https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/05/ibb_news_ncn-pl-2.jpg

Naukowcy z IBB otrzymali granty NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Wśród laureatów konkursów znaleźli się: dr hab. Magdalena Kowalczyk, dr Michał Krzysztoń, dr hab. Justyna McIntyre, dr hab. Anna Muszewska, dr hab. Roman. Szczęsny (konsorcjum, lider: prof. Joanna Kufel, UW), dr Igor Żukow (konsorcjum, lider: prof. Maciej Kozak, UAM) (granty OPUS) oraz mgr Anna (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/11/nagroda_wydzial_ii_2021_pl-540x318.jpg

Nagroda Wydziału II – Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Miło nam poinformować, że zespół w składzie dr Anna Kotrys, dr Łukasz Borowski, dr Zbigniew Pietras, dr Maciej Szewczyk działający pod kierunkiem dr. hab. Romana Szczęsnego otrzymał Nagrodę Wydziału II PAN za cykl prac nad mechanizmami regulującymi antysensowne transkrypty w mitochondriach człowieka oraz rolę dwuniciowego RNA mitochondrialnego. Gratulujemy! (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2021/11/ibb_news_ncn-pl-1-540x318.jpg

Laureaci konkursu NCN – MINIATURA 5

Dr Anna Detman, dr Katarzyna Tołkacz, dr Adam Kawałek zostali laureatami konkursu MINIATURA 5 NCN. Gratulujemy! Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Prof. Thomas Meier

Imperial College London, UK

Structure of ATP synthase and its role as a new drug target against infectious diseases (…)

Podstawowe szkolenie z praw autorskich dla pracowników i doktorantów IBB PAN.

mec. Piotr Sękalski

Podstawowe szkolenie z praw autorskich dla pracowników i doktorantów IBB PAN. Szkolenie ma na celu m.in. przedstawienie podstawowych zasad nawiązywania współpracy z podmiotem zewnętrznym, przedstawienie praw przysługujących twórcom oraz ich zobowiązań w stosunku do pracodawcy. Szkolenie poprowadzi mec. Piotr Sękalski (w języku polskim): link Zanim dołączysz do spotkania zapoznaj się z Klauzulą RODO. (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Agnieszka Fatalska

„Structural studies of core centriolar proteins and their complexes using hydrogen-deuterium exchange monitored by mass spectrometry” (…)