Pracownia izotopowa

Pracownia Izotopowa klasy II

Zespół

dr hab. Agnieszka Maciejewska Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-1

Opiekun pracowni:  mgr  Jerzy Pawłowicz Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-3

 • Szkolenie pracowników i członków ekipy awaryjnej IBB PAN w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • Nadzór nad pracami z otwartymi źródłami promieniotwórczymi zawierającymi  3H, 14C, 35S,  32P, 125J i preparatami znakowanymi wymienionymi radioizotopami,
 • Nadzór nad utylizacją odpadów radioaktywnych,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracowni izotopowych i ochrony radiologicznej w IBB PAN.

Kontakt

Godziny pracy 

Pracownia dostępna jest dla osób dopuszczonych do pracy z w narażeniu na promieniowanie jonizacyjne i upoważnionych do dostępu do pracowni. Drzwi wejściowe zabezpieczone są zamkiem magnetycznym. Uprawnione osoby mogą uzyskać kartę w Administracji.

Lokalizacja

Parter w budynku A wejście poprzez pom. 16

Skrócony opis prowadzonych prac

Pracownicy naukowi i doktoranci  prowadzą w pracowni podstawowe i aplikacyjne badania naukowe w dziedzinie nauk biologicznych i chemicznych.

W pracowni II klasy możliwa jest praca z wyższymi niż w pracowniach klasy III aktywnościami, maksymalna dopuszczalna jednorazowo aktywność izotopów w stosowanych związkach wynosi odpowiednio:

 • H-3 do 1TBq  (27,7 Ci)
 • C-14 do 100 GBq (2,77 Ci)
 • S-35 do 100 GBq (2,77 Ci)
 • P-32 do 100 GBq (2,77 Ci)
 • I-125 do 100 GBq (2,77 Ci)

Wyposażenie pracowni

 • sprzęt dozymetryczny,
 • stałe i ruchome osłony ze szkła organicznego i pojemniki na odpady radioaktywne gwarantujące pełną osłonność przed  stosowanym promieniowaniem,
 • licznik scyntylacyjny
 • osiem stanowisk do  pracy ze związkami znakowanymi izotopowo, w tym dwa stanowiska  pod  dygestoriami,
 • stanowisko podwójne do prowadzenia elektroforez wraz z dedykowanym do tego sprzętem,
 • cztery termostatowane piece do hybrydyzacji,
 • lodówki i zamrażarki,
 • wagę precyzyjną (210 g  – 0,001 g),
 • drobny sprzęt laboratoryjny: łaźnie grzejne, wytrząsarki, wirówki stołowe, statywy itp.

Informacje dla użytkowników

Przed przystąpieniem do pracy z ze związkami znakowanymi izotopowo w pracowni  oraz we wszelkich sprawach związanych pracownią izotopową II kl., jak i z pracowniami kl. III oraz wszelkimi pracami związanymi otwartymi źródłami promieniotwórczymi  należy komunikować się z:

Jerzym Pawłowiczem (Inspektor Ochrony Radiologicznej) – tel. wew. 1120

Agnieszką Maciejewską (Inspektor Ochrony Radiologicznej) – tel. wew. 3511

PODSTAWOWE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W PRACOWNI IZOTOPOWEJ KL. II ORAZ PRACOWNIACH KL. III (do pobrania)

INFORMACJA DYREKTORA INSTYTUTU

Zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (Dz.U. z 2021 poz. 1941) informuję, że prowadzona przez Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk działalność związana ze stosowaniem otwartych źródeł promieniotwórczych nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi oraz na środowisko.

Ostatnia aktualizacja 23.03.2023