Seminarium Instytutowe

Dr hab. Łukasz Opaliński

Faculty of Biotechnology, University of Wrocław, Poland

NCN AWARD LECTURE: Multivalency in biomedicine. Career Development Series

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.