Seminaria doktoranckie

Osoby prezentujące to doktoranci, którzy wykonują swoją pracę doktorską w Instytucie. Seminaria odbywają się w języku angielskim w trybie on-line przy użyciu platformy ZOOM. Prezentacja trwa do 25 minut, dyskusja do 5 minut. Seminaria odbywają się w czwartki o godzinie 12:00, co drugi tydzień. Na danym spotkaniu zazwyczaj przedstawiane są dwie prezentacje.

Plan Seminariów Instytutowych i Doktoranckich

Informacja dla uczestników
Dołączając do spotkania prosimy o wyłączenie mikrofonu i kamery oraz stosowanie imienia i nazwiska jako identyfikatora uczestnika. Po prezentacji jest możliwość zadawania pytań za pomocą komunikacji tekstowej (opcja „chat”) lub audio (mikrofon).

Zanim dołączysz do spotkania zapoznaj się z Klauzulą RODO.

Wszystkie Seminaria Doktoranckie odbywają się z użyciem tego samego odnośnika do Seminarium Doktoranckiego (passcode: 733312).