Naukowcy z IBB PAN opisali nowy mechanizm regulacji powstawania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych

Członkowie Pracowni Fizjologii Molekularnej Zwierząt, kierowanej przez Michała Turka, we współpracy z Wojciechem Pokrzywą i jego zespołem z MIBMiK, opisali mechanizm regulacji powstawania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (egzofer) w organizmie modelowym, nicieniu Caenorhabditis elegans. Autorzy badań pokazali w jaki sposób poszczególne komórki układu nerwowego kontrolują produkcje egzofer w odpowiedzi na substancje wydzielane przez inne osobniki w populacji. Zależność pomiędzy układem olfaktorycznym a produkcją pęcherzyków zewnątrzkomórkowych sugeruje istnienie nowych mechanizmów regulacji procesów komórkowych w oparciu o sygnały zapachowe pochodzące ze środowiska. Występowanie podobnych mechanizmów w innych gatunkach może mieć istotne znaczenie dla zrozumienia wpływu ewolucji i adaptacji społecznych zachowań na procesy wewnątrzkomórkowe organizmów. Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications.

Praca powstała przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki (granty SONATA i SONATA BIS dla MT, grant GRIEG dla WP) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (grant FIRST TEAM dla WP).

Artykuł jest dostępny pod adresem:
https://www.nature.com/articles/s41467-024-47016-x