Projekty badawcze

NARODOWE CENTRUM NAUKI

HARMONIA

MINIATURA

 • Tytuł projektu: Różnorodność gatunkowa pasożytów przewodu pokarmowego kotika antarktycznego (Arctocephalus gazella)
  Kierownik: Dr Katarzyna Tołkacz
  Okres realizacji: 2021-12-15 / 2022-12-14
  Kwota dofinansowania: 49 995 PLN
 • Tytuł projektu: Identyfikacja nowych białek zaangażowanych w segregację i kondensację DNA u Pseudomonas aeruginosa z wykorzystaniem sekwencjonowania transpozonowego (Tn-seq)
  Kierownik: Dr Adam Kawałek
  Okres realizacji: 2021-12-15 / 2022-12-14
  Kwota dofinansowania: 49 500 PLN
 • Tytuł projektu: Określenie wpływu wybranych biowęgli na przebieg procesów ciemnej fermentacji: wydajność produkcji wodoru z melasy buraczanej i stabilność wspólnot mikroorganizmów w układach ciągłych
  Kierownik: Dr inż. Anna Detman
  Okres realizacji: 2021-12-02 / 2022-12-01
  Kwota dofinansowania: 49 896 PLN

OPUS

PRELUDIUM

PRELUDIUM BIS

SONATA

SONATA BIS

SONATINA

SHENG

BEETHOVEN LIFE

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE

 • Tytuł projektu: Obrazowanie metodą spektrometrii masowej pojedynczych nasion w odniesieniu do jakości fizjologicznej nasion
  Kierownik: Dr hab. Szymon Świeżewski
  Okres realizacji:
  Kwota dofinansowania: 25 000 PLN

POLSKIE POWROTY

 • Tytuł projektu: Identyfikacja i charakteryzacja nowych czynników obrony przeciwbakteryjnej.
  Kierownik: Dr Michał Wandel
  Okres realizacji: 2021-09-01 / 2025-09-01
  Kwota dofinansowania: 1 780 000 PLN
 • Tytuł projektu: Specyfika funkcjonalna wirusowej RNA-zależnej polimerazy RNA, głównego celu w terapii COVID19.
  Kierownik: Dr Tomasz Turowski
  Okres realizacji: 2021-08-01 / 2025-07-31
  Kwota dofinansowania: 1 760 000 PLN

WELCOME

 • Tytuł projektu: Welcome to IBB
  Kierownik: Dr hab. Roman Szczęsny
  Okres realizacji: 2021-06-01 / 2023-05-31
  Kwota dofinansowania: 316 260 PLN

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 • Tytuł projektu: Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szkalu mTOR.
  Kierownik: Prof. dr hab. Michał Dadlez
  Okres realizacji: 2017-04-01 / 2022-03-31
  Kwota dofinansowania: 3 928 980 PLN
 • Tytuł projektu: Rozwój testów antygenowych do wykrywania wirusa SARS-Cov-2 i przeciwciał anty SARS-Cov-2 w ślinie.
  Kierownik: Dr Krzysztof Drabikowski
  Okres realizacji: 2021-01-26 / 2022-07-25
  Kwota dofinansowania: 2 221 375 PLN
  OPIS EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU oraz OFERTY WSPÓŁPRACY

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

 • Tytuł projektu: POL-OPENSCREEN – Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej
  Kierownik: Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
  Okres realizacji: 2018-10-24 / 2023-05-31
  Kwota dofinansowania: 11 500 000 PLN

POLPHARMA

 • Tytuł projektu: Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki
  Kierownik: Dr hab. Tomasz Sarnowski
  Okres realizacji: 2018-11-13 / 2021-11-12
  Kwota dofinansowania: 599 000 PLN

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

EMBO

 • Tytuł projektu: Translation regulation in bacteria – Specialized ribosomes in Bacillus subtilis.
  Kierownik: Dr hab. Agata Starosta
  Okres realizacji: 2021-04-01 / 2022-12-31
  Kwota dofinansowania: 639 425 PLN
 • Tytuł projektu: Intracellular mechanisms of anti-microbial immunity
  Kierownik: Dr Michał Wandel
  Okres realizacji: 2021-09-01 / 2024-08-30
  Kwota dofinansowania: 705 000 PLN

HORIZON

MCSA – European Postdoctoral Fellowships

 • Tytuł projektu: Population-wide analysis of molecular and metabolic features intrinsic to dormancy variability in single seeds — POP1Seed
  Kierownik: Dr Julia Zinsmeister
  Okres realizacji: 2021-10-01 / 2024-09-30
  Kwota dofinansowania: 623 788 PLN