Komunikaty Działu Badań i Projektów

Konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową – nabór wniosków

Do 28 lutego br. trwa nabór wniosków do konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie, który Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje wraz z Francuską Akademią Nauk. Nagroda jest współfinansowana przez FNP i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego. Celem nagrody, ustanowionej w 2019 r., jest podkreślenie korzyści płynących z polsko-francuskiej współpracy naukowej. (…)

Nagroda im. Witolda Drabikowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Polskie Towarzystwo Biochemiczne ogłosiło konkurs na najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej, na podstawie której przyznanie stopnia doktora przez właściwą radę naukową nastąpiło w 2021 roku. Najlepsza praca zostanie wyróżniona nagrodą im. Witolda Drabikowskiego. Nagroda obejmuje premię pieniężną ufundowaną przez firmę Merck Sp. z o.o. oraz opublikowanie tez doktoratu na łamach (…)

Polska Akademia Nauk ogłosiła konkurs PASIFIC

Polska Akademia Nauk ogłosiła konkurs na program stypendialny dla wybitnych naukowców PASIFIC. Program PASIFIC oferuje atrakcyjne 2-letnie staże podoktorskie dla znakomitych naukowców dowolnej narodowości, pracujących w dowolnej dyscyplinie naukowej. Każdy stypendysta PASIFIC otrzyma miesięczny dodatek w wysokości ok. 2500 euro i w stosownych przypadkach, dodatkowy zasiłek rodzinny. Ponadto stypendyści PASIFIC otrzymają budżet na badania w (…)

Finansowane opłat za udział w konferencjach on-line

W związku z brakiem możliwości realizacji programów mobilnościowych związanym z panującą pandemią COVID-19 Biuro Współpracy z Zagranicą PAN tymczasowo wprowadza możliwość starania się o sfinansowanie opłaty wpisowej za udział w konferencjach organizowanych w trybie on-line, podczas których uczeni mają możliwość zaprezentowania swojej pracy naukowej i których wynikiem mogą być wspólne publikacje. Wiecej informacji. Wnioski proszę (…)

Journal Checker Tool

Informujemy, że jest już dostępny Journal Checker Tool – narzędzie do testowania zgodności wyboru czasopism z wymogami Polityki otwartego dostępu do publikacji NCN. (…)