https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/05/20220518_start_tymoszewska.jpg

Stypendium START

Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska z Pracowni Mikrobiologii Stosowanej otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia są przyznawane dla najlepszych młodych naukowców z Polski, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Gratulujemy! Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/05/20220518_piknikanaukowy-540x318.png

IBB PAN uczestniczy w Pikniku Naukowym

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej. Tematem tegorocznego 25 Pikniku Naukowego jest woda. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN jest w gronie instytucji propagujących wiedzę w ramach Pikniku Naukowego. Staramy się pokazać naukę jako niezwykle ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia. Odwiedzając stanowisko IBB PAN https://pikniknaukowy.pl/artykul/2935367 (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/05/20220518_ukraine.png

Solidarni z doktorantami z Ukrainy – Cолідарні з аспірантами з України

Zapraszamy doktorantów ukraińskich (spełniających kryterium aspiranta) do odbycia stażu w laboratoriach IBB PAN. Staż należy rozpocząć nie później niż 10 czerwca 2022. Planowany okres zakończenia stażu – 30 września 2022 r. Stypendia stażowe finansowane będą z funduszu projektu przyznanego Instytutowi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Aby uzyskać szczegółowe  informacje prosimy o kontakt: recruitment@ibb.waw.pl Запрошуємо українських (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Łukasz Rymer

„Charakterystyka nowego szlaku importu białek do peroksysomów w drożdżach Saccharomyces cerevisiae z zastosowaniem katalazy A jako białka modelowego” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Somayeh Shahmoradi Ghahe

Laboratory of Molecular Basis of Aging and Rejuvenation, IBB PAS

The role of prefoldin complex in protein homeostasis (…)

Seminarium doktoranckie
online

Karolina Kasztelan
Identification and functional analysis of proteins involved in regulation of double-stranded RNA level in the nucleus of human cells

Karolina Maciak
Genetic basis of congenital hemolytic anemias (…)