Dyrekcja

prof. dr hab. Jarosław Poznański

Dyrektor Instytutu

 

prof. dr hab. Agnieszko Sirko

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

 

prof. dr hab. Róża Kucharczyk

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

 

mgr Agnieszka Kruszewska

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

 

mgr Monika Kornacka

Główna Księgowa

 

mgr Patrycja Jabłońska

mgr Karolina Krassowska

Sekretariat Instytutu

secretariate@ibb.waw.pl

tel.: +48 22 592 21 45