Samorząd studentów

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW IBB PAN
Małgorzata Rogala – przewodnicząca
Małgorzata Orłowska – zastępczyni przewodniczącej
Klaudia Kołodziejska – sekretarz, delegat do Warszawskiego Porozumienia Doktorantów
Magdalena Klimczak – przedstawiciel z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
Suchismita Masanta – delegat do Rady Wspólnej Szkoły Doktorskiej
Ismail Tahmaz
Alicja Armatowska
Anna Długajczyk – delegat do Krajowej Rady Doktorantów

 

Kontakt

e-mail: phdstudents@ibb.waw.pl

http://www.facebook.com/DoktoranciIbb

Regulamin Samorządu Doktorantów IBB PAN