Szkoła Biologii Molekularnej

Studia doktoranckie Szkoła Biologii Molekularnej (SBM) prowadzone są w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN od 1996 roku. Zgodnie z obowiązującą Ustawą (Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) studia doktoranckie będą prowadzone do dnia 31 grudnia 2023 r. Obecnie nie prowadzi się już naboru na studia doktoranckie. Zgodnie z Ustawą (Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ) otwarte przewody doktorskie zostaną zamknięte dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Kształcenie nowo rekrutowanych doktorantów odbywa się w ramach dwóch Szkół Doktorskich:

 

Regulamin studiów doktoranckich Szkoły Biologii Molekularnej