/app/uploads/2021/05/ibb_news_ncn-pl-2.jpg

Aż 10 grantów NCN dla naukowców z IBB PAN

Z radością informujemy o sukcesach naszych naukowców. Pracownicy i doktoranci Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN otrzymali 10 grantów w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 23, PRELUDIUM 21, POLONEZ BIS 2. W konkursach wpłynęło 4299 wniosków o łącznym budżecie blisko 3 mld zł; spośród nich 576 otrzymało dofinansowanie, ze średnim wskaźnikiem sukcesu 13,4%. Wskaźnik sukcesu IBB (…)

/app/uploads/2022/11/projekt-bez-tytulu-2-1.png

Prof. Magdalena Rakowska-Boguta otrzymała Medal im. Leona Marchlewskiego

Medal im. Leona Marchlewskiego przyznawany jest corocznie za wybitny wkład w rozwój biologii molekularnej, biologii komórki, biochemii i biofizyki. Prof. Magdalena Rakowska-Boguta jest kierownikiem Laboratorium Transkrypcji tRNA w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Kierowała wieloma grantami naukowymi, w tym grantem Maestro z NCN i jako koordynator ­­– Międzynarodowym programem studiów doktoranckich z dziedziny biologii molekularnej, (…)

/app/uploads/2022/11/sympozjum_covid19_23_11_2022_miniatura-1.png

COVID-19: diagnostyka, objawy kliniczne, leczenie, badania post mortem

W imieniu organizatorów — Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN — serdecznie zapraszamy na sympozjum „COVID-19: diagnostyka, objawy kliniczne, leczenie, badania post mortem”, które odbędzie się on-line już 23 listopada w godzinach 10:00-14:00. Język: polski Uwaga: wymagana rejestracja TUTAJ. (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

dr Carlo Vascotto

University of Udine, Italy
Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Poland

Mitochondrial DNA stability in hepatocellular carcinoma (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Renata Kuberska

„Rola nukleazy Rad27 oraz polimerazy ζ w utrzymaniu stabilności genomu mitochondrialnego komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Anna Zawada

„Wpływ zmienionych oddziaływań białkowych w obrębie replisomu na stabilność mikrosatelitarnych sekwencji DNA w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae” (…)