Kolekcja szczepów i plazmidów

W Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN od 2001 roku istnieje Kolekcja Szczepów „COLIBB”. W 2003 roku kolekcja została wcielona do Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). W zasobach kolekcji znajdują się: szczepy bakteryjne, drożdżowe, plazmidy, bakteriofagi oraz izolaty środowiskowe.

Kolekcja COLIBB i jej zasoby są dostępne na stronie: http://kolekcja.ibb.waw.pl/

Opiekunem kolekcji jest dr Karolina Makieła-Dzbeńska – tel.  +48 22 592 11 24