Samorząd Doktorantów

Wszyscy doktoranci wpisani na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej „Szkoła Doktorska Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej” tworzą Samorząd Doktorantów.

Samorząd Doktorantów działa przez organy powoływane w wyborach: Przewodniczącego i Radę Samorządu Doktorantów.

 

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW IBB PAN
Małgorzata Drabko – Przewodnicząca, delegatka do zespołu ws. HR Excellence
Veena Manjunath  – Zastępczyni Przewodniczącej
Spoorthy Gowda – Sekretarz
Aleksander Kossakowski – Social Media Manager
Stephen Amankwah – International Student Ambassador
Mariia Kovalenko – członkini Rady Samorządu, delegatka do komisji zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji IBB PAN

Kontakt

e-mail: phdstudentscouncil@ibb.waw.pl

Facebook: http://www.facebook.com/DoktoranciIbb

Regulamin

Regulamin Samorządu Doktorantów IBB PAN