Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Karolina Wojciechowska

„ESCRT-I depletion sensitizes cancer cells to TRAIL-induced apoptosis through accumulated TRAILR2” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek

Nencki Institute of Experimental Biology PAS

FNP Prize Lecture (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Lien Brzeźniak

Laboratory of Seeds Molecular Biology, IBB PAS

A general transcription factor, TFIIB, controls transcriptional memory by stabilizing gene topology in Arabidopsis thaliana (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Agnieszka Fatalska

„Structural studies of core centriolar proteins and their complexes using hydrogen-deuterium exchange monitored by mass spectrometry” (…)

Seminarium Doktoranckie
online

Katarzyna Dąbrowska

„Mass spectrometry-based structural analysis of gp43 polymerase and gp61 primase complex from bacteriophage” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

dr Grzegorz Zając

AstraZeneca Pharma Poland

R&D Seminar Series (…)

Podstawowe szkolenie z praw autorskich dla pracowników i doktorantów IBB PAN.

mec. Piotr Sękalski

Podstawowe szkolenie z praw autorskich dla pracowników i doktorantów IBB PAN. Szkolenie ma na celu m.in. przedstawienie podstawowych zasad nawiązywania współpracy z podmiotem zewnętrznym, przedstawienie praw przysługujących twórcom oraz ich zobowiązań w stosunku do pracodawcy. Szkolenie poprowadzi mec. Piotr Sękalski (w języku polskim): link Zanim dołączysz do spotkania zapoznaj się z Klauzulą RODO. (…)

Seminarium Doktoranckie
online

Bartosz Baranowski
„ProFaNA – Protein Family Neighborhood Analysis, tool for determining the function of unknown genes”

Aleksandra Robak
„Diagnosis of pleural effusions using mass spectrometry-based targeted proteomics” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Prof. Thomas Meier

Imperial College London, UK

Structure of ATP synthase and its role as a new drug target against infectious diseases (…)

Seminarium Instytutowe – Sesja Posterowa
On-line

Postery nr 1-30

W dniu 30 listopada 2021 o godzinie 9:30 rozpocznie się Sesja Posterowa podczas której zostaną zaprezentowane postery 1-30 przygotowane na Sesję Naukową IBB PAN. Sesja potrwa do godziny 10:45. (…)

Seminarium Doktoranckie
on-line

Anna Znój
„Rhizosphere microbiota of invasive and native Magnoliophyta plants in Antarctica”

Dominik Rafalski
„The sequence specificity of mammalian Tet dioxygenases” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Grzegorz Brzyżek

“Identification and characterization of novel spliceosome related histone methyltransferase SDG45” (…)