Postępowania

2023

Postępowanie habilitacyjne dr Michał Koliński

Wszczęcie postępowania: 28.09.2023 r.

„Rozwijanie wieloskalowych metod modelowania molekularnego i wykorzystanie ich do badania złożonych układów białkowych”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) Prof. dr hab. Krzysztof Liberek, Uniwersytet Gdański- Przewodniczący Komisji
2) Dr hab. Marcin Grynberg, IBB PAN – Sekretarz
3) Dr hab. Mateusz Maciejczyk, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Recenzent
4) Dr hab. Marcin Koba, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Recenzent
5) Prof. dr hab. Janusz Bujnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – Recenzent
6) Prof. dr hab. Joanna Trylska, Uniwersytet Warszawski – Recenzent
7) Prof. dr hab. Jarosław Poznański, IBB PAN – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Filip Stefaniak

Wszczęcie postępowania: 27.09.2022 r.

„Metody bioinformatyczne w badaniu oddziaływań RNA z małocząsteczkowymi ligandami”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) Prof. dr hab. Artur Jarmołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu- Przewodniczący Komisji
2) Dr hab. Justyna McIntyre, IBB PAN – Sekretarz
3) Dr hab. Dorota Mackiewicz, Uniwersytet Wrocławski – Recenzent
4) Dr hab. Maria Magdalena Konarska,  Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN – Recenzent
5) Dr hab. Michał Ponczek, Uniwersytet Łódzki – Recenzent
6) Prof. dr hab. Bogdan Lesyng, Uniwersytet Warszawski – Recenzent
7) Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz, IBB PAN – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Carlo Vascotto

Wszczęcie postępowania: 26.09.2023 r.

„Molekularne podejścia do badania mitochondrialnej formy białka APE1: transport, aktywność enzymatyczna oraz rola w biologii nowotworu”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) Prof. dr hab. Jarosław Marszałek, Uniwersytet Gdański – Przewodniczący Komisji
2) Dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk, IBB PAN – Sekretarz
3) Prof. dr hab. Adam Szewczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN – Recenzent
4) Dr hab. Grzegorz Lis, Uniwersytet Jagielloński – Recenzent
5) Dr hab. Magdalena Łabieniec-Watała, Uniwersytet Łódzki – Recenzent
6) Prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka, Narodowy Instytut Onkologii PIB – Recenzent
7) Dr hab. Aneta Golik, IBB PAN – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszka Tudek

Wszczęcie postępowania: 21.09.2023 r.

„Metabolizm ogonów poliadenozynowych końców 3’ kodujących i niekodujacych transkryptów u drożdży Saccharomyces cerevisiae

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) Dr hab. Marta Olejniczak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Przewodnicząca Komisji
2) Dr hab. Izabela Kern-Zdanowicz, IBB PAN – Sekretarz
3) Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki, University of Michigan, USA – Recenzent
4) Prof. dr hab. Gracjan Michlewski, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – Recenzent
5) Dr hab. Katarzyna Rolle, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Recenzent
6) Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula, Uniwersytet im. A. Mickiewicza – Recenzent
7) Dr hab. Szymon Świeżewski, IBB PAN – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Kevin Waldron

Wszczęcie postępowania: 05.09.2023 r.

„Mechanizmy i ewolucja selektywności i specyficzność metali w metaloproteinach”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) Prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Przewodnicząca Komisji
2) Dr hab. Ewa Szołajska, IBB PAN – Sekretarz
3) Prof. dr hab. Krzysztof Liberek, Uniwersytet Gdański – Recenzent
4) Prof. dr hab. Marcin Nowotny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – Recenzent
5) Prof. dr hab. Zofia Gdaniec, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Recenzent
6) Prof. dr hab. Artur Krężel, Uniwersytet Wrocławski – Recenzent
7) Prof. dr hab. Wojciech Bal, IBB PAN – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Michał Dmowski

Wszczęcie postępowania: 07.07.2023 r.

„Udział niekatalitycznych podjednostek kompleksu helikazy-polimerazy DNA ε (CMGE) w kształtowaniu stabilności genomu Saccharomyces cerevisiae

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Przewodnicząca Komisji
2) Dr hab. Agnieszka Szczepankowska, IBB PAN – Sekretarz
3) Prof. dr hab. Marcin Nowotny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – Recenzent
4) Prof. dr hab. Piotr Kozłowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Recenzent
5) Dr hab. Mateusz Mołoń, Uniwersytet Rzeszowski – Recenzent
6) Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska – Uniwersytet Wrocławski – Recenzent
7) Dr hab. Justyna McIntyre, IBB PAN – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Anna Marusiak

Wszczęcie postępowania: 06.06.2023 r.

„Biogeneza niekodujących RNAKinazy MLK oraz ich znaczenie w progresji nowotworów i mechanizmach nabywania oporności na terapie przeciwnowotworowe”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) Prof. dr hab. Wanda Krajewska, Uniwersytet Łódzki – Przewodnicząca Komisji
2) Dr hab. Magdalena Krzymowska, IBB PAN – Sekretarz
3) Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Uniwersytet Gdański – Recenzent
4) Dr hab. Patrycja Koszałka, Gdański Uniwersytet Medyczny – Recenzent
5) Dr hab. Dorota Słonina, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie – Recenzent
6) Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN – Recenzent
7) Prof. dr hab. Grażyna Dobrowolska, IBB PAN – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Tomasz Turowski

Wszczęcie postępowania: 25.05.2023 r.

„Biogeneza niekodujących RNA”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Przewodnicząca Komisji
2) Dr hab. Izabela Kern-Zdanowicz, IBB PAN – Sekretarz
3) Dr hab. Magdalena Konarska, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych – Recenzent
4) Prof. dr hab. Piotr Kozłowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Recenzent
5) Dr hab. Piotr Mucha, prof. UG, Uniwersytet Gdański – Recenzent
6) Prof. dr hab. Joanna Kufel, Uniwersytet Warszawski – Recenzent
7) Dr hab. Szymon Świeżewski, prof. Instytutu, IBB PAN – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

2022


Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Szczepankowskiej

Wszczęcie postępowania: 05.09.2022 r.

„Molekularno-środowiskowe aspekty biologii litycznych fagów Lactococcus lactis

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Małgorzata Cieśla – Sekretarz
3) prof. dr hab. Barbara Dołęgowska – Recenzent
4) dr hab. Paweł Nawrotek – Recenzent
5) prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska – Recenzent
6) prof. dr hab. Andrzej Gamian – Recenzent
7) prof. dr hab. Małgorzata Łobocka – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

2021


Postępowanie habilitacyjne dr. Łukasza Kozłowskiego

Wszczęcie postępowania: 13.12.2021 r.

„Przewidywanie punktu izoelektrycznego białek i peptydów oraz stałych dysocjacji aminokwasów”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Grzegorz Bujacz – Przewodniczący Komisji
2) dr hab. Adrianna Skoneczna – Sekretarz
3) prof. dr hab. Jerzy Silberring – Recenzent
4) dr hab. Remigiusz Bąchor – Recenzent
5) dr hab. Irena Roterman-Konieczna – Recenzent
6) dr hab. Anna Drabik – Recenzent
7) dr hab. Ulrike Topf – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Cieśli

Wszczęcie postępowania: 14.10.2021 r.

„Biogeneza i regulacja polimerazy III RNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Ewa Szołajska – Sekretarz
3) prof dr hab. Ryszard Korona – Recenzent
4) prof. dr hab. Paweł Parniewski – Recenzent
5) dr hab. Seweryn Mroczek – Recenzent
6) prof. dr hab. Gracjan Michlewski – Recenzent
7) dr hab. Róża Kucharczyk – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Patrycji Wińskiej

Wszczęcie postępowania: 02.07.2021 r.

„Przeciwnowotworowe własności inhibitorów kinazy białkowej CK2 oraz ich kombinacji z antymetabolitami cyklu biosyntezy tymidylanu”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Ryszard Słomski – Przewodniczący Komisji
2) dr hab. Izabela Kern-Zdanowicz – Sekretarz
3) prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek – Recenzent
4) prof. dr hab Alicja Józkowicz – Recenzent
5) prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski – Recenzent
6) prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki – Recenzent
7) dr hab. Beata Burzyńska – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwała Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

https://bip.uni.wroc.pl/3602/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego-dr-patrycji-winskiej.html

2020


Postępowanie habilitacyjne dr. Sebastiana Piłsyka

Wszczęcie postępowania: 15.12.2020 r.

„Aspekty pobierania siarczanu i regulacji u nitkowatych grzybów workowych saprofitycznych, symbiotycznych i patogennych”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Adrianna Skoneczna – Sekretarz
3) prof. dr hab. Paweł Bednarek – Recenzent
4) prof. dr hab Hanna Elżbieta Jańska – Recenzent
5) prof. dr hab. Małgorzata Gaj – Recenzent
6) prof. dr hab. Jarosław Marszałek – Recenzent
7) prof. dr hab. Agnieszka Sirko – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Anny Wawrzyńskiej

Wszczęcie postępowania: 29.09.2020 r.

„Wybrane mechanizmy regulacyjne odpowiedzi na niedobór siarki u roślin”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Magdalena Krzymowska – Sekretarz
3) dr hab. Anna Aksmann – Recenzent
4) dr hab. Małgorzata Wójcik – Recenzent
5) dr hab. Robert Malinowski – Recenzent
6) prof. dr hab. Joanna Deckert – Recenzent
7) dr hab. Dorota Konopka-Postupolska – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Ulrike Topf

Wszczęcie postępowania: 28.07.2020 r.

„Regulacja homeostazy białkowej po stresie mitochondrialnym”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Aneta Kaniak-Golik – Sekretarz
3) prof. dr hab. Małgorzata Ewa Czyż – Recenzent
4) prof. dr hab. Katarzyna Tońska – Recenzent
5) prof. dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza – Recenzent
6) prof. dr hab. Hanna Jańska – Recenzent
7) dr hab. Róża Kucharczyk – Członek

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Postępowanie habilitacyjne dr Justyny McIntyre

Wszczęcie postępowania: 19.05.2020 r.

Regulacja ludzkiej polimerazy jota”

Skład Komisji Habilitacyjnej:

1) prof. Grzegorz Węgrzyn – Przewodniczący Komisji
2) dr hab. Mikołaj Olejniczak – Recenzent
3) prof. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska – Recenzent
4) prof. Joanna Wietrzyk – Recenzent
5) dr hab. Wojciech Strzałka – Recenzent
6) dr hab. Elżbieta Speina – Członek
7) dr hab. Joanna Kamińska – Sekretarz

Postępowanie zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 23.03.2021 r.

Wniosek, autoreferat, wykaz osiągnięć, recenzje oraz uchwały Rady Naukowej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.