Kariera

IBB PAN dąży do zapewnienia naukowcom zrównoważonych systemów rozwoju zawodowego na każdym etapie kariery. Pracownicy postrzegani są jako profesjonaliści oraz stanowią integralną część Instytutu.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, propozycjami projektów doktorskich, oraz możliwościami realizacji prac dyplomowych i praktyk studenckich w IBB.