Sesja Naukowa

W dniach 17-19 listopada 2021 r. odbędzie się Sesja Naukowa IBB PAN, która obejmie lata 2010-2021. Celem tego wydarzenia będzie zapoznanie się grup badawczych IBB PAN, pokazanie ich jakości oraz określenie możliwości współpracy między nimi.

W związku z istniejącym zagrożeniem związanym z pandemią Covid-19 Sesja Naukowa IBB PAN zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Sesja odbędzie się w języku angielskim. W trakcie Sesji Naukowej wystąpią obecni kierownicy Pracowni i Zakładów. Ich wystąpienia trwać będą 15 minut. Dodatkowe 5 minut przeznaczone będzie na dyskusję. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Sesji dopuszczane jest wcześniejsze nagranie prezentacji, która zostanie odtworzona w trakcie Sesji Naukowej.

Podczas Sesji Naukowej IBB PAN wszyscy członkowie Pracowni i Zakładów będą mieli możliwość prezentacji plakatów w formie elektronicznej w formacie pdf, A0. Zalecane jest umieszczenie logo IBB PAN (zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie: www.ibb.edu.pl/en/for-media).

Dziesięć najlepszych plakatów zostanie wyróżnionych przez Komitet ds. Sesji, a ich autorzy zostaną poproszeni o wygłoszenie 3-minutowych prezentacji. Plakaty powinny zostać nadesłane w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres: sesjaIBB@ibb.waw.pl do 29 października 2021 r. Program Sesji zostanie udostępniony wkrótce.

Rozstrzygnięty został również konkurs na motto i logo sesji, która w tej edycji odbędzie się pod hasłem: „non omnia possumus omnes”.

Logo i motto zostały zaproponowane przez Dorotę Niedziałek.