Artykuł w Quanta Magasine „Cellular self destruction may be ancient. But why?”

Z przyjemnością polecamy niedawny artykuł w Quanta Magasine „Cellular self destruction may be ancient. But why?„, który opracowany jest na podstawie kilku publikacji naukowych. Jedną z nich jest publikacja Kaushal et al. 2023, „Apoptotic factors are evolutionarily conserved since mitochondrial domestication„, opublikowana w Genome Biol Evol., której autorami są nasi koledzy z IBB.