Bez kategorii

Pożegnanie Profesor Anne-Lise Haenni

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 marca br. w Genewie zmarła profesor Anne-Lise Haenni związana naukowo m.in. z Pierre and Marie Curie University, Paris VI (Sorbonne Université), Centre National de la Recherche Scientifique, Paris Diderot University oraz Instytutem Biochemii i Biofizyki w ramach Polsko-Francuskim Centrum Biotechnologii Roślin (umiejscowionym w IBB PAN, dyrektor w latach 2000-2004, (…)

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla pracowników IBB

19 lutego 2023 r., w Dniu Nauki Polskiej, wręczono Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. W tym roku przyznano 66 nagród, z czego 52 indywidualne i 14 zespołowych. Z wielką przyjemnością informujemy, iż: Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, przyznawane m.in. (…)

Mikrobiota człowieka – zasiedlanie, powiązania z chorobami, potencjał terapeutyczny

W imieniu organizatorów — Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN — serdecznie zapraszamy na sympozjum „Mikrobiota człowieka – zasiedlanie, powiązania z chorobami, potencjał terapeutyczny”, które odbędzie się on-line już 22 marca w godzinach 10:00-15:00. Język: polski Uwaga: wymagana rejestracja TUTAJ. Program (do pobrania) Abstrakty (do pobrania) Organizatorzy:  dr hab. Adrianna Skoneczna (IBB PAN) dr (…)

Naukowcy z IBB PAN opisali mechanizm usuwania z genomu błędnych rybonukleotydów

W czasopiśmie Nucleic Acids Research pojawiła się praca zatytułowana „Strand specificity of ribonucleotide excision repair in _Escherichia coli_”. W pracy tej autorzy pokazują, że w _Escherichia coli_ naprawa rybonukleotydów inkorporowanych przez polimerazy DNA w trakcie replikacji oraz syntezy TLS (ang. Trans Lesion Synthesis) jest różna na obu niciach DNA. Rybonukleotydy na nici wiodącej DNA naprawiane (…)

Dzień Chorób Rzadkich 2023 konferencja ON-LINE

Choroby rzadkie wcale nie są rzadkie! Zmagają się z nimi miliony ludzi w Polsce i na całym świecie. Z tego powodu 28 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich #RareDiseaseDay (koordynowany przez EURORDIS-Rare Diseases Europe) na znak solidarności z chorymi, ich rodzinami i wszystkimi, którzy ich wspierają. W Polsce na choroby rzadkie choruje około 3 mln (…)

Naukowcy z IBB opisali nowy mechanizm kontroli kiełkowania nasion w suboptymalnych warunkach

Członkowie Pracowni Biologii Molekularnej Nasion kierowanej przez Szymona Świeżewskiego, we współpracy z Dariuszem Plewczyńskim i jego zespołem opisali mechanizm opóźniania kiełkowania przez nasiona w odpowiedzi na nieoptymalne warunki kiełkowania. Co zaskakujące, mechanizm ten opiera się o aktywację znanego w biologii nasion genu Delay of Germination 1 (DOG1) przez nowo poznany niekodujący białka transkrypt (lncRNAs). Został (…)

Nagroda 3W dla IBB PAN

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Biochemii i Biofizyki został Laureatem III Nagrody w Konkursie 3W (Woda, Wodór, Węgiel) – Lider Świata 3W w kategorii NAUKA. Wniosek o nagrodę obejmował innowacyjne badania prowadzone w zespołach prof. dr hab. Joanny Kruszewskiej (W – woda, W – węgiel) i dr hab. Anny Sikory (W- wodór). Nagrody zostały wręczone (…)

Ewelina Stefaniak

Dr Ewelina Stefaniak z prestiżową Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Dr Ewelina Stefaniak otrzymała prestiżową Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitną rozprawę doktorską pt. „Dystrybucja jonów miedzi pomiędzy peptydami amyloidu-β a biomolekułami obecnymi w szczelinie synaptycznej w chorobie Alzheimera” (Pracownia Chemii Biologicznej Jonów Metali Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN). Doceniono badaczy z siedmiu instytutów PAN oraz członków krajowych Akademii. Zgodnie z ustawą, Prezes Rady Ministrów (…)

Składamy najlepsze życzenia

Z okazji nadchodzących Świąt życzymy wszystkim dużo zdrowia, odpoczynku i pięknych spotkań z bliskimi!  Niech rok 2023 będzie inspirujący oraz przyniesie światu pokój.   (…)

Dr Agnieszka Tudek otrzymała dwa wyróżnienia Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN

Publikacja dr Agnieszki Tudek i wsp., 2021 Nature Commun. zdobyła dwa wyróżnienia w konkursach im. prof. Bassalika oraz prof. Krzyżosiaka, które organizowane są corocznie przez Komitet Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk. Tytuł artykułu: Global view on the metabolism of RNA poly(A) tails in yeast Saccharomyces cerevisiae Posttranskrypcyjna adenylacja końca 3’ kodujących (mRNA) oraz niekodujących (…)

Aż 10 grantów NCN dla naukowców z IBB PAN

Z radością informujemy o sukcesach naszych naukowców. Pracownicy i doktoranci Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN otrzymali 10 grantów w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 23, PRELUDIUM 21, POLONEZ BIS 2. W konkursach wpłynęło 4299 wniosków o łącznym budżecie blisko 3 mld zł; spośród nich 576 otrzymało dofinansowanie, ze średnim wskaźnikiem sukcesu 13,4%. Wskaźnik sukcesu IBB (…)

Prof. Magdalena Rakowska-Boguta otrzymała Medal im. Leona Marchlewskiego

Medal im. Leona Marchlewskiego przyznawany jest corocznie za wybitny wkład w rozwój biologii molekularnej, biologii komórki, biochemii i biofizyki. Prof. Magdalena Rakowska-Boguta jest kierownikiem Laboratorium Transkrypcji tRNA w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Kierowała wieloma grantami naukowymi, w tym grantem Maestro z NCN i jako koordynator ­­– Międzynarodowym programem studiów doktoranckich z dziedziny biologii molekularnej, (…)