IBB DAY 2023

13 października odbył się IBB DAY, podczas którego mieliśmy okazję wspólnie spędzić czas oraz pogratulować osobom, które przyczyniły się do rozwoju IBB.
Dyrektor dr hab. Róża Kucharczyk otworzyła uroczystość, prezentując dane dotyczące działalności IBB w ostatnim roku.
Następnie wręczone zostały dyplomy dla autorów najlepszych prac doktorskich, którym stopień naukowy doktora nadano w roku poprzedzającym wydarzenie: dra Damiana Garbicza (promotor prof. Elżbieta Grzesiuk), dra Radosława Kotuniaka (promotor prof. Wojciech Bal) i dr Aleksandry Tymoszewskiej (promotor dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk).

W tym roku ze stanowiska Kierownika Szkoły Doktorskiej IBB odchodzi prof. Ewa Kula-Świeżewska, której w imieniu całej naszej społeczności za lata zaangażowania w sprawy doktoranckie podziękował dyrektor dr hab. Roman Szczęsny oraz mgr Klaudia Kołodziejczyk, Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów. Mieliśmy też możliwość powitać nowego Kierownika Szkoły Doktorskiej – dr hab. Annę Muszewską.
Dyrekcja IBB wręczyła również dyplomy i statuetki wieloletnim pracownikom IBB, w uznaniu dla ich wkładu w rozwój Instytutu.

Uhonorowani zostali:

Prof. dr hab. Jacek Bardowski
Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski
Pan Ryszard Gozdek
Prof. dr hab. Monika Hryniewicz
Pani Grażyna Jewdoszuk
Prof. dr hab. Andrzej Paszewski
Pani Ewa Sochalska
Dr hab. Anna Bębenek
Prof. dr hab. Magdalena Fikus
Dr hab. Dorota Konopka-Postupolska
Pan Antoni Księżopolski
Dr hab. prof. IBB PAN Anna Kurlandzka
Mjr Jan Micewicz
Pan Jerzy Żołądkiewicz

Serdecznie dziękujemy wszystkim uhonorowanym pracownikom za wieloletnie zaangażowanie.

Dyplomy dla autorów najlepszych posterów zaprezentowanych podczas właśnie zakończonej Sesji Naukowej IBB PAN wręczyła dr hab. Izabela Kern-Zdanowicz. Cztery równorzędne wyróżnienia otrzymali: Jan Mikołajczyk, Emil Stefańczyk, Agata Szczepańska i Marta D. Wiśniewska.
Potem prof. Wojciech Bal, Przewodniczący Rady Naukowej IBB, oraz prof. Dariusz Plewczyński, Przewodniczący Komisji ds. Nagród Rady Naukowej IBB, wraz z dyrektorem Romanem Szczęsnym wręczyli nagrody dla autorów najlepszych prac naukowych opublikowanych przez pracowników IBB PAN w roku 2022:

I miejsce
Dawid Owsian, Julita Gruchota, Olivier Arnaiz, Jacek K. Nowak
The transient Spt4-Spt5 complex as an upstream regulator of non-coding RNAs during development.

II miejsce
Michał Krzysztoń, Ruslan Yatusevich, Magdalena Wrona, Sebastian P. Sacharowski, Dorota Adamska, Szymon Świeżewski
Single seeds exhibit transcriptional heterogeneity during secondary dormancy induction.

III miejsce
Katarzyna Gawarecka, Joanna Siwińska, Jarosław Poznański, Agnieszka Onyśk, Przemysław Surowiecki, Karolina Sztompka, Liliana Surmacz, Ji Hoon Ahn, Arthur Korte, Ewa Świeżewska, Anna Ihnatowicz
cis-Prenyltransferase 3 and alpha/beta-hydrolase are new determinants of dolichol accumulation in Arabidopsis.

Anna Wawrzyńska, Justyna Piotrowska, Anastasia Apodiakou, Franziska Brückner, Rainer Hoefgen, Agnieszka Sirko
The SLIM1 transcription factor affects sugar signaling during sulfur deficiency in Arabidopsis.

W kategorii prac przeglądowych nagrodzona została praca:
Aleksandra Kuryłek, Monika Stasiak, Izabela Kern-Zdanowicz
Virulence factors of Streptococcus anginosus – a molecular perspective.

Badania opisane w nagrodzonych pracach zostały zaprezentowane przez autorów podczas krótkich wystąpień.

IBB DAY zakończył się nieformalnym spotkaniem integracyjnym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

IBB DAY odbywa się co roku w drugim tygodniu października.