Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej na rok akademicki 2022/2023. Rekrutacja odbywa się według zasad i warunków określonych uchwałą Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej IBB PAN od roku akademickiego 2022/2023.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

  • Selekcji kandydatów dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie złożonych dokumentów.
  • Rozmowy rekrutacyjnej z Komisją Rekrutacyjną.

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej proszeni są o złożenie dokumentów opisanych w pełnym ogłoszeniu dedykowanemu danemu programowi doktorskiemu. Dokumenty połączone w jeden plik formatu pdf należy składać drogą elektroniczną na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl (w tytule wiadomości e-mail należy umieścić odpowiedni „Procedure no. DSMBBC/2023/….” oraz imię i nazwisko kandydata) lub przesłać w wersji papierowej na adres wskazany w pełnym ogłoszeniu.

Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Dodatkowe pytania związane z procedurą rekrutacji prosimy kierować na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl. Szkoła Doktorska nie refunduje kosztów poniesionych w związku z udziałem w rekrutacji.

 


TRWAJĄCE NABORY

Kandydat może wziąć udział tylko w jednym z aktualnie trwających naborów. Szczegółowe informacje na temat danego programu doktorskiego, w tym planowanych badań oraz wymagań i warunków naboru zostały przedstawione w pełnym ogłoszeniu dedykowanemu danemu programowi.

Zachęcamy do kontaktu z promotorami proponowanych programów doktorskich aby dowiedzieć się więcej o planowanych badaniach oraz do zapoznania się z profilami badawczymi Pracowni/Zakładów, w których będą prowadzone badania.

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ


WYNIKI ZAKOŃCZONYCH NABORÓW