70 lat IBB

Historia Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk rozpoczyna się w dniu 9 lutego 1954 roku, kiedy Sekretariat Naukowy Prezydium Polskiej Akademii Nauk podjął uchwałę (Uchwała nr 26/54) w sprawie utworzenia – z dniem 1 maja 1954 r. – Zakładu Biochemii PAN jako pomocniczej jednostki naukowo-badawczej.

Zakład mieścił się na terenie trzech instytucji: Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, Akademii Medycznej w Warszawie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kierownictwo Zakładu Biochemii objął członek korespondencyjny PAN, prof. dr Józef Heller. Zakład Biochemii PAN stał się zalążkiem Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, który został powołany jako samodzielna placówka naukowo-badawcza Uchwałą Nr 10/56 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dn. 10 stycznia 1956 r. Powyższa uchwała Prezydium PAN została zatwierdzona przez Radę Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Uchwałą Nr 85/57 z dn. 14 marca 1957 r.

W okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN zaplanowane są wydarzenia w ramach obchodów naszego Jubileuszu. Powołano Komisję Obchodów Jubileuszu, której przewodniczy prof. dr hab. Jacek Hennig. Komisja zaplanowała i wdraża w życie szereg wydarzeń i działań przybliżających historię IBB PAN.

Od 15 maja b.r., w holu głównym Instytutu, prezentujemy ekspozycję artefaktów, sprzętów oraz szkła laboratoryjnego używanych w IBB PAN w drugiej połowie XX w. Wystawa ta inauguruje obchody Jubileuszu 70-lecia Instytutu. W nadchodzących miesiącach chcielibyśmy Społeczności Instytutowej, naszym Gościom, a także osobom przechodzącym przez nasz Instytut, zaprezentować narzędzia, za pomocą których kiedyś pracowaliśmy – jesteśmy pewni, że będzie to interesujące nie tylko dla nas!

O wszystkich wydarzeniach, które będą towarzyszyć obchodom naszego Jubileuszu, będziemy informować za pośrednictwem strony www.ibb.edu.pl oraz mediów społecznościowych.