Witamy na naszej nowej stronie internetowej

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/07/agrobiotop.jpg

Piąta edycja konkursu AgroBioTop NAGRODA!

Kapituła Nagrody AgroBioTop zaprasza do składania wniosków o nagrodę. Ma ona na celu promocję nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcie z zakresu biotechnologii przyczyniło się do rozwoju nauk rolniczych i wnosi wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W obecnej edycji premiowane będą osiągnięcia, przyczyniające się lub mogące się przyczynić do realizacji (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/06/20210611_detman_start-fnp-540x318.jpg

Stypendium START

Dr Anna Detman otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia są przyznawane dla najlepszych młodych naukowców z Polski, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Gratulujemy! Dr Anna Detman ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w Szkole Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/05/ibb_news_ncn-pl-2.jpg

Pracownicy IBB PAN otrzymali granty NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2. Wśród laureatów konkursów znaleźli się: dr hab. Tomasz Sarnowski, prof. IBB PAN (OPUS), dr hab. Paweł Siedlecki (OPUS), dr hab. Marcin Grynberg(OPUS), dr Tomasz Turowski (SONATA), dr Agnieszka Tudek (SONATA), prof. Magdalena Gabig-Cimińska (PRELUDIUM BIS). Więcej informacji. (…)