https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/01/mfilutowiczok-540x318.png

Pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy, że 3 stycznia 2022 r. odszedł w wieku 71 lat, Prof. Marcin Filutowicz, wybitny naukowiec, nasz kolega i przyjaciel. Prof. Filutowicz  był pracownikiem Instytutu w latach 1974-1980, pracował w Zakładzie Biochemii Drobnoustrojów. Był inicjatorem i współrealizatorem licznych projektów z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej. Stał się ekspertem w dziedzinie replikacji DNA (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/01/perly_nauki_logo-scaled-1-540x318.jpg

Nowy program MEiN „Perły nauki”

Przedmiotem programu jest tworzenie wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Pierwszy nabór wniosków nowego programu „Perły nauki” potrwa od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r. Więcej (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/01/mc-100-lecie2_11-09-2021-1-e1641907213704-540x318.png

Pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy, że 31 grudnia 2021 r. odszedł w wieku 71 lat nasz Kolega i Przyjaciel, wieloletni członek Rady Naukowej IBB PAN, prof. dr hab. Marek Cieplak z Instytutu Fizyki PAN. Prof. dr hab. Marek Cieplak był wybitnym uczonym, zajmującym się zagadnieniami fizyki statystycznej, fizyki ciała stałego i fizyki biologicznej,  prowadzącym badania w IF (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Mgr Radosław Kotuniak

Laboratory of Biological Chemistry of Metal Ions, IBB PAS

Key Intermediate Species Reveal the Copper (II)‐Exchange Pathway in Biorelevant ATCUN/NTS Complexes

IBB Scientific Council Award Lecture (chemical sciences) (…)

Seminarium doktoranckie
online

Agnieszka Bednarek
„Dissection of P1 bacteriophage holin functions reveals the biological sense of P1 lytic system complexity”

Magdalena Polakowska
„Distinguishing the structural properties of functionally different complexes of two gene products – an HDX-MS study of S100A8 and S100A9 proteins” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Damian Garbicz

„Poszukiwanie związków o działaniu przeciwnowotworowym wśród stilbenów i oksepin oraz inhibitorów białek z rodziny ALKBH i HDAC” (…)