Skład Rady

RADA NAUKOWA IBB PAN
(kadencja 2019-2022)   

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Wojciech Bal

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. Agnieszka Sirko

Prof. dr hab. Joanna Kruszewska

Sekretarz:

Dr hab. Anna Bębenek, prof. IBB PAN

Członkowie z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk:
 1. Prof. dr hab. Wojciech BAL
 2. Prof. dr hab. Ewa BARTNIK
 3. Dr hab. Anna BĘBENEK, prof. IBB PAN
 4. Dr hab. Robert BIALIK, prof. IBB PAN
 5. Dr hab. Beata BURZYŃSKA, prof. IBB PAN
 6. Prof. dr hab. Michał DADLEZ
 7. Prof. dr hab. Grażyna DOBROWOLSKA
 8. Prof. dr hab. Iwona FIJAŁKOWSKA
 9. Prof. dr hab. Paweł GOLIK
 10. Dr Damian GRACZYK
 11. Prof. dr hab. Elżbieta GRZESIUK
 12. Prof. dr hab. Jacek HENNIG
 13. Prof. dr hab. Monika HRYNIEWICZ
 14. Prof. dr hab. Grażyna JAGURA-BURDZY
 15. Prof. dr hab. Joanna KRUSZEWSKA
 16. Dr hab. Magdalena KRZYMOWSKA, prof. IBB PAN
 17. Dr hab. Róża KUCHARCZYK, prof. IBB PAN
 18. Prof. dr hab. Ewa KULA-ŚWIEŻEWSKA
 19. Prof. dr hab. Małgorzata ŁOBOCKA
 20. Dr hab. Anna MUSZEWSKA
 21. Prof. dr hab. Andrzej PASZEWSKI
 22. Prof. dr hab. Jarosław POZNAŃSKI
 23. Prof. dr hab. Magdalena RAKOWSKA-BOGUTA
 24. Dr hab. Tomasz SARNOWSKI, prof. IBB PAN
 25. Dr hab. Anna SIKORA
 26. Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO
 27. Dr hab. Elżbieta SPEINA
 28. Mgr Przemysław SUROWIECKI
 29. Dr hab. Roman SZCZĘSNY
 30. Dr hab. Ewa SZOŁAJSKA
 31. Dr hab. Szymon ŚWIEŻEWSKI, prof. IBB PAN
 32. Dr Agnieszka TUDEK
 33. Dr Tomasz TUROWSKI
 34. Prof. dr hab. Piotr ZIELENKIEWICZ
 35. Prof. dr hab. Teresa ŻOŁĄDEK
Członkowie zewnętrzni:
 1. Prof. dr hab. Agnieszka CHACIŃSKA
  Centrum Nowych Technologii UW
  ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa
 2. Prof. dr hab. Agnieszka DOBRZYŃ
  Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
  ul. Pasteura 3, 02-095 Warszawa
 3. Prof. dr hab. Marek FIGLEROWICZ
  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
 4. Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI
  Uniwersytet A. Mickiewicza
  ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
 5. Prof. dr hab. Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK
  Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
  ul. Pasteura 3, 02-095 Warszawa
 6. Prof. dr hab. Magdalena KONARSKA
  Centrum Nowych Technologii UW
  ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa
 7. Prof. dr hab. Bogdan LESYNG
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
 8. Prof. dr hab. Stefan MALEPSZY
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 9. Prof. dr hab. Wiesław OLESZEK
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
  Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 10. Prof. dr hab. Leszek PĄCZEK
  Instytut Transplantologii PAN
  ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
 11. Prof. dr hab. Stanisław RAKUSA-SUSZCZEWSKI
  Wydział II PAN
  pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
 12. Prof. dr hab. Andrzej ZIEMBA
  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
  im. M. Mossakowskiego PAN
  ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
 13. Prof. dr hab. Piotr WĘGLEŃSKI
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
 14. Prof. dr hab. Grzegorz WĘGRZYN
  Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1 A, 80-952 Gdańsk
 15. Prof. dr hab. Kazimierz L. WIERZCHOWSKI
  Wydział II PAN
  pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

 

Komisja ds. Samodzielnych Pracowników Naukowych
Przewodniczący: prof. dr hab. Magdalena RAKOWSKA-BOGUTA
Członkowie:

 1. prof. dr hab. Agnieszka CHACIŃSKA
 2. prof. dr hab. Marek CIEPLAK
 3. prof. dr hab. Michał DADLEZ
 4. prof. dr hab. Jacek HENNIG
 5. prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI
 6. prof. dr hab. Magda KONARSKA
 7. prof. dr hab. Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK

Komisja ds. Asystentów i Adiunktów
Przewodniczący: dr hab. Szymon ŚWIEŻEWSKI, prof. IBB PAN
Członkowie:

 1. dr hab. Beata BURZYŃSKA, prof. IBB PAN
 2. dr hab. Róża KUCHARCZYK, prof. IBB PAN
 3. prof. dr hab. Agnieszka SIRKO
 4. dr hab. Elżbieta SPEINA
 5. dr hab. Robert BIALIK, prof. IBB PAN

Komisja ds. Doktoratów
Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa KULA-ŚWIEŻEWSKA
Członkowie:

 1. prof. dr hab. Wojciech BAL
 2. Dr hab. Robert BIALIK, prof. IBB PAN
 3. dr hab. Anna BĘBENEK, prof. IBB PAN
 4. dr hab. Beata BURZYŃSKA, prof. IBB PAN
 5. prof. dr hab. Grażyna DOBROWOLSKA
 6. prof dr hab. Monika HRYNIEWICZ
 7. prof. dr hab. Grażyna JAGURA-BURDZY
 8. prof. dr hab. Magdalena RAKOWSKA-BOGUTA
 9. prof. dr hab. Agnieszka SIRKO
 10. dr hab. Elżbieta SPEINA
 11. prof. dr hab. Piotr ZIELENKIEWICZ
 12. prof. dr hab. Teresa ŻOŁĄDEK

Komisja ds. Nagród
Przewodniczący: prof. dr hab. Grażyna DOBROWOLSKA

Członkowie:

 1. dr hab. Anna BĘBENEK prof. IBB PAN
 2. dr hab. Ewa SZOŁAJSKA
 3. prof. dr hab. Paweł GOLIK
 4. dr Damian GRACZYK
 5. dr hab. Tomasz SARNOWSKI, prof. IBB PAN
 6. prof. dr hab. Iwona FIJAŁKOWSKA
 7. prof. dr hab. Małgorzata ŁOBOCKA
 8. prof. dr hab. Wojciech BAL

 

Rzecznik Dyscyplinarny

prof. dr hab. Joanna KRUSZEWSKA