Witamy na naszej nowej stronie internetowej

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/08/exploris2-540x318.jpg

Nowe spektrometry mas w IBB

Z dużą przyjemnością informujemy, że Pracownie kierowane przez prof. Michała Dadleza rozszerzyły swoją infrastrukturę o najnowocześniejsze spektrometry mas. Nowa aparatura w połączeniu z ekspertyzą naszych specjalistów pozwolą prowadzić badania proteomiczne, strukturalne i metabolomiczne na najwyższym poziomie. Pozyskanie spektrometrów było możliwe dzięki wysiłkowi prof. Dadleza, członków jego zespołu, a także dzięki wsparciu Instytutu oraz Ministerstwa Edukacji (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/06/20210611_detman_start-fnp-540x318.jpg

Stypendium START

Dr Anna Detman otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia są przyznawane dla najlepszych młodych naukowców z Polski, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Gratulujemy! Dr Anna Detman ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w Szkole Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/05/ibb_news_ncn-pl-2.jpg

Pracownicy IBB PAN otrzymali granty NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2. Wśród laureatów konkursów znaleźli się: dr hab. Tomasz Sarnowski, prof. IBB PAN (OPUS), dr hab. Paweł Siedlecki (OPUS), dr hab. Marcin Grynberg(OPUS), dr Tomasz Turowski (SONATA), dr Agnieszka Tudek (SONATA), prof. Magdalena Gabig-Cimińska (PRELUDIUM BIS). Więcej informacji. (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Aneta Jurkiewicz

„Regulation of RNA polymerase III in macrophages” (…)