Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej na rok akademicki 2023/2024. Rekrutacja odbywa się według zasad i warunków określonych uchwałą Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej IBB PAN od roku akademickiego 2023/2024.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

 • Selekcji kandydatów dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie złożonych dokumentów.
 • Rozmowy rekrutacyjnej z Komisją Rekrutacyjną.

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej proszeni są o złożenie dokumentów opisanych w pełnym ogłoszeniu dedykowanemu danemu programowi doktorskiemu. Dokumenty połączone w jeden plik formatu pdf należy składać drogą elektroniczną na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl (w tytule wiadomości e-mail należy umieścić odpowiedni „Procedure no. DSMBBC/2023/….” oraz imię i nazwisko kandydata) lub przesłać w wersji papierowej na adres wskazany w pełnym ogłoszeniu.

Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Dodatkowe pytania związane z procedurą rekrutacji prosimy kierować na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl. Szkoła Doktorska nie refunduje kosztów poniesionych w związku z udziałem w rekrutacji.

 


TRWAJĄCE NABORY

Kandydat może wziąć udział tylko w jednym z aktualnie trwających naborów. Szczegółowe informacje na temat danego programu doktorskiego, w tym planowanych badań oraz wymagań i warunków naboru zostały przedstawione w pełnym ogłoszeniu dedykowanemu danemu programowi.

Zachęcamy do kontaktu z promotorami proponowanych programów doktorskich aby dowiedzieć się więcej o planowanych badaniach oraz do zapoznania się z profilami badawczymi Pracowni/Zakładów, w których będą prowadzone badania.

 • Numer programu: DSMBBC/2023/02
  Tytuł: Identyfikacja i analiza funkcjonalna czynników regulujących ludzki mitochondrialny mRNA
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Biologii RNA IBB PAN
  Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 06.06.2023
  Termin rozstrzygnięcia konkursu 10.07.2023
  Pełne ogłoszenie: DSMBBC/2023/02
 • Numer programu: DSMBBC/2023/03
  Tytuł: Identyfikacja i analiza mechanizmów przyczyniających się do oporności na antybiotyki przez pałeczkę ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa)
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Segregacji DNA i Cyklu Życiowego Proteobakterii
  Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 05.06.2023
  Termin rozstrzygnięcia konkursu 24.08.2023
  Pełne ogłoszenie: DSMBBC/2023/03
 • Numer programu: DSMBBC/2023/04
  Tytuł: Kinetyka asocjacji i dysocjacji kompleksów Cu(II) i Cu(I) istotnych dla neurotransmisji w kontekście choroby Alzheimera i depresji klinicznej
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Chemii Biologicznej Jonów Metali
  Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 30.06.2023
  Termin rozstrzygnięcia konkursu 31.08.2023
  Pełne ogłoszenie: DSMBBC/2023/04
 • Numer programu: DSMBBC/2023/05
  Tytuł: Użycie modelu komórek ludzkich do testowania potencjalnych leków do leczenia pląsawicy z akantocytozą – rzadkiej choroby neurodegeneracyjnej
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej Drożdży
  Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 11.06.2023
  Termin rozstrzygnięcia konkursu 14.07.2023
  Pełne ogłoszenie: DSMBBC/2023/05/
 • Numer programu: DSMBBC/2023/06
  Tytuł: Czynniki elongacyjne w syntezie niekodujących RNA związanych z rozwojem
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Niekodujących RNA i Rearanżacji Genomu
  Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 04.06.2023
  Termin rozstrzygnięcia konkursu 15.07.2023
  Pełne ogłoszenie: DSMBBC/2023/06
 • Numer programu: DSMBBC/2023/07
  Tytuł: Epigenetyczna regulacja procesu powstawania egzofer
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Fizjologii Molekularnej Zwierząt IBB PAN
  Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 05.06.2023
  Termin rozstrzygnięcia konkursu 07.07.2023
  Pełne ogłoszenie: DSMBBC/2023/07

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ


WYNIKI ZAKOŃCZONYCH NABORÓW