów

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN kształci Doktorantów w ramach Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej  (nauki biologiczne, nauki chemiczne)

oraz jako Instytucja Partnerska w Szkole Doktorskiej Medycyny Translacyjnej „Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD” o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” prowadzona przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Naszym celem jest zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju młodych naukowców. Nasi absolwenci publikują wyniki swoich badań w renomowanych, międzynarodowych czasopismach. Ich osiągnięcia są doceniane i nagradzane. Wielokierunkowy profil badawczy Instytutu sprawia, że nasze środowisko oferuje wsparcie ekspertów w różnorodnych obszarach badań. Organizujemy wykłady oraz zajęcia praktyczne, w tym zajęcia rozwijające kompetencje miękkie. Stwarzamy warunki do integracji społeczności doktorantów. Współdziałamy z innymi placówkami badawczymi aby rozszerzyć możliwości rozwoju naszych studentów. Jesteśmy zlokalizowani na obszarze, który tworzy jeden z największych w Polsce kampus jednostek nauk przyrodniczych i ścisłych. Nasi absolwenci kontynuuję karierę naukową w innych placówkach naukowych lub znajdują zatrudnienie w firmach sektora badań i rozwoju.