Postępowania

2020


Postępowanie habilitacyjne dr. Sebastiana Piłsyka

Wszczęcie postępowania: 15.12.2020 r.

„Aspekty pobierania siarczanu i regulacji u nitkowatych grzybów workowych saprofitycznych, symbiotycznych i patogennych”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Adrianna Skoneczna – Sekretarz
3) prof. dr hab. Paweł Bednarek – Recenzent
4) prof. dr hab Hanna Elżbieta Jańska – Recenzent
5) prof. dr hab. Małgorzata Gaj – Recenzent
6) prof. dr hab. Jarosław Marszałek – Recenzent
7) prof. dr hab. Agnieszka Sirko – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Anny Wawrzyńskiej

Wszczęcie postępowania: 29.09.2020 r.

„Wybrane mechanizmy regulacyjne odpowiedzi na niedobór siarki u roślin”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Magdalena Krzymowska – Sekretarz
3) dr hab. Anna Aksmann – Recenzent
4) dr hab. Małgorzata Wójcik – Recenzent
5) dr hab. Robert Malinowski – Recenzent
6) prof. dr hab. Joanna Deckert – Recenzent
7) dr hab. Dorota Konopka-Postupolska – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Ulrike Topf

Wszczęcie postępowania: 28.07.2020 r.

„Regulacja homeostazy białkowej po stresie mitochondrialnym”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Aneta Kaniak-Golik – Sekretarz
3) prof. dr hab. Małgorzata Ewa Czyż – Recenzent
4) prof. dr hab. Katarzyna Tońska – Recenzent
5) prof. dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza – Recenzent
6) prof. dr hab. Hanna Jańska – Recenzent
7) dr hab. Róża Kucharczyk – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Justyny McIntyre

Wszczęcie postępowania: 19.05.2020 r.

Regulacja ludzkiej polimerazy jota”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. Grzegorz Węgrzyn – Przewodniczący Komisji
2) dr hab. Mikołaj Olejniczak – Recenzent
3) prof. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska – Recenzent
4) prof. Joanna Wietrzyk – Recenzent
5) dr hab. Wojciech Strzałka – Recenzent
6) dr hab. Elżbieta Speina – Członek
7) dr hab. Joanna Kamińska – Sekretarz

Postępowanie zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 23.03.2021 r.

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.