Wydarzenia

Podstawowe szkolenie z praw autorskich dla pracowników i doktorantów IBB PAN.

mec. Piotr Sękalski

Podstawowe szkolenie z praw autorskich dla pracowników i doktorantów IBB PAN. Szkolenie ma na celu m.in. przedstawienie podstawowych zasad nawiązywania współpracy z podmiotem zewnętrznym, przedstawienie praw przysługujących twórcom oraz ich zobowiązań w stosunku do pracodawcy. Szkolenie poprowadzi mec. Piotr Sękalski (w języku polskim): link Zanim dołączysz do spotkania zapoznaj się z Klauzulą RODO. (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Agnieszka Fatalska

„Structural studies of core centriolar proteins and their complexes using hydrogen-deuterium exchange monitored by mass spectrometry” (…)

Podstawowe szkolenie z praw autorskich dla pracowników i doktorantów IBB PAN.

mec. Piotr Sękalski

Podstawowe szkolenie z praw autorskich dla pracowników i doktorantów IBB PAN. Szkolenie ma na celu m.in. przedstawienie podstawowych zasad nawiązywania współpracy z podmiotem zewnętrznym, przedstawienie praw przysługujących twórcom oraz ich zobowiązań w stosunku do pracodawcy. Szkolenie poprowadzi mec. Piotr Sękalski (w języku polskim): link Zanim dołączysz do spotkania zapoznaj się z Klauzulą RODO. (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Prof. Thomas Meier

Imperial College London, UK

Structure of ATP synthase and its role as a new drug target against infectious diseases (…)

Seminarium Instytutowe – Sesja Posterowa
On-line

Postery nr 1-30

W dniu 30 listopada 2021 o godzinie 9:30 rozpocznie się Sesja Posterowa podczas której zostaną zaprezentowane postery 1-30 przygotowane na Sesję Naukową IBB PAN. Sesja potrwa do godziny 10:45. (…)

Seminarium Doktoranckie
on-line

Anna Znój
„Rhizosphere microbiota of invasive and native Magnoliophyta plants in Antarctica”

Dominik Rafalski
„The sequence specificity of mammalian Tet dioxygenases” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Grzegorz Brzyżek

“Identification and characterization of novel spliceosome related histone methyltransferase SDG45” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Adam Kawałek

Laboratory of DNA Segregation and Life Cycle of Proteobacteria, Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences

Novel insights into the functions of partitioning protein ParB from Pseudomonas aeruginosa (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Dominik Domański

Laboratory of Mass Spectrometry, Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences

Targeted Proteomics: Bridging Mass Spectrometry and Medicine (…)

Seminarium Doktoranckie
On-line

Aniruddha Das

Heterotypic assembly mechanism regulates CHIP E3 ligase activity (…)