Seminarium Instytutowe

Dr Tomasz Włodarski

Department of Bioinformatics, Institute of Biochemistry and Biophysics PAS

A computational microscope to study co-translational protein folding

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.