Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego została powołana Wspólna Szkoła Doktorska o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej „Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”, jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów mającą charakter interdyscyplinarny, prowadzoną wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach:

1. Nauki medyczne:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
Instytut Hematologii i Transfuzjologii PAN

2. Nauki biologiczne:
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

3. Inżynieria biomedyczna:
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN