Wydarzenia

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Monika Lamparska-Przybysz Business-Science Cooperation Manager

Department of Institutional and Scientific Cooperation, Polpharma Group

R&D Seminar Series (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Radosław Kotuniak

„Kinetyka reakcji wiązania jonów miedzi z cząsteczkami transportowymi osocza krwi” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Prof. Igor Konieczny

Univeristy of Gdańsk, Gdańsk

Polyphosphate and proteolysis-how DNA replication is controlled in stress (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Anna Kulik

Laboratory of Plant Protein Phosphorylation, IBB PAS

The SnRK2 kinases in stress response and regulation of leaf senescence (…)

Seminarium doktoranckie
online

Małgorzata Orłowska
Diversity of genome content in early diverging fungi

Sławomir Kasperowicz
Libraries of structural isomers – molecular probes for protein-ligand interactions. Synthesis, biophysical and biochemical studies (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Karolina Gościńska

„Identyfikacja molekularnego mechanizmu regulującego cytoplazmatyczną translację podczas dysfunkcji mitochondriów” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr hab. Anna Muszewska

Laboratory of Fungal Bioinformatics, IBB PAS

Ancient traits in fungal genomes (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Joanna Drabińska

„Analiza funkcjonalna wybranych białek z rodziny Nudix oraz białka PA2504 – partnera hydrolazy Nudix RppH Pseudomonas aeruginosa” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Maria Śladowska

„Mechanizmy homeostazy białkowej w warunkach stresu mitochondrialnego w nicieniu Caenorhabditis elegans” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr hab. Sebastian Glatt

Małopolska Centre of Biotechnology of the Jagiellonian University

tRNAslational Control of Eukaryotic Gene Expression

NCN Award Lecture (…)

Seminarium doktoranckie
online

Weronika Puzia
Streptococcus pneumoniae invasive isolates of serotype 19A before vaccination era in Poland

Hitha Gopalan Nair
RNA polymerase III inhibition affects cytotoxic and tumour promoting effects of TNF (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Tomasz Turowski

Laboratory of Transcription Mechanisms, IBB PAS

Mathematical modelling of SARS-CoV-2 infection as a tool to reveal new viral mechanisms (…)