https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/05/20220518_start_tymoszewska.jpg

Stypendium START

Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska z Pracowni Mikrobiologii Stosowanej otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia są przyznawane dla najlepszych młodych naukowców z Polski, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Gratulujemy! Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/05/20220518_piknikanaukowy-540x318.png

IBB PAN uczestniczy w Pikniku Naukowym

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej. Tematem tegorocznego 25 Pikniku Naukowego jest woda. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN jest w gronie instytucji propagujących wiedzę w ramach Pikniku Naukowego. Staramy się pokazać naukę jako niezwykle ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia. Odwiedzając stanowisko IBB PAN https://pikniknaukowy.pl/artykul/2935367 (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/05/20220518_ukraine.png

Solidarni z doktorantami z Ukrainy – Cолідарні з аспірантами з України

Zapraszamy doktorantów ukraińskich (spełniających kryterium aspiranta) do odbycia stażu w laboratoriach IBB PAN. Staż należy rozpocząć nie później niż 10 czerwca 2022. Planowany okres zakończenia stażu – 30 września 2022 r. Stypendia stażowe finansowane będą z funduszu projektu przyznanego Instytutowi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Aby uzyskać szczegółowe  informacje prosimy o kontakt: recruitment@ibb.waw.pl Запрошуємо українських (…)

Mass spectrometry in proteomics – new methods, best practices and challenges in data analysis
on-line

Mass Spectrometry Laboratory IBB PAS invites you to a free webinar about mass spectrometry in proteomics. We will discuss techniques available at our laboratory with the new Evosep One/Exploris 480 systems, sample preparation protocols and data analysis in quantitative proteomic experiments. (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Łukasz Rymer

„Charakterystyka nowego szlaku importu białek do peroksysomów w drożdżach Saccharomyces cerevisiae z zastosowaniem katalazy A jako białka modelowego” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Somayeh Shahmoradi Ghahe

Laboratory of Molecular Basis of Aging and Rejuvenation, IBB PAS

The role of prefoldin complex in protein homeostasis (…)