Instytut

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk jest jedną z wiodących jednostek naukowych w dziedzinie nauk o życiu w Polsce. Naszą misją jest prowadzenie badań podstawowych z różnych dziedzin biologii, biofizyki, biochemii i genetyki. Rozumiemy również potrzebę zastosowania odkryć nauk podstawowych w praktyce, dlatego nieustannie zwiększamy wysiłki w celu wykorzystania wyników naszych badań w przemyśle i medycynie.

Nasi naukowcy prowadzą innowacyjne, przełomowe badania, których wyniki są publikowane w prestiżowych czasopismach o światowej renomie. W naszych badaniach wykorzystujemy różne organizmy modelowe, takie jak bakterie, grzyby, rośliny i zwierzęta oraz wykorzystujemy szeroką gamę nowoczesnych metod biochemicznych, biofizycznych, bioinformatycznych, genetycznych i molekularnych. Ponadto, nasz Instytut zarządza Polską Stacją Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego, która znajduje się na Wyspie Króla Jerzego, u wybrzeży Antarktydy. Stacja umożliwia prowadzenia badań nie tylko przez naukowców z naszego Instytutu, ale także przez naukowców z całego świata.

Jakość i oryginalność prowadzonych przez nas badań jest doceniana zarówno w kraju, jak i za granicą, dzięki czemu nasi naukowcy wielokrotnie otrzymali prestiżowe nagrody. Na prowadzone przez nas badania pozyskujemy liczne fundusze ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Stworzyliśmy szeroką sieć współpracy, która obejmuje cały świat.

Naszym celem jest bycie czołowym, innowacyjnym ośrodkiem naukowym, zdolnym do rozwiązywania kluczowych problemów biologicznych. Dlatego też, poszukujemy utalentowanych naukowców o otwartych umysłach, którzy chcą przekraczać granice wiedzy.