Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Jarosław Steciuk

„Ocena funkcji biologicznej podjednostki typu SNF5 kompleksu SWI/SNF u Arabidopsis thaliana z wykorzystaniem nowej linii insercyjnej z inaktywacją genu kodującego tę podjednostkę” (…)

Seminarium Doktoranckie
Prof. Waclaw Gajewski’s auditorium (Hall E)

Marta Wiśniewska

The enemy within? Detection of the His-brace motif in the N-terminal peptide of HSA-DA (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Anna Zawada

„Wpływ zmienionych oddziaływań białkowych w obrębie replisomu na stabilność mikrosatelitarnych sekwencji DNA w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Renata Kuberska

„Rola nukleazy Rad27 oraz polimerazy ζ w utrzymaniu stabilności genomu mitochondrialnego komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

dr Carlo Vascotto

University of Udine, Italy
Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Poland

Mitochondrial DNA stability in hepatocellular carcinoma (…)

Wybory do Rady Naukowej IBB PAN na kadencję 2023-2026
audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E)

Wybory do Rady Naukowej IBB PAN na kadencję 2023-2026

Wybory do Rady Naukowej IBB PAN na kadencję 2023-2026 (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Marzena Nowacka

„Badania strukturalne i biochemiczne odwrotnych transkryptaz wirusów pienistych” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

dr Jerzy Brzywczy

Laboratory of Plant Protein Homeostasis, IBB PAS

Aspergillus nidulans MetR transcription factor (…)

Seminarium Doktoranckie
audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E)

Anna Zawada

Impaired protein interactions within the replisome and their impact on the stability of microsatellite DNA sequences in Saccharomyces cerevisiae yeast cells (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Praveenraj Elancheliyan

„Rola białek zawierających domenę immunoreaktywnego antygenu raka jajnika (OCIAD) w procesie składania białkowych kompleksów wewnętrznej błony mitochondrialnej” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Marta Gapińska

„Struktura i mechanizm bakteryjnych odwrotnych transkryptaz zaangażowanych w mechanizmy antyfagowe” (…)

Seminarium Instytutowe
On-line

Dr Agnieszka Tudek

Nuclear and cytoplasmic RNA 3’end metabolism in Saccharomyces cerevisiae (…)