Wydarzenia

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Krzysztof Drabikowski

Laboratory of Biological Chemistry of Metal Ions, IBB PAS

SUMO is a key stress response protein in Caenorhabditis elegans (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Dominika Nowak

„Rola HopBF1, efektora podobnego do kinaz białkowych, w wirulencji chorobotwórczych bakterii.” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Paulina Oksińska

„Udział SWI3D – podjednostki kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w kontroli procesów regulacyjnych u Arabidopsis thaliana, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków transdukcji sygnału za pomocą hormonów” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Aleksandra Głowacka-Rutkowska

„Wybrane właściwości obligatoryjnie litycznych bakteriofagów Staphylococcus aureus w kontekście badań nad potencjałem terapeutycznym bakteriofagów” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Aleksandra Tymoszewska

Laboratory of Applied Microbiology, IBB PAS

Studies on the mechanisms of bacteriocins action and resistance development (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
zoom

mgr Magdalena Polakowska

„Plastyczność konformacyjna i reaktywność cystein w potranslacyjnej regulacji wielofunkcyjnych ludzkich białek S100A8 i S100A9” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Przemysław Surowiecki

„Charakterystyka wybranych cis-prenylotransferaz zaangażowanych w biosyntezę poliizoprenoidów u Arabidopsis thaliana” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Jakub Kwiatkowski

„Znaczenie poziomu wapnia dla struktury i funkcji HopQ1 – czynnika wirulencji fitopatogennych bakterii Pseudomonas syringae” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Magdalena Chmielewska-Jeznach

„Charakterystyka genomiczna i fizjologiczna bakteriofagów Lactococcus oraz analiza funkcjonalna elementów związanych z replikacją DNA” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Anna Znój

„Mikrobiota ryzosfery inwazyjnych i rodzimych roślin Magnoliophyta w Antarktyce” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Jakub Boreczek

„Analiza różnorodności mikrobiologicznej zakwasów piekarskich w kierunku selekcji szczepów bakterii do kultur starterowych przeznaczonych do produkcji pieczywa pełnoziarnistego” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Elżbieta Lewandowska-Gnatowska

„Odpowiedź roślin na zranienia mechaniczne: rola kinaz białkowych zależnych od wapnia (CDPK) i metylacji DNA w szlakach sygnałowych stresu u kukurydzy i jęczmienia” (…)