Aktualności

Sesja Naukowa IBB

W dniach 10-12 października 2023 r. odbędzie się Sesja Naukowa IBB PAN. Celem tego wydarzenia jest zapoznanie społeczności IBB z badaniami aktualnie prowadzonymi w Instytucie oraz wzmocnienie możliwości współpracy. W trakcie Sesji Naukowej wystąpią kierownicy Pracowni i Zakładów IBB PAN. Prezentacje odbędą się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego. Sesja odbędzie się w języku angielskim, stacjonarnie. (…)

Zapraszamy na 27. warszawski Festiwal Nauki

Naukowcy z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN po raz kolejny zapraszają na lekcje i spotkania w ramach 27. warszawskiego Festiwalu Nauki, który rozpocznie  się w piątek 15 i potrwa do 29 września 2023 roku. Szczegółowy program dostępny na stronie: https://festiwalnauki.edu.pl/program Łącznie IBB PAN przygotował 3 lekcje oraz 1 spotkanie festiwalowe. Jesteśmy również współautorami Zabawy terenowej https://festiwalnauki.edu.pl/zabawa-terenowa. (…)

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2023 r. Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących: 1)    ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów; 2)    ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje: Konkurs na (…)

Dr Aleksandra Tymoszewska nagrodzona za najlepszą pracę doktorską w 2022 r.

Dr Aleksandra Tymoszewska została laureatką nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck Sp. z o.o. za najlepszą pracę doktorską z biochemii w 2022 roku im. Witolda Drabikowskiego. Serdecznie gratulujemy! Tytuł rozprawy: „Class II bacteriocins of Gram – positive bacteria – interactions with the receptor and the development of resistance” Promotor: dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk Instytut (…)

Ukraiński projekt badawczy w IBB PAN

Miło na poinformować, że projekt Dr Anheliny Kyrychenko z Instytutu Mikrobiologii i Wirusologii im. D. K. Zabolotnego Ukraińskiej Akademii Nauk, którą przyjęliśmy w ramach programu pomocy IBB PAN dla naukowców z Ukrainy (IBB START), znalazł się w gronie 18 wybranych w międzynarodowym konkursie projektów, które będę finansowane przez Narodową Akademię Nauk USA. Planowane badania dotyczą (…)

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

Zachęcamy do zapoznania się z listem Dyrektora Biura Rady Doskonałości Naukowej  do  pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. (…)

Wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk

Zachęcamy do zapoznania się z Listem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk o rozpoczętym procesie wyborczym  do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. (…)

Agnieszka Kruszewska wiceprzewodniczącą Komitetu Polarnego PAN

Miło nam poinformować, że Agnieszka Kruszewska została wybrana na wiceprzewodniczącą Komitetu Badań Polarnych PAN. Agnieszka Kruszewska, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, od 2012 roku zarządza logistyką Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego, a od 2018 roku nadzoruje również kompleksową przebudowę infrastruktury Stacji, o wartości 133 mln złotych. Agnieszka Kruszewska przez 4 lata (…)

Ewolucja metalobiałek

Nowe spojrzenie na ewolucję metalobiałek. W swoim najnowszym artykule dr Kevin Waldron prezentuje badania dotyczące ewolucji wiązania jonu metalu przez dysmutazy ponadtlenkowe. Wyniki wskazują, że dysmutazy mają dużą elastyczność ewolucyjną, która pozwoliła wielokrotnie w toku ewolucji zmieniać preferencje tych białek względem jonu żelaza lub manganu jako kofaktora. Zaprezentowane wyniki pozwalają inaczej spojrzeć na ewolucję wszystkich (…)

Nowy budynek Polskiej Stacji Antarktycznej. Zapraszamy zainteresowanych Wykonawców

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na budowę nowego budynku głównego Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zaprasza zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w konsultacjach rynkowych. Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi informacjami znajduje się pod adresem: https://ibb.edu.pl/przetargi/inne-ogloszenia/ Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo m.in. w zakresie: • technologii prefabrykacji (…)

Welcome to IBB Center 2

Miło nam poinformować, że Instytut ponownie otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację projektu „Welcome to IBB Center”. Jest to druga edycja tego programu, w której przyznano nam dofinansowanie. Celem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia Instytutu oraz poprawa jakości obsługi zagranicznej kadry naukowej i studentów przez stworzenie Welcome to IBB Center. Centrum będzie także (…)

POLONEZ BIS – grant NCN dla dr. Tomasza Włodarskiego

Z przyjemnością informujemy, że dr Tomasz Włodarski otrzymał grant w ramach programu Narodowego Centrum Nauki POLONEZ BIS. Badania będą realizowane w Zakładzie kierowanym przez prof. dr hab Piotra Zielenkiewicza. Gratulujemy i życzymy sukcesu w realizacji badań. Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2023-05-24-polonez-bis-3   POLONEZ BIS Call 3 – results! (…)