Dyrekcja

Dyrektor
Prof. dr hab. Jarosław Poznański

Zastępcy Dyrektora
Dr hab. Roman Szczęsny – zastępca dyrektora ds. naukowych
Dr hab. Róża Kucharczyk, prof. IBB PAN – zastępca dyrektora ds. ogólnych
Mgr Agnieszka Kruszewska – zastępca dyrektora ds. administracyjnych

Główna Księgowa
Mgr Monika Kornacka

Sekretariat
Mgr Patrycja Jabłońska
Mgr Magdalena Szelling
Tel.: +48 22 592 21 45