Samorząd Doktorantów

Wszyscy doktoranci wpisani na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej „Szkoła Doktorska Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej” tworzą Samorząd Doktorantów.

Samorząd Doktorantów działa przez organy powoływane w wyborach: Przewodniczącego i Radę Samorządu Doktorantów.

 

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW IBB PAN
Klaudia Kołodziejska – Przewodnicząca
Aleksandra Bajger – Zastępczyni Przewodniczącej
Małgorzata Drabko – Sekretarz
Aleksander Kossakowski – Social Media Manager
Veena Halale Manjunath – International Student Ambassador

Kontakt

e-mail: phdstudentscouncil@ibb.waw.pl

Facebook: http://www.facebook.com/DoktoranciIbb

Regulamin

Regulamin Samorządu Doktorantów IBB PAN