Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Ferran Masana

„Analiza zależności pomiędzy spoczynkiem nasion a nabytą odpornością systemiczną” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Izabela Ziuzia-Graczyk

„Badania interakcji między dwoma białkami bakteriofagowymi, prymazą T4 (gp61) i polimerazą DNA RB69 (gp43)” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Katarzyna Kosiorek

„Charakterystyka plazmidomu szczepu Lactococcus lactis IL594 oraz jego rola w regulacji ekspresji genów chromosomalnych komórek gospodarza” (…)

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Dr Filip Stefaniak

International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, Poland

Bioinformatics methods in the study of RNA interactions with small-molecule ligands (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Weronika Puzia

„Wielolekooporne inwazyjne szczepy Streptococcus pneumoniae o serotypie 19A: nowe zagrożenie epidemiologiczne w Polsce” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Vandana Kaushal

„Weryfikacja teorii endosymbiotycznego pochodzenia apoptozy poprzez heterologiczną ekspresję ortologów czynników apoptotycznych z organizmów odlegle spokrewnionych z Saccharomyces cerevisiae” (…)

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Dr Tomasz Włodarski

Department of Bioinformatics, Institute of Biochemistry and Biophysics PAS

A computational microscope to study co-translational protein folding (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Michał Kamiński

„Analiza filogenetyczna oraz genomiczna bakteryjnych szczepów środowiskowych wyizolowanych ze środowisk silnie skażonych ksenobiotykami na przykładzie pestycydu y-HCH” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Dorota Adamska

„Badania metagenomów pod kątem poszukiwania nowych enzymów o aktywności lakazowej i potencjale biotechnologicznym” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Sebastian Graczyk

„Wykorzystanie szlaku mewalonowego do zwiększenia właściwości biokontrolnych Trichoderma atroviride” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line, wymagana rejestracja

Prof. Michal Sharon

Weizmann Institute of Science, Israel

Beyond Ubiquitin: The Autonomous Power of the 20S Proteasome in Protein Degradation (…)

Seminarium
on-line

Prof. Terry Cooper

Microbiology and Immunology, University of Tennessee, USA

What you probably didn’t learn when you entered the laboratory (…)