Patenty

  • Gen plazmidowy, sposób otrzymywania tego genu, kodowany przez ten gen enzym amylolityczny, oraz jego zastosowanie.
  • A lactococcus gene, the amylolytic enzyme it encodes and its application.

PL194475, EP1409689, US7417135

  • Wektorowa cząsteczka wirusopodobna, sposób jej wytwarzania oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca wektorową cząsteczkę wirusopodobną.
  • A virus-like particle vector for delivery of pharmaceutical agents, a process for the manufacture thereof, its uses and a pharmaceutical composition.

PL222496, EP2437787, US8765666, JP5841045