Warsztaty i lekcje pokazowe w IBB

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN może zorganizować warsztaty i lekcje pokazowe dla dzieci i młodzieży po indywidualnym uzgodnieniu. Przykładowe tematyki dotychczas prowadzonych warsztatów: Metody uprawy i hodowli rośliny modelowej do badan genetycznych, Podstawowe możliwości mikroskopii świetlnej, Samodzielne wykonanie preparatów mikroskopowych i ich obrazowanie.