Szkoła Biologii Molekularnej

Studia doktoranckie Szkoła Biologii Molekularnej (SBM) prowadzone są w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN od 1996 roku. Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studia doktoranckie będą prowadzone do 30 września 2023 r. Obecnie nie prowadzi się już naboru na studia doktoranckie. Kształcenie nowo rekrutowanych doktorantów odbywa się w ramach dwóch Szkół Doktorskich:

 

 

Regulamin studiów doktoranckich Szkoły Biologii Molekularnej