https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/10/20211018_kotrys_premier-540x318.jpg

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Dr Anna Kotrys otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt. Analiza funkcjonalna białka C6orf203, nowego czynnika zaangażowanego w metabolizm RNA w mitochondriach człowieka. Dr Kotrys odbyła studia doktoranckie w Szkole Biologii Molekularnej IBB PAN. Gratulujemy! Dr Anna Kotrys ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku, (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/10/20211018_festiwal-540x318.jpg

Festiwal Nauki

Naukowcy z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN po raz kolejny wzięli udział w warszawskim Festiwalu Nauki, który odbywał się od 17 do 26 września 2021 roku. Łącznie IBB PAN przygotował 4 spotkania festiwalowe oraz 2 scenariusze lekcji. Probiotyki, czyli tak naprawdę co? mgr Anastasiya Vasileuskaya mgr Przemysław Sałański dr hab. Magdalena Kowalczyk   Dlaczego i (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/10/20211013_sesjapl.jpg

Sesja Naukowa

W dniach 17-19 listopada 2021 r. odbędzie się Sesja Naukowa IBB PAN, która obejmie lata 2010-2021. Celem tego wydarzenia będzie zapoznanie się grup badawczych IBB PAN, pokazanie ich jakości oraz określenie możliwości współpracy między nimi. W związku z istniejącym zagrożeniem związanym z pandemią Covid-19 Sesja Naukowa IBB PAN zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Sesja odbędzie (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr hab. Liliana Surmacz

Laboratory of Lipid Biochemistry, Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences

Molecular mechanisms of polyisoprenoid biosynthesis in plants – current state and perspectives. (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Ewa Lewicka

„Ekspresja modułu stabilizacyjnego i rola jego składników w stabilnym utrzymywaniu sie plazmidu RA3 (IncU) w szerokim spektrum bakterii” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Dominik Domański

Laboratory of Mass Spectrometry, Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences

Targeted Proteomics: Bridging Mass Spectrometry and Medicine (…)