/app/uploads/2022/09/miniatura.png

IBB DAY już 11 października

Dyrekcja Instytutu wraz z Przewodniczącym Rady Naukowej zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów IBB PAN na „IBB DAY”, który odbędzie się 11 października 2022 r. Na prezentacje i wykłady zapraszamy do Audytorium im. Wacława Gajewskiego (sala E). Podczas przebywania w Audytorium rekomendujemy używanie maseczek ochronnych, które zostaną udostępnione przy wejściu. Wykłady odbędą się w języku (…)

/app/uploads/2022/09/miniatura_6-fot.-ncn-1-1024x7371-1.png

NCN – Wyniki konkursu MINIATURA 6

Dr inż. Marta Hałasa oraz dr Kamila Patrycja Liput zostały laureatkami konkursu MINIATURA 6. Gratulujemy! Narodowe Centrum Nauki opublikowało piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6. Eksperci wyłonili do finansowania 115 wniosków na łączną kwotę ponad 4,7 mln złotych.  Badacze i badaczki w ramach przyznanych funduszy przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. Dr (…)

/app/uploads/2022/09/307329951_1493706307736639_47664-2.jpg

26. Festiwal Nauki w Warszawie

26. Festiwal Nauki w Warszawie kolejny raz z udziałem Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN! Festiwal Nauki rozpoczął się w piątek 16 i potrwa do 30 września 2022 roku. To ponad 600 wydarzeń w ciągu kilkunastu dni i ponad 1000 naukowczyń i naukowców zaangażowanych w ich prowadzenie. Spotkania festiwalowe organizują instytucje naukowe i edukacyjne, upowszechniające kulturę (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Aleksandra Głowacka-Rutkowska

„Wybrane właściwości obligatoryjnie litycznych bakteriofagów Staphylococcus aureus w kontekście badań nad potencjałem terapeutycznym bakteriofagów” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Paulina Oksińska

„Udział SWI3D – podjednostki kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w kontroli procesów regulacyjnych u Arabidopsis thaliana, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków transdukcji sygnału za pomocą hormonów” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Dominika Nowak

„Rola HopBF1, efektora podobnego do kinaz białkowych, w wirulencji chorobotwórczych bakterii.” (…)