Seminarium Instytutowe

Prof. Krzysztof Liberek

Intercollegiate Faculty of Biotechnology of University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk, Poland

FNP PRIZE LECTURE: Chaperones in protein disaggregation and refolding

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.