Projekty badawcze

NARODOWE CENTRUM NAUKI

HARMONIA

MINIATURA

 • Tytuł projektu: Znaczenie cząsteczek typu mikroRNA, UpRoi 1 i UpRoi 2, w regulacji metabolizmu komórek bakteryjnych Escherichia coli zainfekowanych bakteriofagiem Φ24B.
  Kierownik: Dr Sylwia Bloch
  Okres realizacji: 2020-12-04 / 2021-12-03
  Kwota dofinansowania: 49 885 PLN
 • Tytuł projektu: Zależności pomiędzy białkiem LSU1 a receptorem selektywnej autofagii NBR1 u Arabidopsis thaliana.
  Kierownik: Dr inż. Marcin Olszak
  Okres realizacji: 2020-12-04 / 2021-12-03
  Kwota dofinansowania: 49 500 PLN
 • Tytuł projektu: Wpływ zmiany poziomu tRNA na heterogenność rybosomów.
  Kierownik: Dr Abu Musa Md Talimur Reza
  Okres realizacji: 2020-12-04 / 2021-12-03
  Kwota dofinansowania: 49 940 PLN

OPUS

PRELUDIUM

PRELUDIUM BIS

SONATA

SONATA BIS

SONATINA

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

POLONIUM

 • Tytuł projektu: Selektywna autofagia w Arabidopsis thaliana.
  Kierownik: Prof. dr hab. Agnieszka Sirko
  Okres realizacji: 2019-01-01 / 2021-12-31
  Kwota dofinansowania: 20 000 PLN
 • Tytuł projektu: Stworzenie szczepów drożdży eksprymujących Split-GFP z dwóch genomów.
  Kierownik Dr hab. Róża Kucharczyk
  Okres realizacji: 2020-01-01 / 2021-12-31
  Kwota dofinansowania: 14 400 PLN
 • Tytuł projektu: Charakterystyka alternatywnych izoform POLR1D, wspólnej podjednostki dla polimeraz RNA I i III, we wzroście i nowotworzeniu raka jelita grubego.
  Kierownik: Dr Damian Graczyk
  Okres realizacji: 2020-01-01 / 2021-12-31
  Kwota dofinansowania: 8 300 PLN
 • Tytuł projektu: Oddziaływanie jonów srebra z receptorami jądrowymi: podstawy molekularne nowego mechanizmu toksyczności srebra.
  Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Bal
  Okres realizacji: 2020-01-01 / 2021-12-31
  Kwota dofinansowania: 17 100 PLN

POLSKIE POWROTY

 • Tytuł projektu: Rola satelitarnych transkryptów w infekcji herpeswirusów.
  Kierownik: Dr Maciej Nogalski
  Okres realizacji: 2021-07-01 / 2025-07-01
  Kwota dofinansowania: 1 780 000 PLN
 • Tytuł projektu: Identyfikacja i charakteryzacja nowych czynników obrony przeciwbakteryjnej.
  Kierownik: Dr Michał Wandel
  Okres realizacji: 2021-09-01 / 2025-09-01
  Kwota dofinansowania: 1 780 000 PLN
 • Tytuł projektu: Specyfika funkcjonalna wirusowej RNA-zależnej polimerazy RNA, głównego celu w terapii COVID19.
  Kierownik: Dr Tomasz Turowski
  Okres realizacji: 2021-08-01 / 2025-07-31
  Kwota dofinansowania: 1 760 000 PLN

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 • Tytuł projektu: Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szkalu mTOR.
  Kierownik: Prof. dr hab. Michał Dadlez
  Okres realizacji: 2017-04-01 / 2021-09-30
  Kwota dofinansowania: 3 928 980 PLN
 • Tytuł projektu: Innowacyjna instalacja produkująca wodór i metan metodą mikrobiologiczną z odpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego wraz z zastosowaniami otrzymywanych gazów i zapewnieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w cukrowni.
  Kierownik: Dr Anna Sikora
  Okres realizacji: 2016-07-17 / 2021-09-30
  Kwota dofinansowania: 2 544 270 PLN

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

DOKTORAT WDROŻENIOWY

 • Tytuł projektu: Zastosowanie metod bioinformatyki i biologii molekularnej do znajdowania substancji o potencjalnym działaniu na fizjologię człowieka.
  Okres realizacji: 2017-10-01 / 2021-10-31
  Kwota dofinansowania: 170 520 PLN

SZPITALE JEDNOIMIENNE COVID

 • Tytuł projektu: Rozwój testów antygenowych do wykrywania wirusa SARS-Cov-2 i przeciwciał anty SARS-Cov-2 w ślinie.
  Kierownik: Dr Krzysztof Drabikowski
  Okres realizacji: 2021-01-26 / 2022-01-25
  Kwota dofinansowania: 2 221 375 PLN

POLPHARMA

 • Tytuł projektu: Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki.
  Kierownik: Dr hab. Tomasz Sarnowski
  Okres realizacji: 2018-11-13 / 2021-11-12
  Kwota dofinansowania: 599 000 PLN