Witamy na naszej nowej stronie internetowej

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/06/20210611_detman_start-fnp-540x318.jpg

Stypendium START

Dr Anna Detman otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia są przyznawane dla najlepszych młodych naukowców z Polski, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Gratulujemy! Dr Anna Detman ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w Szkole Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/05/ibb_news_ncn-pl-2.jpg

Pracownicy IBB PAN otrzymali granty NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2. Wśród laureatów konkursów znaleźli się: dr hab. Tomasz Sarnowski, prof. IBB PAN (OPUS), dr hab. Paweł Siedlecki (OPUS), dr hab. Marcin Grynberg(OPUS), dr Tomasz Turowski (SONATA), dr Agnieszka Tudek (SONATA), prof. Magdalena Gabig-Cimińska (PRELUDIUM BIS). Więcej informacji. (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/05/20210519_welcome_ibb_center.png

Welcome to IBB Center

Miło nam poinformować, że Instytut otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację projektu „Welcome to IBB Center”. Celem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia Instytutu oraz poprawa jakości obsługi zagranicznej kadry naukowej i studentów przez stworzenie Welcome to IBB Center. Centrum będzie także organizatorem działań integrujących społeczność IBB PAN co przełoży się na zbudowanie miejsca (…)

Seminarium Doktoranckie
On-line

Agnieszka Onyśk
„Polyisoprenoid biosynthesis in unicellular eukaryote Paramecium”

Mikołaj Fedorowicz
„A role of RNF2 protein in regulation of human polymerase iota”

Paweł Ćwiek
„Identification of new signaling mechanisms regulating chromatin transcriptional activity in eukaryotes” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Prof. Hubert D. Becker

Université de Strasbourg, CNRS, Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie, UMR 7156

Filamentous fungi use aminoacyl-tRNAs to reshape sterols. (…)