Inne ogłoszenia

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na budowę nowego budynku głównego Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego, IBB PAN zaprasza zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w konsultacjach rynkowych.

Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo m.in. w zakresie: 

  • technologii prefabrykacji paneli elewacyjnych budynku głównego stacji,
  • etapów prefabrykacji paneli elewacyjnych,
  • sposobu montażu paneli elewacyjnych, podziału czynności montażowych do wykonania w kraju i na placu budowy,
  • technologii prefabrykacji szkieletu drewnianego,
  • montażu próbnego w kraju,
  • kadry technicznej niezbędnej do wykonania montażu budynku, ilość i kwalifikacje osób,
  • sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania montażu budynku głównego,
  • sposobu przygotowania materiałów budowlanych do transportu, podziału na kontenery, warunki graniczne ładowności kontenerów.

Zamawiający zrealizował pierwszy etap inwestycji obejmujący fundamenty i stalową konstrukcję wsporczą budynku. Kolejny etap realizacji prowadzić będzie do szczelnego zamknięcia kubatury budynku. Planowanym zamówieniem objęta zostanie prefabrykacja drewnianej konstrukcji nośnej i stropów wraz ze stalowymi elementami złącz oraz produkcja paneli obudowy zewnętrznej wraz ze stolarką i zewnętrznym poszyciem z blachy. Przed wysyłką na teren budowy konstrukcja wraz z obudową podlegać będzie próbnemu montażowi. Wszystkie elementy objęte zamówieniem muszą zostać przygotowane w sposób umożliwiający transport morski. Rolą Wykonawcy będzie ponadto udział w zespole odpowiedzialnym za scalenie elementów objętych zamówieniem na placu budowy w Antarktyce.

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi informacjami znajduje się poniżej.

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Regulamin wstępnych konsultacjach rynkowych

Informacje nt. planowanego postępowania

Załączniki do informacji nt. planowanego postępowania

Zgłoszenie udziału do wstępnych konsultacjach rynkowych

Arctowski schematy

Wizualizacja schematu montażowego

Informacja o zakończeniu konsultacji