Seminarium Instytutowe

Prof. Dr Jörg Rademann

Pharmaceutical and Medicinal Chemistry, Institute of Pharmacy, Freie Universität Berlin

Fragment-based drug discovery in academia: targeting the bacterial toxin pneumolysin and the cancer-related phosphatase SHP2

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.