Komunikaty Działu Badań i Projektów

Nabór wniosków Bekker NAWA oraz Ulam NAWA

Program Bekker Program obejmuje finansowanie stypendium i dodatku mobilnościowego dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich wyjeżdżających do zagranicznych ośrodków naukowych. Wyjazdy, 3-24 miesięcy, rozpoczną się 1.03.2022r. Termin naboru wniosków 25.05.2021 r. https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera   Program Ulam W ramach Program finansowane są przyjazdy do Polski naukowców ze stopniem co najmniej doktora (stypendium oraz dodatek mobilnościowy). Przyjazdy, 3-24 (…)

Polska Akademia Nauk ogłosiła konkurs PASIFIC

Polska Akademia Nauk ogłosiła konkurs na program stypendialny dla wybitnych naukowców PASIFIC. Program PASIFIC oferuje atrakcyjne 2-letnie staże podoktorskie dla znakomitych naukowców dowolnej narodowości, pracujących w dowolnej dyscyplinie naukowej. Każdy stypendysta PASIFIC otrzyma miesięczny dodatek w wysokości ok. 2500 euro i w stosownych przypadkach, dodatkowy zasiłek rodzinny. Ponadto stypendyści PASIFIC otrzymają budżet na badania w (…)

Finansowane opłat za udział w konferencjach on-line

W związku z brakiem możliwości realizacji programów mobilnościowych związanym z panującą pandemią COVID-19 Biuro Współpracy z Zagranicą PAN tymczasowo wprowadza możliwość starania się o sfinansowanie opłaty wpisowej za udział w konferencjach organizowanych w trybie on-line, podczas których uczeni mają możliwość zaprezentowania swojej pracy naukowej i których wynikiem mogą być wspólne publikacje. Wiecej informacji. Wnioski proszę (…)

Journal Checker Tool

Informujemy, że jest już dostępny Journal Checker Tool – narzędzie do testowania zgodności wyboru czasopism z wymogami Polityki otwartego dostępu do publikacji NCN. (…)