Popularyzacja nauki

Upowszechnienie wiedzy o otaczającym nas świecie ożywionym, zapoznanie społeczeństwa z dokonaniami współczesnej nauki, wskazanie znaczenia rozwoju nauki dla postępu cywilizacyjnego oraz wzmocnienie zainteresowania pracą badawczą wśród młodzieży jest ważną częścią aktywności Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

Cel ten realizujemy jako partner wspierający działalność BioCentrum Edukacji Naukowej, a także organizując warsztaty lub lekcje przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Co roku pracownicy i doktoranci IBB PAN aktywnie uczestniczą w Festiwalu Nauki proponując zajęcia praktyczne i wykłady. Za pośrednictwem Internetu przedstawiamy fakty oraz obalamy „mity”, które pojawiają się w powszechnym przekazie, również te dotyczące szczepień. W naszym Instytucie gościmy uzdolnioną młodzież, oferując jej krótkoterminowe staże, które odbywają się pod opieką doświadczonych osób z wielkim zamiłowaniem do przekazywania wiedzy.

2023

SESJA NAUKOWA NAGRODY NOBLA 2023
Terapeutyczny mRNA – wyzwania i możliwości

FESTIWAL NAUKI
• Lekcje Festiwalowe
Probiotyki, czyli tak naprawdę co?
Dlaczego i w jaki sposób bakterie stają się oporne na antybiotyki?
Jak działa DNA?
Spotkania Weekendowe
Gwiazda wśród organizmów modelowych – elegancki nicień Caenorhabditis elegans
PIKNIK NAUKOWY
Pokazy (Motyw przewodni – „Rewolucje naukowe”)
Tatuaże tymczasowe
Henryk Arctowski, patron modernizowanej obecnie polskiej Stacji Antarktycznej
Badania mikroorganizmów, od mikroskopu po sekwencjonowanie genomów
Sekwenator DNA

2022
FESTIWAL NAUKI
• Lekcje Festiwalowe
Probiotyki, czyli tak naprawdę co?
Dlaczego i w jaki sposób bakterie stają się oporne na antybiotyki?
Przygoda z Antarktyczną Przyrodą
• Kluby
Przygoda z Antarktyczną Przyrodą
Spotkania Weekendowe
Ale kwas! – czyli jak pracować z DNA
Wieczór z Nauką
Kiedy wiem, a kiedy mi się wydaje? Dlaczego biologia i inne nauki potrzebują matematyki
PIKNIK NAUKOWY
Pokazy (Motyw przewodni – „Woda”)
Tatuaże wodne
Woda w świecie makro – oblicza wody w Antarktyce
Woda w świecie mikroorganizmów
Biomolekuły – molekuły które zmieniają wodę w życie

2021
FESTIWAL NAUKI
• Lekcje Festiwalowe
Probiotyki, czyli tak naprawdę co?
Dlaczego i w jaki sposób bakterie stają się oporne na antybiotyki?
• Kluby
Człowiek na biegunie – wyzwania dnia codziennego
Skakać czy nie skakać, czyli jak SARS-CoV-2 replikuje się w komórce

2020
FESTIWAL NAUKI
Lekcje Festiwalowe (on-line)
Jak „zobaczyć” geny plazmidowe u bakterii mlekowych?           
Czym są plazmidy i jaką rolę odgrywają u bakterii te cząsteczki DNA?
• Kluby (on-line)
Antarktyka daleka i piękna – co badają naukowcy?
• Spotkania Weekendowe (on-line)
Ale kwas! – czyli jak pracować z DNA

2019
FESTIWAL NAUKI
• Lekcje Festiwalowe
Jak „zobaczyć” geny plazmidowe u bakterii mlekowych?
Czym są plazmidy i jaką rolę odgrywają u bakterii te cząsteczki DNA?
• Spotkania Weekendowe
Kolorowy świat bakterii
Gen – jak go ugryźć?
Ale kwas! – czyli jak pracować z DNA
Mitochondria – komórkowe elektrownie z własnym genomem
Elegancki nicień, zdobywca Nobla, Caenorhabditis elegans jako gwiazda wśród organizmów modelowych
• Impreza PAN w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie – Nauka z Pałacem w tle
IBB PAN w Pałacu w Jabłonnie: Przyroda Antarktyki i Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego

2018
FESTIWAL NAUKI
• Lekcje Festiwalowe
Czym są plazmidy i jaką rolę odgrywają u bakterii te cząsteczki DNA?
Jak „zobaczyć” geny plazmidowe u bakterii mlekowych?
• Spotkania Weekendowe
Gen – jak go ugryźć?
• Spotkania Dla Dzieci I Młodzieży
Kolorowy świat bakterii
Bakterie mlekowe w naszym otoczeniu