Aktualności

Dr inż. Anna Detman uzyskała I Nagrodę w kategorii „Innowacyjny Naukowiec”

W dniu 24.11.2023 odbyła się konferencja finałowa XV edycji konkursu Innowator Mazowsza. Dr inż. Anna Detman z Pracowni Białej Biotechnologii uzyskała I Nagrodę w kategorii „Innowacyjny Naukowiec” za pracę doktorską pt. „Analiza wybranych współzależności pomiędzy mikroorganizmami na etapie kwasogenezy i octanogenezy w beztlenowym rozkładzie materii organicznej”. Promotorem rozprawy doktorskiej była dr hab. Anna Sikora, prof. (…)

Zawiadomienie o wyborze prof. dr. hab. Jarosława Poznańskiego na Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie w wyniku postępowania (…)

OPUS 25 – grant NCN dla dr. hab. Szymona Świeżewskiego

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Szymon Świeżewski otrzymał grant w ramach programu Narodowego Centrum Nauki OPUS 25. Tytuł projektu: Kontrola spoczynku nasion przez wirusy. Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-11-23-wyniki-opus22-preludium25 Gratulujemy i życzymy sukcesu w realizacji badań.   (…)

Posiedzenie Polskiego Konsorcjum Polarnego w IBB PAN

W dniu 23.11.2023 r. w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN odbyło się posiedzenie Polskiego Konsorcjum Polarnego (PKPolar), które jest porozumieniem polskich instytucji naukowych zaangażowanych w badania w rejonach polarnych. W skład Konsorcjum wchodzi obecnie 10 uczelni wyższych oraz 5 instytutów naukowych, w tym IBB PAN. W celu zapoznania się z działalnością PKPolar zapraszamy do odwiedzenia (…)

Z portu w Kapsztadzie wypłynął statek R/S Noosfera

W dniu 17 listopada z portu w Kapsztadzie wypłynął statek R/S Noosfera. Dzięki współpracy z Ukraińskim Programem Antarktycznym już po raz trzeci mamy możliwość transportu 32 osób załogi, około 500 ton cargo, w tym paliwo na Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Tym samym statkiem płynie również załoga Ukraińskiej Stacji (…)

Rada Naukowa IBB PAN przyznała nagrody za najlepsze artykuły naukowe i prace doktorskie z roku 2022

Z przyjemnością informujemy, że 13 października podczas IBB DAY wręczone zostały dyplomy laureatom nagród Rady Naukowej IBB PAN. Nagrodzone zostały najlepsze artykuły naukowe opublikowane przez badaczy z IBB w roku 2022 oraz autorzy najlepszych prac doktorskich, którym stopień naukowy doktora nadano w 2022 r. W kategorii prac eksperymentalnych uhonorowane zostały następujące prace: I miejsce Dawid (…)

Apel Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo, Przekazujemy apel Polskiej Akademii Nauk. Apel Polskiej Akademii Nauk w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych i szczególnej roli środowiska naukowego w odpowiedzialności za los państwa z dnia 28 września 2023 r. Polska Akademia Nauk apeluje do wszystkich pracowników naukowych o wzięcie udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Niech nasz głos wyborczy pozwoli wyłonić kandydatów do Sejmu i Senatu, (…)

IBB DAY już 13.10.2023

Dyrekcja Instytutu wraz z Przewodniczącym Rady Naukowej zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów IBB PAN na „IBB DAY”, który odbędzie się 13 października 2023 r. Na prezentacje i wykłady zapraszamy do Audytorium im. Wacława Gajewskiego (sala E). Wykłady odbędą się w języku angielskim. AGENDA: (…)

Sesja Naukowa IBB

W dniach 10-12 października 2023 r. odbędzie się Sesja Naukowa IBB PAN. Celem tego wydarzenia jest zapoznanie społeczności IBB z badaniami aktualnie prowadzonymi w Instytucie oraz wzmocnienie możliwości współpracy. W trakcie Sesji Naukowej wystąpią kierownicy Pracowni i Zakładów IBB PAN. Prezentacje odbędą się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego. Sesja odbędzie się w języku angielskim, stacjonarnie. (…)

Zapraszamy na 27. warszawski Festiwal Nauki

Naukowcy z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN po raz kolejny zapraszają na lekcje i spotkania w ramach 27. warszawskiego Festiwalu Nauki, który rozpocznie  się w piątek 15 i potrwa do 29 września 2023 roku. Szczegółowy program dostępny na stronie: https://festiwalnauki.edu.pl/program Łącznie IBB PAN przygotował 3 lekcje oraz 1 spotkanie festiwalowe. Jesteśmy również współautorami Zabawy terenowej https://festiwalnauki.edu.pl/zabawa-terenowa. (…)

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2023 r. Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących: 1)    ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów; 2)    ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje: Konkurs na (…)

Dr Aleksandra Tymoszewska nagrodzona za najlepszą pracę doktorską w 2022 r.

Dr Aleksandra Tymoszewska została laureatką nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck Sp. z o.o. za najlepszą pracę doktorską z biochemii w 2022 roku im. Witolda Drabikowskiego. Serdecznie gratulujemy! Tytuł rozprawy: „Class II bacteriocins of Gram – positive bacteria – interactions with the receptor and the development of resistance” Promotor: dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk Instytut (…)