Pożywkarnia

Przygotowujemy podłoża stałe i płynne do hodowli mikroorganizmów, także w płytkach Petriego. Sterylizujemy materiały dostarczone przez pracowników pionu naukowego, prowadzimy termiczną inaktywację materiału biologicznego oraz przygotowujemy podstawowe bufory. Odbieramy i przekazujemy do utylizacji odpady radioaktywne. Dbamy o systemy filtracji wody w Instytucie.

Zespół
Krzysztof Kokoszka (kierownik)

Marcin Barański
Bogdan Golczyk
Helena Karczewska
Bartosz Pac
Iwona Rosa

Kontakt
Krzysztof Kokoszka (kierownik), koko@ibb.waw.pl, tel.:  +48 22 592 31 34
Marcin Barański, m.bar@ibb.waw.pl, tel.:  +48 22 592 11 26
Bogdan Golczyk, tel.:  +48 22 592 31 34
Helena Karczewska, h.lewandowska@ibb.waw.pl, tel.:  +48 22 592 11 26
Bartosz Pac, bpac@ibb.waw.pl, tel.:  +48 22 592 11 26
Iwona Rosa, rosita@ibb.waw.pl

Godziny pracy
poniedziałek – piątek 8.00 – 15.30

Cykle autoklawowe
8:00 – sterylizacja suchym gorącym powietrzem: 121°C, 30 minut
10:00, 12:00, 14:00 – sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem: 121°C, 30 minut
11:00, 13:00 – sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem: 121°C, 15 minut

Lokalizacja
Parter, blok A, pokoje 26, 27
Parter, blok C, pokoje 34, 35, 37

Wyposażenie pożywkarni:
• Sterylizatory parowe (8 sztuk, firmy SMS, Tuttnauer), obsługa tylko przez osoby uprawnione – pracownicy pożywkarni.
• Urządzenia do uzdatniania wody (2 sztuki, Rephile, Elix-Millipore), ogólnodostępne, przy urządzeniu znajduje się instrukcja obsługi.
• Wagi laboratoryjne (3 sztuki).

Informacje dla użytkowników
W budynku A pożywkarnia mieści się w dwóch pokojach: 26 i 27. W pokoju 26 na blacie przy drzwiach wejściowych znajduje się zeszyt, w którym należy wpisać zamawiane podłoża i szalki. Zamawiając podłoża należy dostarczyć opisane ich nazwami oraz numerem pokoju szkło laboratoryjne. Pożywkarnia dysponuje również szkłem ogólnodostępnym dla pracowników (regały są opisane). Podłoża zamówione do godziny 10:00 są gotowe do odbioru tego samego dnia, szalki – kolejnego dnia (rekomendujemy ich odbiór na bieżąco i dodatkowe dosuszenie). Dostępne są również do użytku samodzielnego dwie wagi laboratoryjne. W Pokoju 27 prowadzony jest proces sterylizacji. Miejsca na rzeczy przeznaczone do sterylizacji w cyklach mokrych i suchym są wydzielone i opisane, podobnie jak regały do odbioru sterylnych materiałów.

W budynku C pożywkarnia mieści się w pokojach: 34, 35 i 37. Zeszyt do wpisywania zamówień znajduje się na regale stojącym w korytarzu, na którym można zostawić rzeczy na suchy cykl oraz szkło na podłoża. Gotowe podłoża i roztwory do sterylizacji należy zostawiać na blacie w pokoju 35 (odpowiednio opisanym). Sterylne materiały czekają na odbiór przez Państwa na regałach stojących w korytarzu (odpowiednio opisanych). W pokoju 37 prowadzony jest proces utylizacji materiałów biologicznych. Pożywki i hodowle w szkle laboratoryjnym należy zostawiać na stojących w nim regałach. Drobne materiały do sterylizacji/utylizacji (typu pipety, szalki itp.) przynoszą Państwo zapakowane w szczelnie zamknięte, przezroczyste worki, przeznaczone do sterylizacji, które należy umieścić w żółtych pojemnikach, ustawionych na korytarzu.

Żółte kontenery na materiał do utylizacji znajdują się na korytarzu pożywkarni w budynku C. Są one przeznaczone do rotacyjnego wykorzystania przez pracownie naukowe.

IBB Media Service for the convenience of scientists prepares a broad range of liquid and solid media which are listed below.

Please note that the minimal order volume is 100 ml.

Medium name Composition (per 1 liter)
BMY Peptone 20 g, Yeast Extract 10 g, Yeast Nitrogen Base 13,4 g
C Salts (50%) MgSO4x7H20 10 g, Citric Acid 100 g, NH4NaHPO4 175 g, K2HPO4 500 g
E Salts C Salts (50%) 2%, Glucose 1%)
LB broth Tryptone 10 g, Yeast Extract 5 g, Sodium Chloride 5 g
LB agar Tryptone 10 g, Yeast Extract 5 g, Sodium Chloride 5 g, Bacto agar 15 g
LB24 Tryptone 10 g, Yeast Extract 24 g, Sodium Chloride 5 g, 1 ml of 1M NaOH
LCA Tryptone 10 g, Yeast Extract 5 g, Sodium Chloride 10 g, MgSO4x7H2O 2,5 g, 0,25M CaCl2 10 ml
Mc Conkey Peptone 17 g, Proteose Peptone 3 g, Bile Salts No.3 1,5 g, Sodium Chloride 5 g, Bacto Agar 13,5 g, Neutral Red 0,03 g, Crystal Violet 0,001 g
M9 Na2HPO4 6 g, KH2PO4 3 g, NaCl 0,5 g, NH4Cl 1 g, 50% Glucose 4 ml, 1 M MgSO4 2 ml, 0,25 M CaCl2 1,6 ml
N3 Yeast Extract 10 g, Peptone 10 g, Glycerol 20 ml
Revco Yeast Extract 20 g, Peptone 20 g, Glucose 20 g, Glycerol 250 ml
SOB-1 Tryptone 20 g, Yeast Extract 5 g, Sodium Chloride 0,5 g
SOC-1 SOB, Glucose 3,6 g
SOB-2 Casein enzymatic hydrolysate 20 g, Yeast extract 5 g, MgSO4 anhydrous 2.4 g (= 20 mM), NaCl  0.5 g, KCl  0.186 g (= 2.5 mM)
SOC-2 SOB 20 mM glucose, 20 ml of 1 M stock added after SOB autoclaving
Sporulation Medium Potassium Acetate 10 g, Yeast Extract 1 g, Glucose 0,5 g
TB Yeast extract  24 g, Tryptone 12 g, KH2PO4 anhydrous 9.4 g, K2HPO4 anhydrous 2.2 g
2×TY Tryptone 16 g, Yeast Extract 10 g, Sodium Chloride 5 g
W0 YNB 6,7 g, Glucose 20 g
YNB All ingredients included in Difco Manual
YEB Beef Extract 5 g, Yeast Extract 1 g, Peptone 5 g, Sucrose 5 g, MgSO4 0,5 g
YEP Peptone 10 g, Yeast Extract 10 g, Sodium Chloride 5 g
YPD Yeast Extract 10 g, Peptone 20 g, Dextrose 20 g
YPG Yeast Extract 10 g, Peptone 10 g, Glucose 20 g

Available sets of solid media plates (minimal order volume is 500 ml of solid medium, that is 20 Petri plates)
• C salts
• E salts
• LB
• LB ampicillin (final concentration 100 µg/ml)
• LB kanamycin (final concentration 50 µg/ml)
• N3
• W0
• YPD
• YPG

Bufffers prepared by IBB Media Service

• 10x SDS-PAGE Running buffer z oraz bez SDS
• 10x Towbin buffer pH between 8.1-8.5
• 10x Tris-buffered saline (TBS) pH 7.4
• 10x Phosphate Buffered Saline (PBS ) pH 7.4
• 50x TAE pH 8.5
• 20x SSC pH 7.0
Composition of buffers

Buffers are autoclaved, so please order the 800 ml of each by entering your order in a separate notebook and delivering the bottle of 1 L volume. The SDS-PAGE containing the SDS is the exception – this buffer is NOT autoclaved, 1 liter volume may be ordered. All orders from the week will be realized on Fridays, buffers will be ready to pick up Friday afternoon.

Source of the compounds
• DIFCO: Yeast Extract, peptone, LB broth, LB agar, Tryptone, McConkey, M9 Salts 5x, Yeast Nitrogen Base, Dextrose.
• CHEMPUR: Potassium Acetate, Citric Acid, Sucrose, glycerin, CaCl2.
• SIGMA: Beef Extract, NH4NaHPO4, galactose, kanamycin (K1876)
• POCH: glucose
• ACROS ORGANICS: galactose
• TZF Polfa Tarchomin: ampicilin