Aktualności

/app/uploads/2021/01/embo_logotype-1.jpg

Granty EMBO dla pracowników IBB PAN

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Agata Starosta i dr Michał Wandel otrzymali granty przyznawane przez European Molecular Biology Organization – tzw. Small EMBO Grant. Dr hab. Agata Starosta i dr Michał Wandel są laureatami programu EMBO Installation Grant (IG), którego zadaniem jest wspieranie młodych kierowników grup w utworzeniu pierwszej niezależnej pracowni. Small EMBO Grants (…)

/app/uploads/2021/05/ibb_news_ncn-pl-2.jpg

Naukowcy z IBB otrzymali granty NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Wśród laureatów konkursów znaleźli się: dr hab. Magdalena Kowalczyk, dr Michał Krzysztoń, dr hab. Justyna McIntyre, dr hab. Anna Muszewska, dr hab. Roman Szczęsny (konsorcjum, lider: prof. Joanna Kufel, UW), dr Igor Żukow (konsorcjum, lider: prof. Maciej Kozak, UAM) (granty OPUS) oraz mgr Anna (…)

/app/uploads/2021/11/nagroda_wydzial_ii_2021_pl-540x318.jpg

Nagroda Wydziału II – Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Miło nam poinformować, że zespół w składzie dr Anna Kotrys, dr Łukasz Borowski, dr Zbigniew Pietras, dr Maciej Szewczyk działający pod kierunkiem dr. hab. Romana Szczęsnego otrzymał Nagrodę Wydziału II PAN za cykl prac nad mechanizmami regulującymi antysensowne transkrypty w mitochondriach człowieka oraz rolę dwuniciowego RNA mitochondrialnego. Gratulujemy! (…)

/app/uploads/2021/11/ibb_news_ncn-pl-1-540x318.jpg

Laureaci konkursu NCN – MINIATURA 5

Dr Anna Detman, dr Katarzyna Tołkacz, dr Adam Kawałek zostali laureatami konkursu MINIATURA 5 NCN. Gratulujemy! Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. (…)

/app/uploads/2021/11/20211107_nagrodyrn_2021.jpg

Nagrody Rady Naukowej za artykuły opublikowane w 2020

Miło nam poinformować, że Rada Naukowa przyznała nagrody za najlepsze artykuły opublikowane w 2020 roku przez pracowników  i doktorantów IBB PAN. W kategorii prac doświadczalnych Rada przyznała dwie równorzędne pierwsze nagrody pracom: Marta Grech-Baran, Kamil Witek, Katarzyna Szajko, Agnieszka I Witek, Karolina Morgiewicz, Iwona Wasilewicz-Flis, Henryka Jakuczun, Waldemar Marczewski, Jonathan D G Jones, Jacek Hennig. (…)

/app/uploads/2021/10/20211018_kotrys_premier-540x318.jpg

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Dr Anna Kotrys otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt. Analiza funkcjonalna białka C6orf203, nowego czynnika zaangażowanego w metabolizm RNA w mitochondriach człowieka. Dr Kotrys odbyła studia doktoranckie w Szkole Biologii Molekularnej IBB PAN. Gratulujemy! Dr Anna Kotrys ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku, (…)

/app/uploads/2021/10/20211018_festiwal-540x318.jpg

Festiwal Nauki

Naukowcy z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN po raz kolejny wzięli udział w warszawskim Festiwalu Nauki, który odbywał się od 17 do 26 września 2021 roku. Łącznie IBB PAN przygotował 4 spotkania festiwalowe oraz 2 scenariusze lekcji. Probiotyki, czyli tak naprawdę co? mgr Anastasiya Vasileuskaya mgr Przemysław Sałański dr hab. Magdalena Kowalczyk   Dlaczego i (…)

/app/uploads/2021/10/20211013_sesjapl.jpg

Sesja Naukowa

W dniach 17-19 listopada 2021 r. odbędzie się Sesja Naukowa IBB PAN, która obejmie lata 2010-2021. Celem tego wydarzenia będzie zapoznanie się grup badawczych IBB PAN, pokazanie ich jakości oraz określenie możliwości współpracy między nimi. W związku z istniejącym zagrożeniem związanym z pandemią Covid-19 Sesja Naukowa IBB PAN zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Sesja odbędzie (…)

/app/uploads/2021/08/exploris2-540x318.jpg

Nowe spektrometry mas w IBB

Z dużą przyjemnością informujemy, że Pracownie kierowane przez prof. Michała Dadleza rozszerzyły swoją infrastrukturę o najnowocześniejsze spektrometry mas. Nowa aparatura w połączeniu z ekspertyzą naszych specjalistów pozwolą prowadzić badania proteomiczne, strukturalne i metabolomiczne na najwyższym poziomie. Pozyskanie spektrometrów było możliwe dzięki wysiłkowi prof. Dadleza, członków jego zespołu, a także dzięki wsparciu Instytutu oraz Ministerstwa Edukacji (…)

/app/uploads/2021/06/20210611_detman_start-fnp-540x318.jpg

Stypendium START

Dr Anna Detman otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia są przyznawane dla najlepszych młodych naukowców z Polski, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Gratulujemy! Dr Anna Detman ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w Szkole Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i (…)

/app/uploads/2021/05/ibb_news_ncn-pl-2.jpg

Pracownicy IBB PAN otrzymali granty NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2. Wśród laureatów konkursów znaleźli się: dr hab. Tomasz Sarnowski, prof. IBB PAN (OPUS), dr hab. Paweł Siedlecki (OPUS), dr hab. Marcin Grynberg(OPUS), dr Tomasz Turowski (SONATA), dr Agnieszka Tudek (SONATA), prof. Magdalena Gabig-Cimińska (PRELUDIUM BIS). Więcej informacji. (…)

/app/uploads/2021/05/20210519_welcome_ibb_center.png

Welcome to IBB Center

Miło nam poinformować, że Instytut otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację projektu „Welcome to IBB Center”. Celem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia Instytutu oraz poprawa jakości obsługi zagranicznej kadry naukowej i studentów przez stworzenie Welcome to IBB Center. Centrum będzie także organizatorem działań integrujących społeczność IBB PAN co przełoży się na zbudowanie miejsca (…)