Aktualności

Dr Agnieszka Tudek otrzymała dwa wyróżnienia Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN

Publikacja dr Agnieszki Tudek i wsp., 2021 Nature Commun. zdobyła dwa wyróżnienia w konkursach im. prof. Bassalika oraz prof. Krzyżosiaka, które organizowane są corocznie przez Komitet Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk. Tytuł artykułu: Global view on the metabolism of RNA poly(A) tails in yeast Saccharomyces cerevisiae Posttranskrypcyjna adenylacja końca 3’ kodujących (mRNA) oraz niekodujących (…)

Aż 10 grantów NCN dla naukowców z IBB PAN

Z radością informujemy o sukcesach naszych naukowców. Pracownicy i doktoranci Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN otrzymali 10 grantów w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 23, PRELUDIUM 21, POLONEZ BIS 2. W konkursach wpłynęło 4299 wniosków o łącznym budżecie blisko 3 mld zł; spośród nich 576 otrzymało dofinansowanie, ze średnim wskaźnikiem sukcesu 13,4%. Wskaźnik sukcesu IBB (…)

Prof. Magdalena Rakowska-Boguta otrzymała Medal im. Leona Marchlewskiego

Medal im. Leona Marchlewskiego przyznawany jest corocznie za wybitny wkład w rozwój biologii molekularnej, biologii komórki, biochemii i biofizyki. Prof. Magdalena Rakowska-Boguta jest kierownikiem Laboratorium Transkrypcji tRNA w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Kierowała wieloma grantami naukowymi, w tym grantem Maestro z NCN i jako koordynator ­­– Międzynarodowym programem studiów doktoranckich z dziedziny biologii molekularnej, (…)

COVID-19: diagnostyka, objawy kliniczne, leczenie, badania post mortem

W imieniu organizatorów — Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN — serdecznie zapraszamy na sympozjum „COVID-19: diagnostyka, objawy kliniczne, leczenie, badania post mortem”, które odbędzie się on-line już 23 listopada w godzinach 10:00-14:00. Język: polski Uwaga: wymagana rejestracja TUTAJ. (…)

Nagrody Rady Naukowej za artykuły opublikowane w 2021

Miło nam poinformować, że 11 października podczas IBB DAY 2022 wręczono dyplomy laureatom nagród i wyróżnień Rady Naukowej IBB PAN za najlepsze artykuły opublikowane w 2021. W kategorii prac eksperymentalnych Rada przyznała: I nagroda: Anna Detman, Daniel Laubitz, Aleksandra Chojnacka, Pawel R. Kiela, Agnieszka Salamon, Albert Barberán, Yongjian Chen, Fei Yang, Mieczysław K. Błaszczyk, Anna (…)

Naukowcy z IBB współautorami nowej metody selekcji RNA

Naukowcy z IBB współautorami nowej metody selekcji RNA

Nowa metoda przygotowania RNA do sekwencjonowania wysokoprzepustowego Zespół naukowców pod kierunkiem dr Marii Górnej z Wydziału Chemii UW oraz dr hab. Agaty Starosty z IBB PAN opracował nową metodę przygotowania RNA do sekwencjonowania wysokoprzepustowego. Odkrycie ułatwi badania ekspresji genów dla wielu gatunków grzybów, roślin i mikroorganizmów eukariotycznych. Metoda opracowana przez zespół dr Marii Górnej polega (…)

Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy Panią prof. dr hab. Grażynę Palamarczyk, która zmarła 15 października 2022 r. Pani Profesor była wybitnym, rozpoznawanym na świecie specjalistą w dziedzinie glikobiologii. W Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN pracowała od 1970 r., a od 1992 r. była kierownikiem Pracowni Glikobiologii Grzybów. Przez lata mogliśmy czerpać z jej doświadczenia zawodowego, prowadzić (…)

IBB DAY już 11 października

Dyrekcja Instytutu wraz z Przewodniczącym Rady Naukowej zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów IBB PAN na „IBB DAY”, który odbędzie się 11 października 2022 r. Na prezentacje i wykłady zapraszamy do Audytorium im. Wacława Gajewskiego (sala E). Podczas przebywania w Audytorium rekomendujemy używanie maseczek ochronnych, które zostaną udostępnione przy wejściu. Wykłady odbędą się w języku (…)

Miniatura 6

NCN – Wyniki konkursu MINIATURA 6

Dr inż. Marta Hałasa oraz dr Kamila Patrycja Liput zostały laureatkami konkursu MINIATURA 6. Gratulujemy! Narodowe Centrum Nauki opublikowało piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6. Eksperci wyłonili do finansowania 115 wniosków na łączną kwotę ponad 4,7 mln złotych.  Badacze i badaczki w ramach przyznanych funduszy przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. Dr (…)

Festiwal Nauki

26. Festiwal Nauki w Warszawie

26. Festiwal Nauki w Warszawie kolejny raz z udziałem Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN! Festiwal Nauki rozpoczął się w piątek 16 i potrwa do 30 września 2022 roku. To ponad 600 wydarzeń w ciągu kilkunastu dni i ponad 1000 naukowczyń i naukowców zaangażowanych w ich prowadzenie. Spotkania festiwalowe organizują instytucje naukowe i edukacyjne, upowszechniające kulturę (…)

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w IBB PAN

Kończy się kadencja Zarządu WOPTBioch 2014-2022. W związku z tym serdecznie zapraszamy Członków Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Oddziału w dniu 28 września 2022 r. Zebranie odbędzie się w Instytucie Biochemii i Biofizyki w sali E na I piętrze o godzinie 15:00 w pierwszym terminie i 15:15 w drugim terminie. (…)

XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego

W dniach 6-9 IX 2022 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Wykład plenarny wygłosi prof. Michał Dadlez, kierownik Pracowni Spektrometrii Mas w IBB PAN. Zjazd poświęcony jest problemom współczesnej biofizyki, medycznym zastosowaniom białek i kwasów nukleinowych, mechanizmom oddziaływań ligand-receptor, dynamice białek, biofizyce mitochondriów i in. Szczegółowy program Zjazdu (…)