Seminarium Instytutowe

Dr Filip Stefaniak

International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, Poland

Bioinformatics methods in the study of RNA interactions with small-molecule ligands

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.