Naukowcy z IBB opisali nowy mechanizm kontroli kiełkowania nasion w suboptymalnych warunkach

Członkowie Pracowni Biologii Molekularnej Nasion kierowanej przez Szymona Świeżewskiego, we współpracy z Dariuszem Plewczyńskim i jego zespołem opisali mechanizm opóźniania kiełkowania przez nasiona w odpowiedzi na nieoptymalne warunki kiełkowania. Co zaskakujące, mechanizm ten opiera się o aktywację znanego w biologii nasion genu Delay of Germination 1 (DOG1) przez nowo poznany niekodujący białka transkrypt (lncRNAs). Został (…)

Nagroda 3W dla IBB PAN

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Biochemii i Biofizyki został Laureatem III Nagrody w Konkursie 3W (Woda, Wodór, Węgiel) – Lider Świata 3W w kategorii NAUKA. Wniosek o nagrodę obejmował innowacyjne badania prowadzone w zespołach prof. dr hab. Joanny Kruszewskiej (W – woda, W – węgiel) i dr hab. Anny Sikory (W- wodór). Nagrody zostały wręczone (…)

Ewelina Stefaniak

Dr Ewelina Stefaniak z prestiżową Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Dr Ewelina Stefaniak otrzymała prestiżową Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitną rozprawę doktorską pt. „Dystrybucja jonów miedzi pomiędzy peptydami amyloidu-β a biomolekułami obecnymi w szczelinie synaptycznej w chorobie Alzheimera” (Pracownia Chemii Biologicznej Jonów Metali Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN). Doceniono badaczy z siedmiu instytutów PAN oraz członków krajowych Akademii. Zgodnie z ustawą, Prezes Rady Ministrów (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Jacek Nowak

Laboratory of Non-coding RNA and Genome Rearrangements

Towards understanding the metabolism of development-specific non-coding small RNAs (…)

Seminarium Doktoranckie
audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E)

Magdalena Zaborowska

The role of the SWI/SNF complex in alternative transcription start sites choice in Arabidopsis thaliana (…)