Welcome to IBB Center

Miło nam poinformować, że Instytut otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację projektu „Welcome to IBB Center”. Celem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia Instytutu oraz poprawa jakości obsługi zagranicznej kadry naukowej i studentów przez stworzenie Welcome to IBB Center. Centrum będzie także organizatorem działań integrujących społeczność IBB PAN co przełoży się na zbudowanie miejsca przyjaznego naukowcom z zagranicy.

Projekt będzie realizowany dzięki dofinansowaniu z programu Welcome to Poland od czerwca 2021 roku do maja 2023 roku.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland/wyniki-naboru