Samorząd studentów

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW IBB PAN
Klaudia Kołodziejska – Przewodnicząca
Aleksandra Bajger – Zastępczyni Przewodniczącej
Małgorzata Drabko – Sekretarka
Aleksander Kossakowski – Social Media Manager
Veena Halale Manjunath – International Student Ambassador

Kontakt

e-mail: phdstudents@ibb.waw.pl

http://www.facebook.com/DoktoranciIbb

Regulamin Samorządu Doktorantów IBB PAN