Popularyzacja nauki

Upowszechnienie wiedzy o otaczającym nas świecie ożywionym, zapoznanie społeczeństwa z dokonaniami współczesnej nauki, wskazanie znaczenia rozwoju nauki dla postępu cywilizacyjnego oraz wzmocnienie zainteresowania pracą badawczą wśród młodzieży jest ważną częścią aktywności Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

Cel ten realizujemy jako partner wspierający działalność BioCentrum Edukacji Naukowej, a także organizując warsztaty lub lekcje przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Co roku pracownicy i doktoranci IBB PAN aktywnie uczestniczą w Festiwalu Nauki proponując zajęcia praktyczne i wykłady. Za pośrednictwem Internetu przedstawiamy fakty oraz obalamy „mity”, które pojawiają się w powszechnym przekazie, również te dotyczące szczepień. W naszym Instytucie gościmy uzdolnioną młodzież, oferując jej krótkoterminowe staże, które odbywają się pod opieką doświadczonych osób z wielkim zamiłowaniem do przekazywania wiedzy.

2020
FESTIWAL NAUKI
Lekcje Festiwalowe (on-line)
Jak „zobaczyć” geny plazmidowe u bakterii mlekowych?           
Czym są plazmidy i jaką rolę odgrywają u bakterii te cząsteczki DNA?
• Kluby (on-line)
Antarktyka daleka i piękna – co badają naukowcy?
• Spotkania Weekendowe (on-line)
Ale kwas! – czyli jak pracować z DNA

2019
FESTIWAL NAUKI
• Lekcje Festiwalowe
Jak „zobaczyć” geny plazmidowe u bakterii mlekowych?
Czym są plazmidy i jaką rolę odgrywają u bakterii te cząsteczki DNA?
• Spotkania Weekendowe
Kolorowy świat bakterii
Gen – jak go ugryźć?
Ale kwas! – czyli jak pracować z DNA
Mitochondria – komórkowe elektrownie z własnym genomem
Elegancki nicień, zdobywca Nobla, Caenorhabditis elegans jako gwiazda wśród organizmów modelowych
• Impreza PAN w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie – Nauka z Pałacem w tle
IBB PAN w Pałacu w Jabłonnie: Przyroda Antarktyki i Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego

2018
FESTIWAL NAUKI
• Lekcje Festiwalowe
Czym są plazmidy i jaką rolę odgrywają u bakterii te cząsteczki DNA?
Jak „zobaczyć” geny plazmidowe u bakterii mlekowych?
• Spotkania Weekendowe
Gen – jak go ugryźć?
• Spotkania Dla Dzieci I Młodzieży
Kolorowy świat bakterii
Bakterie mlekowe w naszym otoczeniu