Aktualności

Dr Katarzyna Jonak laureatką EMBO Postdoctoral Fellowship

Nasza koleżanka dr Katarzyna Jonak została nagrodzona prestiżowym stypendium EMBO Postdoctoral Fellowship! Stypendia podoktoranckie EMBO wspierają wybitnych naukowców z tytułem doktora w prowadzeniu badań przez okres dwóch lat. W ramach projektu Katarzyna będzie badać, w jaki sposób niejednorodność rybosomów przyczynia się do regulacji syntezy białek oraz wpływa na zdrowie i długość życia u starzejących się (…)

Naukowcy IBB PAN autorami ważnych badań na temat wirusów roślinnych

New Phytologist, prestiżowy periodyk naukowy o ponad 120-letniej tradycji, opublikował artykuł p.t. „The Rysto immune receptor recognises a broadly conserved feature of potyviral coat proteins”. Autorami artykułu są Koleżanki i Koledzy z naszego Instytutu: Marta Grech-Baran, Anna Grupa-Urbańska, Małgorzata Lichocka, Jarosław Poznański i Jacek Hennig. W artykule opisany został molekularny mechanizm prowadzący do rozpoznania różnych (…)

PASIFIC na badania w IBB

Z przyjemnością informujemy, że dr Abdel Aziz Gad otrzymał grant w pierwszej edycji Programu Stypendiów Podoktorskich PASIFIC organizowanym przez Polską Akademię Nauk. Nagrodzony projekt „Heterologous production of L-gulono lactone oxidase fused with human elastin like-polypeptide” (akronim: HELP-GULO) będzie realizowany w Pracowni Homeostazy Białek Roślinnych pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Agnieszki Sirko, Głównym celem badań (…)

Naukowcy z IBB otrzymali granty NCN

Z radością informujemy o sukcesach naszych badaczy. Siedmiu pracowników Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN otrzymało granty w konkursach Narodowego Centrum Nauki Sonata 17 i Opus 22. W obu konkursach wpłynęło 3005 wniosków o łącznym budżecie blisko 3,3 mld zł; Spośród nich 589 otrzymało dofinansowanie, ze średnim wskaźnikiem sukcesu 19,6%. Gratulacje dla Małgorzaty Lichockiej, Agnieszki Sirko, (…)

Stypendium START

Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska z Pracowni Mikrobiologii Stosowanej otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia są przyznawane dla najlepszych młodych naukowców z Polski, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Gratulujemy! Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w (…)

IBB PAN uczestniczy w Pikniku Naukowym

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej. Tematem tegorocznego 25 Pikniku Naukowego jest woda. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN jest w gronie instytucji propagujących wiedzę w ramach Pikniku Naukowego. Staramy się pokazać naukę jako niezwykle ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia. Odwiedzając stanowisko IBB PAN https://pikniknaukowy.pl/artykul/2935367 (…)

Solidarni z doktorantami z Ukrainy – Cолідарні з аспірантами з України

Zapraszamy doktorantów ukraińskich (spełniających kryterium aspiranta) do odbycia stażu w laboratoriach IBB PAN. Staż należy rozpocząć nie później niż 10 czerwca 2022. Planowany okres zakończenia stażu – 30 września 2022 r. Stypendia stażowe finansowane będą z funduszu projektu przyznanego Instytutowi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Aby uzyskać szczegółowe  informacje prosimy o kontakt: recruitment@ibb.waw.pl Запрошуємо українських (…)

Naukowcy z IBB otrzymali granty NCN

Informujemy, że w IBB PAN zostaną zrealizowane kolejne granty przyznane przez Narodowe Centrum Nauki. Grant MAESTRO będzie realizowany pod kierunkiem dr. Kevina Waldrona. Dr hab. Roman Szczęsny i dr Michał Turek zrealizują granty SONATA BIS. Prof. Magdalena Boguta oraz prof. Wojciech Bal będą kierowali grantami PRELUDIUM BIS. Gratulujemy otrzymania grantów i życzymy kolejnych sukcesów! (…)

Naukowcy z IBB PAN współtwórcami publikacji w Nature

Miło nam poinformować, że dr Karolina Skorupińska-Tudek oraz prof. Ewa Świeżewska są współtwórczyniami badań opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie Nature. W publikacji przedstawiono strukturę białka WaaL z Cupriavidus metallidurans w kompleksie z produktem – difosforanem undekaprenylu. WaaL jest glikozylotransferazą katalizującą przyłączenie O-antygenu do rdzeniowego oligosacharydu lipidu A. Nowo zaprezentowana struktura CmWaaL stanowi niezbędne podstawy dla zrozumienia (…)

Dzień Chorób Rzadkich w IBB PAN

Corocznie w ostatni dzień lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. W tym dniu solidaryzujemy się z osobami dotkniętymi tymi chorobami i ich opiekunami. Wyrazem tej solidarności jest międzynarodowa akcja podświetlania budynków kolorami tego święta; zielonym, błękitnym i różowym. W tym roku po raz pierwszy podświetlony został również budynek Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Był jedynym (…)

IBB PAN uczestniczy w międzynarodowym projekcie ISIDORe

Projekt ISIDORe ma na celu stworzenie sieci szybkiego reagowania opracowującej czynniki neutralizujące nowe warianty koronawirusa SARS-CoV-2 oraz inne patogeny o potencjale pandemicznym. IBB PAN uczestniczy w tym przedsięwzięciu jako „partner site” EU-OPENSCREEN. Z ramienia IBB w projekcie biorą udział Zakład Bioinformatyki (metody in silico) oraz Pracownia Regulacji Ekspresji Genów (nanoprzeciwciała). ISIDORe, intedyscyplinarny project koordynowany przez (…)

Pożegnanie

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że odeszła od nas Pani Renata Kamińska, wieloletni, samodzielny pracownik Działu Finansowo-Księgowego w Sekcji Płac. Pani Renata była osobą, której wiedza i umiejętności gwarantowały prawidłowe funkcjonowanie naszego Instytutu. Dla wielu Koleżanka i Przyjaciółka, dla każdego wsparcie w skomplikowanych meandrach spraw płacowych. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w 17 marca 2022 (…)