Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Anna Znój

„Mikrobiota ryzosfery inwazyjnych i rodzimych roślin Magnoliophyta w Antarktyce” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Elżbieta Lewandowska-Gnatowska

„Odpowiedź roślin na zranienia mechaniczne: rola kinaz białkowych zależnych od wapnia (CDPK) i metylacji DNA w szlakach sygnałowych stresu u kukurydzy i jęczmienia” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Dominik Cysewski

„Synteza białek w synapsach – analiza proteomiczna” (…)

Seminarium doktoranckie
online

Małgorzata Rogala

Polyhydroxyalkanoates of polar region bacteria (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Mgr Bianka Świderska

Mass Spectrometry Facility, IBB PAS

New perspectives in proteomics: technologies and their applications in biological and medical research (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Małgorzata Orłowska

„Różnorodność składu genomów starych ewolucyjnie grzybów” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Aleksandra Tymoszewska

„Bakteriocyny klasy II bakterii Gram-dodatnich – oddziaływania z receptorem i rozwój oporności” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Katarzyna Mickiewicz

Newcastle University, UK

L-form bacteria and antibiotic evasion (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Alicja Wysocka

„Charakterystyka biochemiczna przedstawicieli hydrolaz peptydoglikanowych z rodziny M23 i ich wykorzystanie w opatrunkach przeciwbakteryjnych” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Dominik Rafalski

„Dioksygenazy Tet u kręgowców i bezkręgowców” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Małgorzata Jędrychowska

„Wpływ kompleksu GINS na utrzymanie stabilności powtarzających się sekwencji DNA w komórkach Saccharomyces cerevisiae” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Magdalena Modrzejewska

„Rola czynników transkrypcyjnych PA2121 i PA2577 w sieci regulacyjnej Pseudomonas aeruginosa” (…)