Stopnie naukowe

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora:

  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN kształci Doktorantów w ramach dwóch Szkół Doktorskich:

  • Szkoła Doktorska Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w naukach biologicznych i naukach chemicznych.
  • Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej „Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD” o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” prowadzona wspólnie z czterema innymi jednostkami naukowymi.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne