Bez kategorii

Nowe spektrometry mas w IBB

Z dużą przyjemnością informujemy, że Pracownie kierowane przez prof. Michała Dadleza rozszerzyły swoją infrastrukturę o najnowocześniejsze spektrometry mas. Nowa aparatura w połączeniu z ekspertyzą naszych specjalistów pozwolą prowadzić badania proteomiczne, strukturalne i metabolomiczne na najwyższym poziomie. Pozyskanie spektrometrów było możliwe dzięki wysiłkowi prof. Dadleza, członków jego zespołu, a także dzięki wsparciu Instytutu oraz Ministerstwa Edukacji (…)

Stypendium START

Dr Anna Detman otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia są przyznawane dla najlepszych młodych naukowców z Polski, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Gratulujemy! Dr Anna Detman ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w Szkole Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i (…)

Pracownicy IBB PAN otrzymali granty NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2. Wśród laureatów konkursów znaleźli się: dr hab. Tomasz Sarnowski, prof. IBB PAN (OPUS), dr hab. Paweł Siedlecki (OPUS), dr hab. Marcin Grynberg(OPUS), dr Tomasz Turowski (SONATA), dr Agnieszka Tudek (SONATA), prof. Magdalena Gabig-Cimińska (PRELUDIUM BIS). Więcej informacji. (…)

Welcome to IBB Center

Miło nam poinformować, że Instytut otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację projektu „Welcome to IBB Center”. Celem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia Instytutu oraz poprawa jakości obsługi zagranicznej kadry naukowej i studentów przez stworzenie Welcome to IBB Center. Centrum będzie także organizatorem działań integrujących społeczność IBB PAN co przełoży się na zbudowanie miejsca (…)

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Rozpoczęła się rekrutacja do 4-letniej Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej. Kandydaci przyjęci do Szkoły Doktorskiej będą mogli wybrać swój projekt doktorski spośród wielu ciekawych propozycji. Rekrutacja odbędzie się w trybie on-line. Dokumenty należy składać do 10 czerwca 2021  drogą elektroniczną na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl. Egzamin odbędzie się w dniach 21-25 czerwca 2021 r. Dokumenty (…)

Pracownia Translatomiki

W Instytucie została utworzona Pracownia Translatomiki, którą pokieruje dr hab. Agata Starosta. Dr Starosta wraz z zespołem bada mechanizmy regulacji ekspresji genów działające na poziomie translacji. Szczególnym obiektem zainteresowań zespołu są czynniki wpływające na funkcjonowanie rybosomów. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem nowej Pracowni. (…)

Nagroda im. Skarżyńskiego

Dr Sebastian Sacharowski i dr hab. Tomasz Sarnowski, prof. IBB PAN otrzymali Nagrodę im. Bolesława Skarżyńskiego za artykuł przeglądowy „Mechanizmy kontrolujące strukturę chromatyny”. Nagroda im. Bolesława Skarżyńskiego przyznawana jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego za najlepszy artykuł opublikowany w kwartalniku „Postępy Biochemii”. Nagrodę przyznaje się raz w roku za artykuł wartościowy, atrakcyjnie napisany, poprawny (…)

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla Pracowników Instytutu

Z wielką przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Michał Dadlez oraz prof. dr hab. Joanna Kruszewska otrzymali Nagrody Ministra Edukacji i Nauki odpowiednio za całokształt dorobku naukowego oraz za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. Gratulujemy!   Prof. dr hab. Michał Dadlez – nagroda za całokształt dorobku naukowego To niezwykle ważna i prestiżowa kategoria, w (…)

MSCA for Julia Zinsmeister

Dr. Julia Zinsmeister received an Horizon 2020 Widening Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships while being on the reserve list for the main MSCA in the panel “Life Sciences, LIF”. The awarded project “POP1Seed, Population-wide analysis of molecular and metabolic features intrinsic to dormancy variability in single seeds” will be conducted in Szymon Swiezewski’s laboratory at IBB (…)

Dr Michał Wandel otrzymał EMBO Installation Grant

Dr Michał Wandel znalazł się w gronie laureatów prestiżowego programu Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Organization) – EMBO Installation Grants,  w ramach którego nagrodzonym badaczom przyznane zostają fundusze na utworzenie swoich pierwszych niezależnych laboratoriów. Dr Wandel utworzy swoje laboratorium w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Badania dra Wandel dotyczą mechanizmów odpowiedzi (…)

Happy New Year

We would like to wish you all the best in New Year 2021. Board of Directors. (…)

Zmarł prof. Piotr Jonczyk

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł Prof. Piotr Jonczyk, wieloletni dyrektor do spraw naukowych i członek Rady Naukowej IBB PAN.  Naukowiec, dla wielu mentor, dla nas wspaniały Przyjaciel, Człowiek z ogromną  pasją, który o ptakach wiedział niemal wszystko. Piotrze, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Informujemy, że pożegnanie Prof. Piotra (…)