Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej na rok akademicki 2023/2024. Rekrutacja odbywa się według zasad i warunków określonych uchwałą Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej IBB PAN od roku akademickiego 2023/2024.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

  • Selekcji kandydatów dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie złożonych dokumentów.
  • Rozmowy rekrutacyjnej z Komisją Rekrutacyjną.

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej proszeni są o złożenie dokumentów opisanych w pełnym ogłoszeniu dedykowanemu danemu programowi doktorskiemu. Dokumenty połączone w jeden plik formatu pdf należy składać drogą elektroniczną na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl (w tytule wiadomości e-mail należy umieścić odpowiedni nr: „Procedure no. DSMBBC/2024/….” oraz imię i nazwisko kandydata) lub przesłać w wersji papierowej na adres wskazany w pełnym ogłoszeniu.

Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Dodatkowe pytania związane z procedurą rekrutacji prosimy kierować na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl. Szkoła Doktorska nie refunduje kosztów poniesionych w związku z udziałem w rekrutacji.

 


TRWAJĄCE NABORY

Kandydat może wziąć udział tylko w jednym z aktualnie trwających naborów. Szczegółowe informacje na temat danego programu doktorskiego, w tym planowanych badań oraz wymagań i warunków naboru zostały przedstawione w pełnym ogłoszeniu dedykowanemu danemu programowi.

Zachęcamy do kontaktu z promotorami proponowanych programów doktorskich aby dowiedzieć się więcej o planowanych badaniach oraz do zapoznania się z profilami badawczymi Pracowni/Zakładów, w których będą prowadzone badania.

 

Wszystkie nabory na Marzec 2024 zostały zakończone. Nabory na październik 2024 zostaną ogłoszone w maju.

 

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ


WYNIKI ZAKOŃCZONYCH NABORÓW:

Numer programu: DSMBBC/2023/20
Tytuł: Tworzenie granul stresowych w roślinach w odpowiedzi na obecność efektorów Pseudomonas syringae.
Jednostka organizacyjna: Laboratory of Plant and Microbial Biology
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 03.01.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.01.2024
Wynik/DSMBBC/2023/20

Numer programu: DSMBBC/2023/21
Tytuł: Charakterystyka sieci oddziaływań tworzonych przez ludzkie białka o nieznanej funkcji zawierające domeny TPR lub coil-coiled.
Jednostka organizacyjna: Laboratory of RNA processing and decay
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 18.12.2023
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.01.2024
Wynik/DSMBB/2023/21

Numer programu: DSMBBC/2023/22
Tytuł: Mechanizm molekularny łączący mutacje polimerazy III RNA i leukodystrofie typu HLD
Jednostka organizacyjna: Laboratory of Transcription Mechanisms
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów:  13.01.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.01.2024
Wynik/DSMBBC/2023/22

Numer programu: DSMBBC/2023/23
Tytuł: Zrozumienie w rozdzielczości atomowej, jak funkcjonuje i ewoluuje krytyczny metaloenzym
Jednostka organizacyjna: Laboratory of Metalloprotein Biology
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów:  19.01.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.01.2024
Wynik/DSMBBC/2023/23

Numer programu: DSMBBC/2023/24
Tytuł: Identyfikacja kluczowych elementów strukturalnych immunomodulacyjnych białek – inhibitorów transportera peptydów antygenowych TAP wybranych alfaherpeswirusów
Jednostka organizacyjna: Laboratorium Biologicznego NMR
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów:  29.01.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.02.2024
Wynik/DSMBBC/2023/24