Zawiadomienie o wyborze prof. dr. hab. Jarosława Poznańskiego na Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie w wyniku postępowania (…)

Naukowiec z IBB PAN współautorem badań opublikowanych w Cell

W czasopiśmie Cell opublikowano pracę pt. „Design, construction, and functional characterization of a tRNA neochromosome in yeast” (https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.10.015) opisującą utworzenie i scharakteryzowanie zupełnie nowego chromosomu w komórkach drożdżowych. Dokonanie jest unikalne, ponieważ pierwszy raz do organizmu Eukariotycznego wprowadzono chromosom zaprojektowany i zsyntetyzowany całkowicie od podstaw – tzw. neochromosom. W skład międzynarodowej grupy autorów badających funkcjonowanie (…)

Członkowie Pracowni Patogenezy Roślin IBB PAN podwójnie wyróżnieni przez Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

Publikacja dr Marty Grech-Baran i wsp., zatytułowana „The Rysto immune receptor recognises a broadly conserved feature of potyviral coat proteins”, która ukazała się w New Phytologist została nagrodzona w konkursie im. Prof. Kazimierza Bassalika na najlepsze polskie prace mikrobiologiczne opublikowane w 2022 r. W artykule opisany został molekularny mechanizm prowadzący do rozpoznania różnych wirusów roślinnych, (…)

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Dr Filip Stefaniak

International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, Poland

Bioinformatics methods in the study of RNA interactions with small-molecule ligands (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Katarzyna Kosiorek

„Charakterystyka plazmidomu szczepu Lactococcus lactis IL594 oraz jego rola w regulacji ekspresji genów chromosomalnych komórek gospodarza” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Izabela Ziuzia-Graczyk

„Badania interakcji między dwoma białkami bakteriofagowymi, prymazą T4 (gp61) i polimerazą DNA RB69 (gp43)” (…)