Skład Rady

RADA NAUKOWA IBB PAN
(kadencja 2023-2026)   

 

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Wojciech Bal

Wiceprzewodniczący:

Dr hab. Agata Starosta, prof. IBB PAN

Prof. dr hab. Joanna Kruszewska

Sekretarz:

Dr hab. Aneta Bartosik

Członkowie z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk:
 1. Prof. dr hab. Wojciech BAL
 2. Dr hab. Aneta BARTOSIK
 3. Dr hab. Robert BIALIK, prof. IBB PAN
 4. Dr hab. Beata BURZYŃSKA, prof. IBB PAN
 5. Prof. dr hab. Michał DADLEZ
 6. Dr Anna DETMAN
 7. Prof. dr hab. Iwona FIJAŁKOWSKA
 8. Dr hab. Marcin GRYNBERG
 9. Dr hab. Izabela KERN-ZDANOWICZ
 10. Mgr Klaudia KOŁODZIEJSKA
 11. Dr hab. Magdalena KOWALCZYK
 12. Prof. dr hab. Joanna KRUSZEWSKA
 13. Dr Szymon KUBALA
 14. Dr hab. Róża KUCHARCZYK, prof. IBB PAN
 15. Prof. dr hab. Ewa KULA-ŚWIEŻEWSKA
 16. Prof. dr hab. Małgorzata ŁOBOCKA
 17. Dr hab. Justyna MCINTYRE
 18. Dr hab. Anna MUSZEWSKA
 19. Prof. dr hab. Jarosław POZNAŃSKI
 20. Dr hab. Tomasz SARNOWSKI, prof. IBB PAN
 21. Dr hab. Roman SZCZĘSNY
 22. Dr hab. Anna SIKORA, prof. IBB PAN
 23. Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO
 24. Dr hab. Elżbieta SPEINA
 25. Dr hab. Agata STAROSTA, prof. IBB PAN
 26. Dr hab. Liliana SURMACZ
 27. Dr hab. Ewa SZOŁAJSKA
 28. Dr hab. Szymon ŚWIEŻEWSKI, prof. IBB PAN
 29. Dr hab. Anna WAWRZYŃSKA
 30. Prof. dr hab. Piotr ZIELENKIEWICZ
 31. Prof. dr hab. Teresa ŻOŁĄDEK
Członkowie zewnętrzni:
 1. Prof. dr hab. Ewa BARTNIK
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
 2. Prof. dr hab. Agnieszka CHACIŃSKA
  Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN
  ul. Flisa 6, 02-247 Warszawa
 3. Prof. dr hab. Agnieszka DOBRZYŃ
  Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
  ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
 4. Prof. dr hab. Jarosław DZIADEK
  Instytut Biologii Medycznej PAN
  ul. Ludowa 106, 93-232 Łódź
 5. Prof. dr hab. Marek FIGLEROWICZ
  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
 6. Prof. dr hab. Krzysztof FILIPIAK
  Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  Pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa
 7. Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI
  Uniwersytet A. Mickiewicza
  ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
 8. Prof. dr hab. Magdalena Maria KONARSKA
  Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN
  ul. Flisa 6, 02-247 Warszawa
 9. Prof. dr hab. Bogdan LESYNG
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
 10. Prof. dr hab. Gracjan MICHLEWSKI
  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
  ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
 11. Prof. dr hab. Wiesław OLESZEK
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
  Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 12. Prof. dr hab. Leszek PĄCZEK
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
 13. Prof. dr hab. Dariusz PLEWCZYŃSKI
  Politechnika Warszawska
  ul. Koszykowa 7, 00-662 Warszawa
 14. Prof. dr hab. Stanisław RAKUSA-SUSZCZEWSKI
  Wydział II PAN
  pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
 15. Prof. dr hab. Jan Marcin WĘSŁAWSKI
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
 16. Prof. dr hab. Kazimierz L. WIERZCHOWSKI
  Wydział II PAN
  pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

 

Komisja ds. Doktoratów
Przewodnicząca: Dr hab. Ewa SZOŁAJSKA
Wiceprzewodnicząca: Dr hab. Justyna McINTYRE

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Wojciech BAL
 2. Dr hab. Robert BIALIK, prof. IBB PAN
 3. Dr hab. Beata BURZYŃSKA, prof. IBB PAN
 4. Dr hab. Marcin GRYNBERG
 5. Dr hab. Izabela KERN-ZDANOWICZ
 6. Prof. dr hab. Ewa KULA-ŚWIEŻEWSKA
 7. Prof. dr hab. Magdalena RAKOWSKA-BOGUTA
 8. Dr hab. Tomasz SARNOWSKI, prof. IBB PAN
 9. Dr hab. Elżbieta SPEINA
 10. Dr hab. Agata STAROSTA, prof. IBB PAN
 11. Dr hab. Liliana SURMACZ
 12. Dr hab. Anna WAWRZYŃSKA
 13. Prof. dr hab. Teresa ŻOŁĄDEK

Komisja ds. Habilitacji
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Iwona FIJAŁKOWSKA
Wiceprzewodnicząca: Dr hab. Izabela KERN-ZDANOWICZ

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Michał DADLEZ
 2. Dr hab. Magdalena KOWALCZYK
 3. Prof. dr hab. Piotr ZIELENKIEWICZ

Komisja ds. Ewaluacji Pracowników Naukowych
Przewodniczący: Prof. dr hab. Jarosław DZIADEK
Wiceprzewodniczący: Dr hab. Szymon ŚWIEŻEWSKI, prof. IBB PAN

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Marek FIGLEROWICZ
 2. Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI
 3. Dr hab. Tomasz SARNOWSKI, prof. IBB PAN
 4. Dr hab. Anna SIKORA
 5. Dr hab. Agata STAROSTA, prof. IBB PAN
 6. Prof. dr hab. Jan Marcin WĘSŁAWSKI

Komisja ds. Etyki w Nauce
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Ewa BARTNIK
Wiceprzewodniczący: Dr hab. Marcin GRYNBERG

Członkowie:

 1. Dr hab. Beata BURZYŃSKA, prof. IBB PAN
 2. Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI
 3. Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO

Komisja ds. Nagród
Przewodniczący: Prof. dr hab. Dariusz PLEWCZYŃSKI
Wiceprzewodniczący: Dr hab. Tomasz SARNOWSKI, prof. IBB PAN

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Krzysztof FILIPIAK
 2. Prof. dr hab. Bogdan LESYNG
 3. Dr hab. Gracjan MICHLEWSKI
 4. Dr hab. Ewa SZOŁAJSKA
 5. Prof. dr hab. Teresa ŻOŁĄDEK

 

Rzecznik Dyscyplinarny

prof. dr hab. Joanna KRUSZEWSKA