Samorząd studentów

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW IBB PAN
Anna Radulewicz – Przewodnicząca
Aleksandra Woltyńska – Zastępca Przewodniczącej
Anastasiya Vasileuskaya – Sekretarz
Przemysław Surowiecki
Katarzyna Banasiak
Anna Długajczyk
Marta Wiśniewska
Małgorzata Rogala
Aleksandra Zasuń
Tuguldur Enkhabaatar

PRZEDSTAWICIEL DO RADY NAUKOWEJ IBB PAN – PRZEMYSŁAW SUROWIECKI

Kontakt

e-mail: phdstudents@ibb.waw.pl

http://www.facebook.com/DoktoranciIbb

Regulamin Samorządu Doktorantów IBB PAN