Witamy na naszej nowej stronie internetowej

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/05/10052021_phd_miniature_pl.jpg

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Rozpoczęła się rekrutacja do 4-letniej Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej. Kandydaci przyjęci do Szkoły Doktorskiej będą mogli wybrać swój projekt doktorski spośród wielu ciekawych propozycji. Rekrutacja odbędzie się w trybie on-line. Dokumenty należy składać do 10 czerwca 2021  drogą elektroniczną na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl. Egzamin odbędzie się w dniach 21-25 czerwca 2021 r. Dokumenty (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/05/20210506_starostalab.jpg

Pracownia Translatomiki

W Instytucie została utworzona Pracownia Translatomiki, którą pokieruje dr hab. Agata Starosta. Dr Starosta wraz z zespołem bada mechanizmy regulacji ekspresji genów działające na poziomie translacji. Szczególnym obiektem zainteresowań zespołu są czynniki wpływające na funkcjonowanie rybosomów. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem nowej Pracowni. (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/04/20210427_skarzynsi-1.jpg

Nagroda im. Skarżyńskiego

Dr Sebastian Sacharowski i dr hab. Tomasz Sarnowski, prof. IBB PAN otrzymali Nagrodę im. Bolesława Skarżyńskiego za artykuł przeglądowy „Mechanizmy kontrolujące strukturę chromatyny”. Nagroda im. Bolesława Skarżyńskiego przyznawana jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego za najlepszy artykuł opublikowany w kwartalniku „Postępy Biochemii”. Nagrodę przyznaje się raz w roku za artykuł wartościowy, atrakcyjnie napisany, poprawny (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Agata Malinowska

„Problemy analizy i walidacji wyników uzyskanych z jakościowych i ilościowych wielkoskalowych eksperymentów proteomicznych, przeprowadzanych metodą spektrometrii mas” (…)