Inne ogłoszenia

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na budowę nowego budynku głównego Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego, IBB PAN zaprasza zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu.

Zamawiający zrealizował pierwszy etap inwestycji obejmujący fundamenty i stalową konstrukcję wsporczą budynku. Kolejny etap realizacji prowadzić będzie do szczelnego zamknięcia kubatury budynku. Planowanym zamówieniem objęta zostanie prefabrykacja drewnianej konstrukcji nośnej i stropów wraz ze stalowymi elementami złącz oraz produkcja paneli obudowy zewnętrznej wraz ze stolarką i zewnętrznym poszyciem z blachy. Przed wysyłką na teren budowy konstrukcja wraz z obudową podlegać będzie próbnemu montażowi. Wszystkie elementy objęte zamówieniem muszą zostać przygotowane w sposób umożliwiający transport morski. Rolą Wykonawcy będzie ponadto udział w zespole odpowiedzialnym za scalenie elementów objętych zamówieniem na placu budowy w Antarktyce.

Dokumentacja przetargowa znajduje się na platformie ezamowienia.gov.pl pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e5bbd30-c996-11ee-875e-a22221c84ba7