Postępowania

2022


Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Szczepankowskiej

Wszczęcie postępowania: 05.09.2022 r.

„Molekularno-środowiskowe aspekty biologii litycznych fagów Lactococcus lactis

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Małgorzata Cieśla – Sekretarz
3) prof. dr hab. Barbara Dołęgowska – Recenzent
4) dr hab. Paweł Nawrotek – Recenzent
5) prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska – Recenzent
6) prof. dr hab. Andrzej Gamian – Recenzent
7) prof. dr hab. Małgorzata Łobocka – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


2021


Postępowanie habilitacyjne dr. Łukasza Kozłowskiego

Wszczęcie postępowania: 13.12.2021 r.

„Przewidywanie punktu izoelektrycznego białek i peptydów oraz stałych dysocjacji aminokwasów”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Grzegorz Bujacz – Przewodniczący Komisji
2) dr hab. Adrianna Skoneczna – Sekretarz
3) prof. dr hab. Jerzy Silberring – Recenzent
4) dr hab. Remigiusz Bąchor – Recenzent
5) dr hab. Irena Roterman-Konieczna – Recenzent
6) dr hab. Anna Drabik – Recenzent
7) dr hab. Ulrike Topf – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Cieśli

Wszczęcie postępowania: 14.10.2021 r.

„Biogeneza i regulacja polimerazy III RNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Ewa Szołajska – Sekretarz
3) prof dr hab. Ryszard Korona – Recenzent
4) prof. dr hab. Paweł Parniewski – Recenzent
5) dr hab. Seweryn Mroczek – Recenzent
6) prof. dr hab. Gracjan Michlewski – Recenzent
7) dr hab. Róża Kucharczyk – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Patrycji Wińskiej

Wszczęcie postępowania: 02.07.2021 r.

„Przeciwnowotworowe własności inhibitorów kinazy białkowej CK2 oraz ich kombinacji z antymetabolitami cyklu biosyntezy tymidylanu”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Ryszard Słomski – Przewodniczący Komisji
2) dr hab. Izabela Kern-Zdanowicz – Sekretarz
3) prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek – Recenzent
4) prof. dr hab Alicja Józkowicz – Recenzent
5) prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski – Recenzent
6) prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki – Recenzent
7) dr hab. Beata Burzyńska – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwała Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

2020


Postępowanie habilitacyjne dr. Sebastiana Piłsyka

Wszczęcie postępowania: 15.12.2020 r.

„Aspekty pobierania siarczanu i regulacji u nitkowatych grzybów workowych saprofitycznych, symbiotycznych i patogennych”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Adrianna Skoneczna – Sekretarz
3) prof. dr hab. Paweł Bednarek – Recenzent
4) prof. dr hab Hanna Elżbieta Jańska – Recenzent
5) prof. dr hab. Małgorzata Gaj – Recenzent
6) prof. dr hab. Jarosław Marszałek – Recenzent
7) prof. dr hab. Agnieszka Sirko – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Anny Wawrzyńskiej

Wszczęcie postępowania: 29.09.2020 r.

„Wybrane mechanizmy regulacyjne odpowiedzi na niedobór siarki u roślin”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Magdalena Krzymowska – Sekretarz
3) dr hab. Anna Aksmann – Recenzent
4) dr hab. Małgorzata Wójcik – Recenzent
5) dr hab. Robert Malinowski – Recenzent
6) prof. dr hab. Joanna Deckert – Recenzent
7) dr hab. Dorota Konopka-Postupolska – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Ulrike Topf

Wszczęcie postępowania: 28.07.2020 r.

„Regulacja homeostazy białkowej po stresie mitochondrialnym”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Aneta Kaniak-Golik – Sekretarz
3) prof. dr hab. Małgorzata Ewa Czyż – Recenzent
4) prof. dr hab. Katarzyna Tońska – Recenzent
5) prof. dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza – Recenzent
6) prof. dr hab. Hanna Jańska – Recenzent
7) dr hab. Róża Kucharczyk – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Justyny McIntyre

Wszczęcie postępowania: 19.05.2020 r.

Regulacja ludzkiej polimerazy jota”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. Grzegorz Węgrzyn – Przewodniczący Komisji
2) dr hab. Mikołaj Olejniczak – Recenzent
3) prof. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska – Recenzent
4) prof. Joanna Wietrzyk – Recenzent
5) dr hab. Wojciech Strzałka – Recenzent
6) dr hab. Elżbieta Speina – Członek
7) dr hab. Joanna Kamińska – Sekretarz

Postępowanie zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 23.03.2021 r.

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.