Wydarzenia

Seminaria Doktoranckie
On-line

mgr Praveenraj Elancheliyan (Centrum Nowych Technologii UW)
„Import mechanism of non-canonical mitochondrial proteins”

mgr Karolina Gościńska (Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia i Odmładzania)
Identification of molecular mechanism regulating cytosolic translation upon defective mitochondria (…)

Seminarium Instytutowe
On-line

Prof. Jacek Radwan

Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University FNP Prize Lecture „Evolution of MHC diversity: benefits of novelty and costs of excess” Seminarium on-line (link) Abstrakt Klauzula RODO (…)

Seminarium Instytutowe
On-line

Dr Krzysztof Chyliński

„CRISPR/Cas9 – from bacterial immunity to programmable DNA scissors” Seminarium on-line (link) Abstrakt Klauzula RODO (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
On-line

mgr inż. Ewy LEŚNIEWSKIEJ

„Nowe aspekty regulacji transkrypcji tRNA – od składnia kompleksu polimerazy III RNA do jego degradacji”. (…)