https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/06/20220630_embo_jonak_ang-540x318.jpg

Dr Katarzyna Jonak laureatką EMBO Postdoctoral Fellowship

Nasza koleżanka dr Katarzyna Jonak została nagrodzona prestiżowym stypendium EMBO Postdoctoral Fellowship! Stypendia podoktoranckie EMBO wspierają wybitnych naukowców z tytułem doktora w prowadzeniu badań przez okres dwóch lat. W ramach projektu Katarzyna będzie badać, w jaki sposób niejednorodność rybosomów przyczynia się do regulacji syntezy białek oraz wpływa na zdrowie i długość życia u starzejących się (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/06/20220630_grech-baran_v1-540x318.png

Naukowcy IBB PAN autorami ważnych badań na temat wirusów roślinnych

New Phytologist, prestiżowy periodyk naukowy o ponad 120-letniej tradycji, opublikował artykuł p.t. „The Rysto immune receptor recognises a broadly conserved feature of potyviral coat proteins”. Autorami artykułu są Koleżanki i Koledzy z naszego Instytutu: Marta Grech-Baran, Anna Grupa-Urbańska, Małgorzata Lichocka, Jarosław Poznański i Jacek Hennig. W artykule opisany został molekularny mechanizm prowadzący do rozpoznania różnych (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/06/2022-06-07_pasific_logo1-540x318.png

PASIFIC na badania w IBB

Z przyjemnością informujemy, że dr Abdel Aziz Gad otrzymał grant w pierwszej edycji Programu Stypendiów Podoktorskich PASIFIC organizowanym przez Polską Akademię Nauk. Nagrodzony projekt „Heterologous production of L-gulono lactone oxidase fused with human elastin like-polypeptide” (akronim: HELP-GULO) będzie realizowany w Pracowni Homeostazy Białek Roślinnych pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Agnieszki Sirko, Głównym celem badań (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Anna Znój

„Mikrobiota ryzosfery inwazyjnych i rodzimych roślin Magnoliophyta w Antarktyce” (…)